MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Engleski jezik u struci (120186)
Grubišić Pulišelić, E.
60
30SJ+30P
1
4.0 Filozofija odgoja (120190)
Bešić-Smlatić, P.
45
30P+15S
1
5.0 Hrvatski jezik (120185)
Milinović Hrga, A.
75
45P+30S
1
0.0 Kineziološka kultura 1 (120189)
Jurko, D.
30
30TJ
1
4.0 Opća pedagogija (120192)
Mendeš, B.
60
30P+30S
1
2.0 Osnove glazbene kulture (120188)
Kardum, A.
30
15GL+15P
1
3.0 Osnove likovne kulture (120187)
Kuščević, D.
45
15PK+30P
1
5.0 Razvojna psihologija 1 (120191)
Reić Ercegovac, I.
60
30P+30S
1
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Dječja književnost (120193)
Vidović Schreiber, T.
60
30P+30S
2
2.0 Glazbeni praktikum 1 (120195)
Dobrota, S.
30
30GL
2
4.0 Informatička pismenost (120196)
Maleš, L.
45
30L+15P
2
1.0 Istraživanja odgojne prakse 1 (120201)
Mendeš, B.
30
30L
2
0.0 Kineziološka kultura 2 (120197)
Jurko, D.
30
30TJ
2
4.0 Pedagogija ranog i predškolskog odgoja 1 (120200)
Visković, I.
60
30P+30S
2
4.0 Razvojna psihologija 2 (120198)
Kardum, G.
60
30P+30S
2
4.0 Scenska kultura i lutkarstvo (120194)
Vidović Schreiber, T.
60
30PK+30P
2
4.0 Sociologija odgoja (120199)
Kovačević, V.
45
30P+15S
2
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Glazbeni praktikum 2 (120203)
Dobrota, S.
30
30GL
3
3.0 Integrirani kurikul ranog i predškolskog odgoja 1 (120208)
Visković, I.
30
15P+15S
3
1.0 Istraživanja odgojne prakse 2 (120209)
Mendeš, B.
30
30L
3
3.0 Medijska kultura (120202)
Vidović Schreiber, T.
30
15P+15S
3
3.0 Osnove kineziologije (120204)
Jurko, D.
30
15KI+15P
3
5.0 Osnove metodologije pedagoških istraživanja (120207)
Jukić, T.
75
15M+30P+30S
3
4.0 Pedagogija ranog i predškolskog odgoja 2 (120206)
Visković, I.
60
30P+30S
3
4.0 Psihologija ranog učenja (120205)
Kalebić Jakupčević, K.
60
30P+30S
3
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Glazba u ranom i predškolskom odgoju 1 (120215)
Dobrota, S.
45
30P+15S
4
5.0 Integrirani kurikul ranog i predškolskog odgoja 2 (120213)
Visković, I.
60
30P+30S
4
1.0 Istraživanja odgojne prakse 3 (120217)
Mendeš, B.
30
30L
4
4.0 Kineziološka metodika u ranom i predškolskom odgoju 1 (120216)
Vlahović, L.
45
30P+15S
4
4.0 Likovni izraz u ranom i predškolskom odgoju 1 (120214)
Brajčić, M.
45
30P+15S
4
2.0 Osnove prirodoslovno-matematičke pismenosti (120210)
Mišurac, I.; Restović, I.
30
15PK+15P
4
3.0 Pedagoške koncepcije i pristupi u ranom i predškolskom odgoju (120212)
Mendeš, B.
45
30P+15S
4
3.0 Zaštita zdravlja i njega djece rane i predškolske dobi (120211)
Markić, J.
45
30P+15S
4
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Glazba u ranom i predškolskom odgoju 2 (120221)
Dobrota, S.
60
30GL+15P+15S
5
6.0 Integrirani kurikul ranog i predškolskog odgoja 3 (120219)
Mendeš, B.
75
15PK+30P+30S
5
1.0 Istraživanja odgojne prakse 4 (120223)
Mendeš, B.
30
30M
5
5.0 Kineziološka metodika u ranom i predškolskom odgoju 2 (120222)
Vlahović, L.
60
30M+15P+15S
5
5.0 Likovni izraz u ranom i predškolskom odgoju 2 (120220)
Brajčić, M.
60
30PK+15P+15S
5
4.0 Obiteljska pedagogija (120218)
Maglica, T.
45
30P+15S
5
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Inkluzivna pedagogija (255817)
Sunko, E.
