MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

Pedagogija (dvopredmetni)

1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Filozofija odgoja (67556)
Brčić Kuljiš, M.; Bešić-Smlatić, P.
45
30P+15S
1
3.0 Jezična kultura (67555)
Buljubašić, E.
45
15P+30S
1
5.0 Povijest pedagogije (160415)
Blažević, I.
60
30P+30S
1
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Opća pedagogija (67566)
Jukić, T.
60
30P+30S
2
5.0 Razvojna psihologija (67603)
Reić Ercegovac, I.
60
30P+30S
2
2.0 Strani jezik u struci (160418)
Peršić, I.
45
30SJ+15P
2
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Inkluzivna pedagogija (147617)
Batarelo Kokić, I.
45
30P+15S
3
4.0 Školska pedagogija (67569)
Blažević, I.; Lončar, M.
45
30M+15P
3
2.0 Uvod u građanski odgoj (101286)
Ljubetić, M.
30
15PK+15P
3
3.0 Uvod u znanstvenu pismenost (67562)
Batarelo Kokić, I.; Lončar, M.
45
15P+30S
3
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Didaktika (147618)
Kovačević, S.
60
15M+30P+15S
4
4.0 Predškolska pedagogija (67570)
Ljubetić, M.
45
30P+15S
4
3.0 Vođenje odgojno-obrazovne ustanove (204175)
Koludrović, M.
45
30P+15S
4
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Andragogija (160445)
Batarelo Kokić, I.
45
30P+15S
5
4.0 Multimedijska didaktika (160444)
Blažević, I.
45
30P+15S
5
4.0 Psihologija odgoja i obrazovanja (130635)
Kardum, G.
60
30P+30S
5
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Pedagogija i razvoj ljudskih potencijala (204191)
Mandarić Vukušić, A.
30
15P+15S
6
3.0 Socijalna pedagogija (147626)
Maglica, T.
45
30P+15S
6
5.0 Školski pedagog i metodike nastave (204190)
Blažević, I.
75
45M+30P
6
1. semestar, 1. godina
ECTS Pedagogija preddiplomski (zimski semestar)
=> Izborni predmeti za studij pedagogije (prediplomski)
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Alternativne koncepcije obrazovanja (147691)
Koludrović, M.
45
15T+15P+15S
1, 3, 5
3.0 Domska pedagogija (241082)
Blažević, I.
45
15P+30S
1, 3, 5
3.0 Kreativnost kao pedagoški izazov (130663)
Jukić, T.
45
15P+30S
1, 3, 5
3.0 Privrženost u cjeloživotnoj perspektivi (86743)
Reić Ercegovac, I.
45
15P+30S
1, 3, 5
2. semestar, 1. godina
ECTS Pedagogija preddiplomski (ljetni semestar)
=> Izborni predmeti za studij pedagogije (preddiplomski)
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Medijska socijalizacija (88174)
Batarelo Kokić, I.
45
15P+30S
2, 4
3.0 Nasilje u bliskim vezama (160421)
Kalebić Jakupčević, K.
45
15PK+15P+15S
2, 4
3.0 Pedagogija i djetinjstvo (160443)
Mandarić Vukušić, A.
45
15P+30S
2, 4
3.0 Pedagogija sporta i rekreacije (175129)
Jukić, T.
45
15T+15P+15S
2, 4
3. semestar, 2. godina
ECTS Pedagogija preddiplomski (zimski semestar)
=> Izborni predmeti za studij pedagogije (prediplomski)
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Alternativne koncepcije obrazovanja (147691)
Koludrović, M.
45
15T+15P+15S
1, 3, 5
3.0 Domska pedagogija (241082)
Blažević, I.
45
15P+30S
1, 3, 5
3.0 Kreativnost kao pedagoški izazov (130663)
Jukić, T.
45
15P+30S
1, 3, 5
3.0 Privrženost u cjeloživotnoj perspektivi (86743)
Reić Ercegovac, I.
45
15P+30S
1, 3, 5
4. semestar, 2. godina
ECTS Pedagogija preddiplomski (ljetni semestar)
=> Izborni predmeti za studij pedagogije (preddiplomski)
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Medijska socijalizacija (88174)
Batarelo Kokić, I.
45
15P+30S
2, 4
3.0 Nasilje u bliskim vezama (160421)
Kalebić Jakupčević, K.
45
15PK+15P+15S
2, 4
3.0 Pedagogija i djetinjstvo (160443)
Mandarić Vukušić, A.
45
15P+30S
2, 4
3.0 Pedagogija sporta i rekreacije (175129)
Jukić, T.
45
15T+15P+15S
2, 4
5. semestar, 3. godina
ECTS Pedagogija preddiplomski (zimski semestar)
=> Izborni predmeti za studij pedagogije (prediplomski)
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Alternativne koncepcije obrazovanja (147691)
Koludrović, M.
45
15T+15P+15S
1, 3, 5
3.0 Domska pedagogija (241082)
Blažević, I.
45
15P+30S
1, 3, 5
3.0 Kreativnost kao pedagoški izazov (130663)
Jukić, T.
45
15P+30S
1, 3, 5
3.0 Privrženost u cjeloživotnoj perspektivi (86743)
Reić Ercegovac, I.
45
15P+30S
1, 3, 5
6. semestar, 3. godina
ECTS Pedagogija 6
=> Izborni kolegij za studij pedagogije (VI semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
10.0 Završni rad (pedagogija) (229716)
Batarelo Kokić, I.; Ljubetić, M.; Blažević, I.; Koludrović, M.; Reić Ercegovac, I.; Mandarić Vukušić, A.
0
6
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Filozofija odgoja (67556)
Brčić Kuljiš, M.; Bešić-Smlatić, P.
45
30P+15S
1
3.0 Jezična kultura (67555)
Buljubašić, E.
45
15P+30S
1
5.0 Povijest pedagogije (160415)
Blažević, I.
60
30P+30S
1
ECTS Pedagogija preddiplomski (zimski semestar)
=> Izborni predmeti za studij pedagogije (prediplomski)
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Alternativne koncepcije obrazovanja (147691)
Koludrović, M.
45
15T+15P+15S
1, 3, 5
3.0 Domska pedagogija (241082)
Blažević, I.
45
15P+30S
1, 3, 5
3.0 Kreativnost kao pedagoški izazov (130663)
Jukić, T.
45
15P+30S
1, 3, 5
3.0 Privrženost u cjeloživotnoj perspektivi (86743)
Reić Ercegovac, I.
45
15P+30S
1, 3, 5
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Opća pedagogija (67566)
Jukić, T.
60
30P+30S
2
5.0 Razvojna psihologija (67603)
Reić Ercegovac, I.
60
30P+30S
2
2.0 Strani jezik u struci (160418)
Peršić, I.
45
30SJ+15P
2
ECTS Pedagogija preddiplomski (ljetni semestar)
=> Izborni predmeti za studij pedagogije (preddiplomski)
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Medijska socijalizacija (88174)
Batarelo Kokić, I.
45
15P+30S
2, 4
3.0 Nasilje u bliskim vezama (160421)
Kalebić Jakupčević, K.
45
15PK+15P+15S
2, 4
3.0 Pedagogija i djetinjstvo (160443)
Mandarić Vukušić, A.
45
15P+30S
2, 4
3.0 Pedagogija sporta i rekreacije (175129)
Jukić, T.
45
15T+15P+15S
2, 4
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Inkluzivna pedagogija (147617)
Batarelo Kokić, I.
45
30P+15S
3
4.0 Školska pedagogija (67569)
Blažević, I.; Lončar, M.
45
30M+15P
3
2.0 Uvod u građanski odgoj (101286)
Ljubetić, M.
30
15PK+15P
3
3.0 Uvod u znanstvenu pismenost (67562)
Batarelo Kokić, I.; Lončar, M.
45
15P+30S
3
ECTS Pedagogija preddiplomski (zimski semestar)
=> Izborni predmeti za studij pedagogije (prediplomski)
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Alternativne koncepcije obrazovanja (147691)
Koludrović, M.
45
15T+15P+15S
1, 3, 5
3.0 Domska pedagogija (241082)
Blažević, I.
45
15P+30S
1, 3, 5
3.0 Kreativnost kao pedagoški izazov (130663)
Jukić, T.
45
15P+30S
1, 3, 5
3.0 Privrženost u cjeloživotnoj perspektivi (86743)
Reić Ercegovac, I.
45
15P+30S
1, 3, 5
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Didaktika (147618)
Kovačević, S.
60
15M+30P+15S
4
4.0 Predškolska pedagogija (67570)
Ljubetić, M.
45
30P+15S
4
3.0 Vođenje odgojno-obrazovne ustanove (204175)
Koludrović, M.
45
30P+15S
4
ECTS Pedagogija preddiplomski (ljetni semestar)
=> Izborni predmeti za studij pedagogije (preddiplomski)
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Medijska socijalizacija (88174)
Batarelo Kokić, I.
45
15P+30S
2, 4
3.0 Nasilje u bliskim vezama (160421)
Kalebić Jakupčević, K.
45
15PK+15P+15S
2, 4
3.0 Pedagogija i djetinjstvo (160443)
Mandarić Vukušić, A.
45
15P+30S
2, 4
3.0 Pedagogija sporta i rekreacije (175129)
Jukić, T.
45
15T+15P+15S
2, 4
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Andragogija (160445)
Batarelo Kokić, I.
45
30P+15S
5
4.0 Multimedijska didaktika (160444)
Blažević, I.
45
30P+15S
5
4.0 Psihologija odgoja i obrazovanja (130635)
Kardum, G.
60
30P+30S
5
ECTS Pedagogija preddiplomski (zimski semestar)
=> Izborni predmeti za studij pedagogije (prediplomski)
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Alternativne koncepcije obrazovanja (147691)
Koludrović, M.
45
15T+15P+15S
1, 3, 5
3.0 Domska pedagogija (241082)
Blažević, I.
45
15P+30S
1, 3, 5
3.0 Kreativnost kao pedagoški izazov (130663)
Jukić, T.
45
15P+30S
1, 3, 5
3.0 Privrženost u cjeloživotnoj perspektivi (86743)
Reić Ercegovac, I.
45
15P+30S
1, 3, 5
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Pedagogija i razvoj ljudskih potencijala (204191)
Mandarić Vukušić, A.
30
15P+15S
6
3.0 Socijalna pedagogija (147626)
Maglica, T.
45
30P+15S
6
5.0 Školski pedagog i metodike nastave (204190)
Blažević, I.
75
45M+30P
6
ECTS Pedagogija 6
=> Izborni kolegij za studij pedagogije (VI semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
10.0 Završni rad (pedagogija) (229716)
Batarelo Kokić, I.; Ljubetić, M.; Blažević, I.; Koludrović, M.; Reić Ercegovac, I.; Mandarić Vukušić, A.
0
6

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj