MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

Povijest (dvopredmetni); smjer: nastavnički

1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Antički grad na istočnoj obali Jadrana (67628)
Matijević, I.
45
30P+15S
1
4.0 Srednjovjekovni grad na istočnome Jadranu: Postanak i društveni rast (67632)
Basić, I.
45
30P+15S
1
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Metodika nastave povijesti, I. (67656)
Domazet, M.
45
30P+15S
2
4.0 Svakodnevni život jadranskoga srednjovjekovlja (67633)
Andrić, T.
45
30P+15S
2
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Habsburška Monarhija i jadranski prostor (1526.-1790.) (67637)
Rimac, M.; Varezić, N.
45
30P+15S
3
4.0 Hrvatsko društvo u XX. stoljeću, I. (67640)
Jakir, A.
45
30P+15S
3
4.0 Jadranski prostor i Osmansko carstvo (67636)
Rimac, M.
45
30P+15S
3
3.0 Metodika nastave povijesti, II. (67657)
Domazet, M.
30
15P+15S
3
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0 Metodologija znanstvenog rada (88109)
Jakir, A.
30
15M+15P
4
4.0 Nastavna praksa u školi (67658)
Domazet, M.
30
30A
4
1. semestar, 1. godina
ECTS Povijest 1. zimski sem. (diplomski studij)
=> Izborni kolegij za diplomski studij Povijest
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Poleogeneza Splita na razmeđu kasne antike i ranog srednjeg vijeka (131062)
Basić, I.
30
30P
1
2.0 Poučavanje kontroverznih osjetljivih pitanja u nastavi povijesti, I (204367)
Domazet, M.
15
10M+5P
1
ECTS Zajednički obvezni predmeti zimski semestar
=> Obvezni predmeti nastavničkih smjerova na diplomskoj razini
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Psihologija motivacije i socijalizacije u razredu (147627)
Hren, D.
60
30P+30S
1
5.0 Psihologija odgoja i obrazovanja (67858)
Kardum, G.
60
30P+30S
1
5.0 Sociologija odgoja i obrazovanja (67859)
Buzov, I.
60
30P+30S
1
2. semestar, 1. godina
ECTS Povijest 2. ljetni sem. (diplomski studij)
=> studenti upisuju izborne kolegije
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Poučavanje kontroverznih i osjetljivih pitanja u nastavi povijesti, II (204373)
Domazet, M.
15
10M+5P
2
2.0 Povijest Dubrovačke Republike (204376)
Varezić, N.
30
30P
2
ECTS Zajednički obvezni predmeti ljetni semestar
=> biraju studenti nastavničkog usmjerenja
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Didaktika (71247)
Koludrović, M.
60
30P+30S
2
5.0 Komparativna pedagogija (67589)
Batarelo Kokić, I.
60
30P+30S
2
5.0 Metodologija izrade kurikuluma (147628)
Koludrović, M.
60
30P+30S
2
5.0 Osnove pedagogije (67856)
Jukić, T.
60
30P+30S
2
4. semestar, 2. godina
ECTS Povijest 4. ljetni sem. (diplomski studij)
=> studenti biraju izborne kolegije