75
15PK+30P+30S
6
6.0 Integrirani kurikul ranog i predškolskog odgoja 4 (204140)
Mendeš, B.
75
45PK+15P+15S
6
1.0 Istraživanja odgojne prakse 5 (120227)
Mendeš, B.
30
30M
6
2.0 Partnerstvo s roditeljima i lokalnom zajednicom (120225)
Maglica, T.
30
15PK+15P
6
11.0 Završni rad (229708)
0
6
1. semestar, 1. godina
ECTS Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 1
=> Izborni predmeti studija Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (I. semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Ples i stvaralaštvo u pokretu (120164)
Malada, D.
30
15PK+15P
1
3.0 Uvod u književnost (120161)
Vidović Schreiber, T.
30
15P+15S
1
2. semestar, 1. godina
ECTS Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 2
=> Izborni predmeti studija Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (II. semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Dijete i društvo (120168)
Maglica, T.
30
15P+15S
2
3.0 Nacionalni parkovi Hrvatske (241847)
Nemčić, D.
30
15P+15S
2
3. semestar, 2. godina
ECTS Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 3
=> Izborni predmeti studija Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (III. semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Kulturna baština na tlu Hrvatske (120170)
Brajčić, M.
45
30P+15S
3
4.0 Razvojna psihopatologija (218100)
Kalebić Jakupčević, K.
45
30P+15S
3
4. semestar, 2. godina
ECTS Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 4
=> Izborni predmeti studija Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (IV. semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Odgojni kontekst dječjih jaslica (120172)
Visković, I.
45
30P+15S
4
4.0 Tradicijska kazivanja za djecu (147089)
45
30P+15S
4
4.0 Zlostavljanje i zanemarivanje djece (120176)
Maglica, T.
45
30P+15S
4
5. semestar, 3. godina
ECTS Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 5
=> Izborni predmeti studija Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (V. semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Plesni izraz u dječjem vrtiću (120180)
Malada, D.
45
30PK+15P
5
4.0 Prijelaz djeteta iz vrtića u osnovnu školu (120179)
Visković, I.
45
30P+15S
5
6. semestar, 3. godina
ECTS Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 6
=> Izborni predmeti studija Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (VI. semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Inkluzivni dječji vrtić (120182)
Visković, I.
45
15PK+30P
6
4.0 Slikanje u radu s djecom predškolske dobi (120181)
Brajčić, M.
45
30LK2+15P
6
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Engleski jezik u struci (120186)
Grubišić Pulišelić, E.
60
30SJ+30P
1
4.0 Filozofija odgoja (120190)
Bešić-Smlatić, P.
45
30P+15S
1
5.0 Hrvatski jezik (120185)
Milinović Hrga, A.
75
45P+30S
1
0.0 Kineziološka kultura 1 (120189)
Jurko, D.
30
30TJ
1
4.0 Opća pedagogija (120192)
Mendeš, B.
60
30P+30S
1
2.0 Osnove glazbene kulture (120188)
Kardum, A.
30
15GL+15P
1
3.0 Osnove likovne kulture (120187)
Kuščević, D.
45
15PK+30P
1
5.0 Razvojna psihologija 1 (120191)
Reić Ercegovac, I.
60
30P+30S
1
ECTS Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 1
=> Izborni predmeti studija Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (I. semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Ples i stvaralaštvo u pokretu (120164)
Malada, D.
30
15PK+15P
1
3.0 Uvod u književnost (120161)
Vidović Schreiber, T.
30
15P+15S
1
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Dječja književnost (120193)
Vidović Schreiber, T.
60
30P+30S
2
2.0 Glazbeni praktikum 1 (120195)
Dobrota, S.
30
30GL
2
4.0 Informatička pismenost (120196)
Maleš, L.
45
30L+15P
2
1.0 Istraživanja odgojne prakse 1 (120201)
Mendeš, B.
30
30L
2
0.0 Kineziološka kultura 2 (120197)
Jurko, D.
30
30TJ
2
4.0 Pedagogija ranog i predškolskog odgoja 1 (120200)
Visković, I.
60
30P+30S
2
4.0 Razvojna psihologija 2 (120198)
Kardum, G.
60
30P+30S
2
4.0 Scenska kultura i lutkarstvo (120194)
Vidović Schreiber, T.
60
30PK+30P
2
4.0 Sociologija odgoja (120199)
Kovačević, V.
45
30P+15S
2
ECTS Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 2
=> Izborni predmeti studija Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (II. semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Dijete i društvo (120168)
Maglica, T.
30
15P+15S
2
3.0 Nacionalni parkovi Hrvatske (241847)
Nemčić, D.
30
15P+15S
2
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Glazbeni praktikum 2 (120203)
Dobrota, S.
30
30GL
3
3.0 Integrirani kurikul ranog i predškolskog odgoja 1 (120208)
Visković, I.
30
15P+15S
3
1.0 Istraživanja odgojne prakse 2 (120209)
Mendeš, B.
30
30L
3
3.0 Medijska kultura (120202)
Vidović Schreiber, T.
30
15P+15S
3
3.0 Osnove kineziologije (120204)
Jurko, D.
30
15KI+15P
3
5.0 Osnove metodologije pedagoških istraživanja (120207)
Jukić, T.
75
15M+30P+30S
3
4.0 Pedagogija ranog i predškolskog odgoja 2 (120206)
Visković, I.
60
30P+30S
3
4.0 Psihologija ranog učenja (120205)
Kalebić Jakupčević, K.
60
30P+30S
3
ECTS Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 3
=> Izborni predmeti studija Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (III. semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Kulturna baština na tlu Hrvatske (120170)
Brajčić, M.
45
30P+15S
3
4.0 Razvojna psihopatologija (218100)
Kalebić Jakupčević, K.
45
30P+15S
3
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Glazba u ranom i predškolskom odgoju 1 (120215)
Dobrota, S.
45
30P+15S
4
5.0 Integrirani kurikul ranog i predškolskog odgoja 2 (120213)
Visković, I.
60
30P+30S
4
1.0 Istraživanja odgojne prakse 3 (120217)
Mendeš, B.
30
30L
4
4.0 Kineziološka metodika u ranom i predškolskom odgoju 1 (120216)
Vlahović, L.
45
30P+15S
4
4.0 Likovni izraz u ranom i predškolskom odgoju 1 (120214)
Brajčić, M.
45
30P+15S
4
2.0 Osnove prirodoslovno-matematičke pismenosti (120210)
Mišurac, I.; Restović, I.
30
15PK+15P
4
3.0 Pedagoške koncepcije i pristupi u ranom i predškolskom odgoju (120212)
Mendeš, B.
45
30P+15S
4
3.0 Zaštita zdravlja i njega djece rane i predškolske dobi (120211)
Markić, J.
45
30P+15S
4
ECTS Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 4
=> Izborni predmeti studija Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (IV. semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Odgojni kontekst dječjih jaslica (120172)
Visković, I.
45
30P+15S
4
4.0 Tradicijska kazivanja za djecu (147089)
45
30P+15S
4
4.0 Zlostavljanje i zanemarivanje djece (120176)
Maglica, T.
45
30P+15S
4
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Glazba u ranom i predškolskom odgoju 2 (120221)
Dobrota, S.
60
30GL+15P+15S
5
6.0 Integrirani kurikul ranog i predškolskog odgoja 3 (120219)
Mendeš, B.
75
15PK+30P+30S
5
1.0 Istraživanja odgojne prakse 4 (120223)
Mendeš, B.
30
30M
5
5.0 Kineziološka metodika u ranom i predškolskom odgoju 2 (120222)
Vlahović, L.
60
30M+15P+15S
5
5.0 Likovni izraz u ranom i predškolskom odgoju 2 (120220)
Brajčić, M.
60
30PK+15P+15S
5
4.0 Obiteljska pedagogija (120218)
Maglica, T.
45
30P+15S
5
ECTS Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 5
=> Izborni predmeti studija Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (V. semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Plesni izraz u dječjem vrtiću (120180)
Malada, D.
45
30PK+15P
5
4.0 Prijelaz djeteta iz vrtića u osnovnu školu (120179)
Visković, I.
45
30P+15S
5
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Inkluzivna pedagogija (255817)
Sunko, E.
75
15PK+30P+30S
6
6.0 Integrirani kurikul ranog i predškolskog odgoja 4 (204140)
Mendeš, B.
75
45PK+15P+15S
6
1.0 Istraživanja odgojne prakse 5 (120227)
Mendeš, B.
30
30M
6
2.0 Partnerstvo s roditeljima i lokalnom zajednicom (120225)
Maglica, T.
30
15PK+15P
6
11.0 Završni rad (229708)
0
6
ECTS Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 6
=> Izborni predmeti studija Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (VI. semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Inkluzivni dječji vrtić (120182)
Visković, I.
45
15PK+30P
6
4.0 Slikanje u radu s djecom predškolske dobi (120181)
Brajčić, M.
45
30LK2+15P
6

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj