MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

Sveučilište u Splitu
Filozofski fakultet u Splitu

Poljička cesta 35, 21000 Split 

tel: (021) 329 284 
fax: (021) 329 288
dekanat: (021) 384 144,

e-mail: dekanat@ffst.hr

OIB: 98004523293
Matični broj: 01413236
IBAN: 5124070001100571320
SWIFT: OTPVHR2X


D E K A N I C A

prof. dr. sc. Ina Reić Ercegovac


P R O D E K A N I

izv. prof. dr. sc. Zorana Šuljug Vučica - prodekanica za nastavu i studentska pitanja
izv. prof. dr. sc. Morana Koludrović - prodekanica za studijske programe i kvalitetu  
izv. prof. dr. sc. Vedran Barbarić - prodekan za financije i poslovanje
doc. dr. sc. Nikša Varezić - prodekan za znanost i međunarodnu suradnju

 

Tajnica Fakulteta
Maja Kuzmanić, dipl.iur.

Voditeljica odjeljka za međunarodnu suradnju i odnose s javnošću
Tamara Ljubičić, mr.

Voditelj službe za financijsko-računovodstvene poslove
Tomislav Milat, dipl. oec.

Voditeljica službe za studentske poslove
Antonija Šošić, mag. prim. educ.

Voditeljica službe za kadrovske poslove
Lidija Rubić, mag. iur.

Voditeljica knjižnice
dr. sc. Snježana Dimzov

Voditelj Računskog centra
Slaven Kušljić, dipl.ing

 


Humanistički i društveni studiji u Splitu postoje i prije osnivanja samog Sveučilišta u Splitu 1974. godine. Naime, Viša pedagoška škola u Splitu, najstarija visokoškolska ustanova koja je osnovana Odlukom Povjerenstva prosvjete Predsjedništva ZAVNOH-a od 24. ožujka 1945. godine, u svojoj je šezdesetogodišnjoj povijesti doživjela nekoliko programskih, ustrojbenih i statusnih promjena. Kao samostalna institucija s pravnom osobnošću djelovala je od osnutka do 1974. godine (pod nazivom Viša pedagoška škola iPedagoška akademija), kada je udruživanjem nekoliko visokoškolskih institucija osnovano Sveučilište u Splitu. Od 1978. do 1990. godine humanistički i društveni studiji izvode se u posebnoj ustrojbenoj jedinici Filozofskog fakulteta u Zadru Sveučilišta u Splitu, a od 1990. godine do 1998. na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja Sveučilišta u Splitu.

Krajem 1998. godine Uredbom Vlade Republike Hrvatske Učiteljski studij i Studij predškolskog odgoja izdvajaju se iz sastava Fakulteta prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja Sveučilišta u Splitu. Tom Uredbom osnovana je Visoka učiteljska škola Sveučilišta u Splitu kao samostalna ustrojbena sastavnica Sveučilišta u Splitu.

Odjel za humanističke znanosti osnovan je kao podružnica Sveučilišta u Splitu 2001. godine s tri matična studija (kao dvopredmetni studiji) - Hrvatski jezik i književnost, Engleski jezik i književnost, Talijanski jezik i književnost te dislocirani studij Povijesti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od akademske godine 2003./2004., na osnovi ugovora Sveučilišta u Splitu i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Od 6. listopada 2005. Visoka učiteljska škola i Odjel za humanističke znanosti Sveučilišta u Splitu čine novu instituciju - Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu koji obilježava i početak novih studijskih programa i odsjeka: SociologijeFilozofije i Povijesti umjetnosti.

Prema programu Filozofski će fakultet ustrojiti i nove studije iz područja društvenih i humanističkih znanosti i time opravdati svoje postojanje i značajnu ulogu u razvoju Sveučilišta u cjelini.