Semestralno opterećenje Sem INFO
20.0 Diplomski rad (diplomski studij-povijest) (229713)
0
4
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Antički grad na istočnoj obali Jadrana (67628)
Matijević, I.
45
30P+15S
1
4.0 Srednjovjekovni grad na istočnome Jadranu: Postanak i društveni rast (67632)
Basić, I.
45
30P+15S
1
ECTS Povijest 1. zimski sem. (diplomski studij)
=> Izborni kolegij za diplomski studij Povijest
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Poleogeneza Splita na razmeđu kasne antike i ranog srednjeg vijeka (131062)
Basić, I.
30
30P
1
2.0 Poučavanje kontroverznih osjetljivih pitanja u nastavi povijesti, I (204367)
Domazet, M.
15
10M+5P
1
ECTS Zajednički obvezni predmeti zimski semestar
=> Obvezni predmeti nastavničkih smjerova na diplomskoj razini
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Psihologija motivacije i socijalizacije u razredu (147627)
Hren, D.
60
30P+30S
1
5.0 Psihologija odgoja i obrazovanja (67858)
Kardum, G.
60
30P+30S
1
5.0 Sociologija odgoja i obrazovanja (67859)
Buzov, I.
60
30P+30S
1
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Metodika nastave povijesti, I. (67656)
Domazet, M.
45
30P+15S
2
4.0 Svakodnevni život jadranskoga srednjovjekovlja (67633)
Andrić, T.
45
30P+15S
2
ECTS Povijest 2. ljetni sem. (diplomski studij)
=> studenti upisuju izborne kolegije
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Poučavanje kontroverznih i osjetljivih pitanja u nastavi povijesti, II (204373)
Domazet, M.
15
10M+5P
2
2.0 Povijest Dubrovačke Republike (204376)
Varezić, N.
30
30P
2
ECTS Zajednički obvezni predmeti ljetni semestar
=> biraju studenti nastavničkog usmjerenja
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Didaktika (71247)
Koludrović, M.
60
30P+30S
2
5.0 Komparativna pedagogija (67589)
Batarelo Kokić, I.
60
30P+30S
2
5.0 Metodologija izrade kurikuluma (147628)
Koludrović, M.
60
30P+30S
2
5.0 Osnove pedagogije (67856)
Jukić, T.
60
30P+30S
2
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Habsburška Monarhija i jadranski prostor (1526.-1790.) (67637)
Rimac, M.; Varezić, N.
45
30P+15S
3
4.0 Hrvatsko društvo u XX. stoljeću, I. (67640)
Jakir, A.
45
30P+15S
3
4.0 Jadranski prostor i Osmansko carstvo (67636)
Rimac, M.
45
30P+15S
3
3.0 Metodika nastave povijesti, II. (67657)
Domazet, M.
30
15P+15S
3
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0 Metodologija znanstvenog rada (88109)
Jakir, A.
30
15M+15P
4
4.0 Nastavna praksa u školi (67658)
Domazet, M.
30
30A
4
ECTS Povijest 4. ljetni sem. (diplomski studij)
=> studenti biraju izborne kolegije
Semestralno opterećenje Sem INFO
20.0 Diplomski rad (diplomski studij-povijest) (229713)
0
4

