MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

 

Adresa: Poljička cesta 35, 21000 Split

 

Pročelnica Odsjeka:

prof. dr. sc. Eldi Grubišić Pulišelić

eldi@ffst.hr

 

Administrativni referent:

Snježana Lauš

e-mail: slaus@ffst.hr

telefon: 021/545-550

 

Studentska služba:

adresa: Poljička cesta 35

e-mail: referada@ffst.hr

telefon: 021/545-542

 

Preddiplomski studij njemačkog jezika i književnost
Preddiplomski studij njemačkog jezika i književnosti ustrojava se i izvodi kao redoviti sveučilišni dvopredmetni studij te se slobodno kombinira s drugim dvopredmetnim preddiplomskim studijima na Filozofskom fakultetu u Splitu.

Studij traje tri godine s po dva semestra na godini (ukupno 6 semestara). Jednom godinom studija stječe se 30 ECTS-a, odnosno ukupno 90 ECTS-a tijekom studija. Obveze studenata tijekom studiranja određene su nastavnim programima pojedinih predmeta, dok su obveze sudjelovanja u nastavi, veličina grupa za različite oblike nastave, kao i ispitni rokovi, određeni propisima Filozofskog fakulteta u Splitu.

Završetkom preddiplomskog studija Njemački jezik i književnost stječe se titula sveučilišnog prvostupnika/prvostupnice (baccalaureaus/baccalaurea) njemačkog jezika i književnosti (univ.bacc.philol.germ.).

Prvostupnici/prvostupnice mogu raditi na poslovima koji zahtijevaju visoki stupanj poznavanja njemačkog jezika, književnosti i kulture u različitim institucijama u kulturi, gospodarstvu i upravi, poput turističkih i poslovnih agencija, izdavačkih kuća i institucija u kulturi u Republici Hrvatskoj, ali i u drugim zemljama EU-a.
 

Diplomski studij njemačkog jezika i književnosti
Diplomski studij moguće je upisati po završetku akreditiranog sveučilišnog preddiplomskog studija Njemačkog jezika i književnosti. Pri upisu student treba imati položeno minimalno 90, odnosno 180 ECTS bodova.

Diplomski studij Njemački jezik i književnost traje dvije godine, odnosno 4 semestra. Studij je nastavničkog usmjerenja te se kombinira s drugim dvopredmetnim diplomskim studijima.

Završetkom diplomskog studija Njemački jezik i književnost stječe se titula magistra/e edukacije njemačkog jezika i književnosti (mag. educ. philol.germ.).


Djelatnici i predmeti

Redoviti profesor

prof. dr. sc. Eldi Grubišić Pulišelić Email 327
prof. dr. sc. Mirjana Matea Kovač Email  

Izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Marijana Erstić Email 328

Docent

doc. dr. sc. Sandra Lukšić Email 227
doc. dr. sc. Mirela Müller Email D-227

Lektor

lekt. Irina Boban Email  
lekt. Silvija Ugrina Email D-227
Naziv Semestar Studij Vanjski URL INFO
Fonetika i fonologija njemačkog jezika 5 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Jezične vježbe 1 1 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Jezične vježbe 2 2 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Jezične vježbe 3 3 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Jezične vježbe 4 4 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Jezične vježbe 5 5 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Jezične vježbe 6 6 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Jezične vježbe: Govorna komunikacija 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Jezične vježbe: Pismena komunikacija 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Jezične vježbe: Prevođenje 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Jezično-pragmatične teorije u interkulturalnom podučavanju jezika 3 diplomski  
Leksikologija i leksikografija njemačkog jezika 6 preddiplomski  
Mediji u nastavi njemačkog jezika 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Morfologija njemačkog jezika 2 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Njemačka književnost 18. stoljeća 3 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Njemačka književnost 19. stoljeća 4 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Njemačka književnost 20. stoljeća 2 6 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Njemačka književnost 20. stoljeća I 5 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Obitelj Mann - djela jedne književne dinastije 2 diplomski  
Praktikum i školska praksa 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Razvoj govorne fluentnosti 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Ritam, pokret i dramski postupci u metodičkom oblikovanju nastave njemačkoga jezika 3 diplomski  
Semantika njemačkog jezika 4 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Sintaksa njemačkog jezika 3 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Uvod u didaktiku književnosti 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Uvod u lingvistiku 1 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Uvod u metodiku njemačkoga jezika 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Uvod u povijest njemačke književnosti 1 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Uvod u studij njemačke književnosti 2 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Analiza diskursa 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Bajke braće Grimm 3 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Frazeologija njemačkog jezika 4 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Govorna stilistika 4 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Književno djelo Marie von Ebner-Eschenbach 3 preddiplomski  
Kultura i civilizacija zemalja njemačkog jezičnog izraza 2 preddiplomski  
Modeli govorne proizvodnje 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Njemačka ženska književnost 19. i 20. stoljeća 3 diplomski  
Povijest njemačkog filma 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Pragmalingvistika 5 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Slike Njemačke u europskim filmovima 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Sociolingvistika 1 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Theodor Fontane: "Effi Briest". Roman i filmovi 5 preddiplomski  
Trendovi u suvremenom njemačkom jeziku 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Uvod u književnu interpretaciju 2 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Uvod u retoriku 1 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Završni rad (njemački jezik i književnost) 6 preddiplomski  

DAAD UGOVORNI ASISTENT (SR NJEMAČKA)

Prezime

Ime

zvanje

e-mail

 

Beine, B. A.

Jessica 

DAAD-asistentica

jbeine@ffst.hr

   

 


Dokumenti

STUDIJSKI PROGRAMI

ZAVRŠNI RAD

Obavijesti

12.05.2023
Njemačka služba za akademsku razmjenu DAAD u sklopu manifestacije Lesefrühling organizira online čitanje njemačke autorice splitskih korijena Alide Bremer . Autorica će čitati iz romana Traume und Kulissen . Online događaj održat će se 17. svibnja 2023. od 18 sati .  
31.03.2023
Otkazuje se fakultativna nastava iz jezičnih vježbi srijedom od 9.45 do 11.15 koju je održavala DAAD-asistentica Jessica Beine.
22.03.2023
23.03.2023. i 30.03.2023. od 15.15 sati kao i prema dogovoru u uredu br. 328 održavaju se konzultacije o ERASMUS-programima u SR Njemačkoj. 
12.01.2023
Poštovani studenti i studentice,  studenti psihologije u sklopu predmeta Quantitative Research Designs provode istraživanje na temu motivacije za studijem. Molimo Vas da ispunite kratku anketu u priloženom linku. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYrvbAO_qhV-iP69MwCaoXCzeRkp3bDlWmM_IkEWK9pCMJoA/viewform
10.01.2023
Studenti završnih godina dužni su predati potpisani obrazac prijave teme završnog/diplomskog rada od strane mentora (i komentora ako ga student ima) u tajništvo odsjeka najkasnije do završetka nastave u zimskom semestru (20. siječnja 2023.).
19.04.2021
Aktualne informacije o stipendije DAAD-a i drugih institucija u SR Njemačkoj uvijek su dostupne kod aktulnog DAAD-asistenta odnosno aktualne DAAD-asistentice. Želimo Vam puno uspjeha!
18.02.2019
Mole se svi studenti da ispune kratki upitnik dostupan na sljedećoj poveznici. Upitnikom se ispituje interes studenata za pohađanje Stručne prakse u nastavnim bazama FFST-a https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOkkVxOFs_3PgLMb-X1hGxUCwWR4uWm7rRwzFVX9qnmL41Ig/viewform?usp=sf_link