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj

Povijest (dvopredmetni); smjer: istraživački

1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Habsburška Monarhija i jadranski prostor (1526.-1790.) (67637)
Rimac, M.; Varezić, N.
45
30P+15S
1
4.0 Jadranski prostor i Osmansko carstvo (67636)
Rimac, M.
45
30P+15S
1
2.0 Latinski jezik za povjesničare, I. (67651)
Hrgović, J.
30
15A+15P
1
3.0 Pomoćne povijesne znanosti, III. (67660)
30
15A+15P
1
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Habsburška Monarhija i jadranski prostor (1790.-1918.) (67639)
Trogrlić, M.
45
30P+15S
2
3.0 Latinski jezik za povjesničare, II. (67652)
Dragić, M.
30
15A+15P
2
4.0 Mediteranski svijet u ranome novom vijeku (67638)
Vrandečić, J.
45
30P+15S
2
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Hrvatska i Jadran od 1918. do 1941. (67641)
45
30P+15S
3
4.0 Hrvatsko društvo u XX. stoljeću, I. (67640)
Jakir, A.
45
30P+15S
3
3.0 Metodologija znanstvenog rada (76801)
Jakir, A.
30
15M+15P
3
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Hrvatska i Jadran od 1941. do danas (67643)
45
30P+15S
4
4.0 Hrvatsko društvo u XX. stoljeću, II. (67642)
Jakir, A.
45
30P+15S
4
1. semestar, 1. godina
ECTS Povijest 1. zimski sem. (diplomski studij)
=> Izborni kolegij za diplomski studij Povijest
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Poleogeneza Splita na razmeđu kasne antike i ranog srednjeg vijeka (131062)
Basić, I.
30
30P
1, 2, 3, 4
2.0 Poučavanje kontroverznih osjetljivih pitanja u nastavi povijesti, I (204367)
Domazet, M.
15
10M+5P
1, 2, 3, 4
2. semestar, 1. godina
ECTS Povijest 1. zimski sem. (diplomski studij)
=> Izborni kolegij za diplomski studij Povijest
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Poleogeneza Splita na razmeđu kasne antike i ranog srednjeg vijeka (131062)
Basić, I.
30
30P
1, 2, 3, 4
2.0 Poučavanje kontroverznih osjetljivih pitanja u nastavi povijesti, I (204367)
Domazet, M.
15
10M+5P
1, 2, 3, 4
3. semestar, 2. godina
ECTS Povijest 1. zimski sem. (diplomski studij)
=> Izborni kolegij za diplomski studij Povijest
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Poleogeneza Splita na razmeđu kasne antike i ranog srednjeg vijeka (131062)
Basić, I.
30
30P
1, 2, 3, 4
2.0 Poučavanje kontroverznih osjetljivih pitanja u nastavi povijesti, I (204367)
Domazet, M.
15
10M+5P
1, 2, 3, 4
4. semestar, 2. godina
ECTS Povijest 1. zimski sem. (diplomski studij)
=> Izborni kolegij za diplomski studij Povijest
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Poleogeneza Splita na razmeđu kasne antike i ranog srednjeg vijeka (131062)
Basić, I.
30
30P
1, 2, 3, 4
2.0 Poučavanje kontroverznih osjetljivih pitanja u nastavi povijesti, I (204367)
Domazet, M.
15
10M+5P
1, 2, 3, 4
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Habsburška Monarhija i jadranski prostor (1526.-1790.) (67637)
Rimac, M.; Varezić, N.
45
30P+15S
1
4.0 Jadranski prostor i Osmansko carstvo (67636)
Rimac, M.
45
30P+15S
1
2.0 Latinski jezik za povjesničare, I. (67651)
Hrgović, J.
30
15A+15P
1
3.0 Pomoćne povijesne znanosti, III. (67660)
30
15A+15P
1
ECTS Povijest 1. zimski sem. (diplomski studij)
=> Izborni kolegij za diplomski studij Povijest
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Poleogeneza Splita na razmeđu kasne antike i ranog srednjeg vijeka (131062)
Basić, I.
30
30P
1, 2, 3, 4
2.0 Poučavanje kontroverznih osjetljivih pitanja u nastavi povijesti, I (204367)
Domazet, M.
15
10M+5P
1, 2, 3, 4
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Habsburška Monarhija i jadranski prostor (1790.-1918.) (67639)
Trogrlić, M.
45
30P+15S
2
3.0 Latinski jezik za povjesničare, II. (67652)
Dragić, M.
30
15A+15P
2
4.0 Mediteranski svijet u ranome novom vijeku (67638)
Vrandečić, J.
45
30P+15S
2
ECTS Povijest 1. zimski sem. (diplomski studij)
=> Izborni kolegij za diplomski studij Povijest
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Poleogeneza Splita na razmeđu kasne antike i ranog srednjeg vijeka (131062)
Basić, I.
30
30P
1, 2, 3, 4
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Hrvatska i Jadran od 1918. do 1941. (67641)
45
30P+15S
3
4.0 Hrvatsko društvo u XX. stoljeću, I. (67640)
Jakir, A.
45
30P+15S
3
3.0 Metodologija znanstvenog rada (76801)
Jakir, A.
30
15M+15P
3
ECTS Povijest 1. zimski sem. (diplomski studij)
=> Izborni kolegij za diplomski studij Povijest
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Poleogeneza Splita na razmeđu kasne antike i ranog srednjeg vijeka (131062)
Basić, I.
30
30P
1, 2, 3, 4
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Hrvatska i Jadran od 1941. do danas (67643)
45
30P+15S
4
4.0 Hrvatsko društvo u XX. stoljeću, II. (67642)
Jakir, A.
45
30P+15S
4
ECTS Povijest 1. zimski sem. (diplomski studij)
=> Izborni kolegij za diplomski studij Povijest
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Poleogeneza Splita na razmeđu kasne antike i ranog srednjeg vijeka (131062)
Basić, I.
30
30P
1, 2, 3, 4

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj