MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

 

Adresa: Poljička cesta 35, 21000 Split

 

Pročelnica Odsjeka:
prof. dr. sc. Eldi Grubišić Pulišelić
 
Administrativni referent:
Snježana Lauš
e-mail: slaus@ffst.hr
telefon: 021/545-550
 
Studentska služba:
adresa: Poljička cesta 35
telefon: 021/545-542

 

Prijediplomski studij njemačkog jezika i književnosti

Prijediplomski studij njemačkog jezika i književnosti ustrojava se i izvodi kao redoviti sveučilišni dvopredmetni studij te se slobodno kombinira s drugim dvopredmetnim prijediplomskim studijima na Filozofskom fakultetu u Splitu.

Studij traje tri godine s po dva semestra na godini (ukupno 6 semestara). Jednom godinom studija stječe se 30 ECTS-a, odnosno ukupno 90 ECTS-a tijekom studija. Obveze studenata tijekom studiranja određene su nastavnim programima pojedinih predmeta, dok su obveze sudjelovanja u nastavi, veličina grupa za različite oblike nastave, kao i ispitni rokovi, određeni propisima Filozofskog fakulteta u Splitu.

Završetkom prijediplomskog studija Njemački jezik i književnost stječe se titula sveučilišnog prvostupnika/prvostupnice (baccalaureaus/baccalaurea) njemačkog jezika i književnosti (univ.bacc.philol. germ.).

Prvostupnici/prvostupnice mogu raditi na poslovima koji zahtijevaju visoki stupanj poznavanja njemačkog jezika, književnosti i kulture u različitim institucijama u kulturi, gospodarstvu i upravi, poput turističkih i poslovnih agencija, izdavačkih kuća i institucija u kulturi u Republici Hrvatskoj, ali i u drugim zemljama EU-a.

Diplomski studij njemačkog jezika i književnosti

Diplomski studij moguće je upisati po završetku akreditiranog sveučilišnog prijediplomskog studija Njemačkog jezika i književnosti. Pri upisu student treba imati položeno minimalno 90, odnosno 180 ECTS bodova.

Diplomski studij Njemački jezik i književnost traje 2 godine, odnosno 4 semestra. Studij je nastavničkog usmjerenja te se kombinira s drugim dvopredmetnim diplomskim studijima.

Završetkom diplomskog studija Njemački jezik i književnost stječe se titula magistra/e edukacije njemačkog jezika i književnosti (mag. educ. philol. germ.).


Djelatnici i predmeti

Redoviti profesor

prof. dr. sc. Marijana Erstić Email 328
prof. dr. sc. Eldi Grubišić Pulišelić Email 327
prof. dr. sc. Mirjana Matea Kovač Email  

Docent

doc. dr. sc. Sandra Lukšić Email 227
doc. dr. sc. Mirela Müller Email D-227

Lektor

lekt. Irina Boban Email  
lekt. Iva Grubišić Ćurić Email  
lekt. Silvija Ugrina Email D-227
Naziv Semestar Studij Vanjski URL INFO
Fonetika i fonologija njemačkog jezika 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Jezične vježbe 1 1 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Jezične vježbe 2 2 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Jezične vježbe 3 3 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Jezične vježbe 4 4 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Jezične vježbe 5 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Jezične vježbe 6 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Jezične vježbe: Govorna komunikacija 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Jezične vježbe: Pismena komunikacija 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Jezične vježbe: Prevođenje 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Jezično-pragmatične teorije u interkulturalnom podučavanju jezika 3 diplomski  
Leksikologija i leksikografija njemačkog jezika 6 prijediplomski  
Mediji u nastavi njemačkog jezika 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Morfologija njemačkog jezika 2 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Njemačka književnost 18. stoljeća 3 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Njemačka književnost 19. stoljeća 4 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Njemačka književnost 20. stoljeća 2 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Njemačka književnost 20. stoljeća I 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Obitelj Mann - djela jedne književne dinastije 2 diplomski  
Praktikum i školska praksa 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Razvoj govorne fluentnosti 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Ritam, pokret i dramski postupci u metodičkom oblikovanju nastave njemačkoga jezika 3 diplomski  
Semantika njemačkog jezika 4 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Sintaksa njemačkog jezika 3 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Uvod u didaktiku književnosti 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Uvod u lingvistiku 1 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Uvod u metodiku njemačkoga jezika 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Uvod u povijest njemačke književnosti 1 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Uvod u studij njemačke književnosti 2 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Analiza diskursa 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Bajke braće Grimm 3 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Frazeologija njemačkog jezika 4 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Govorna stilistika 4 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Književno djelo Marie von Ebner-Eschenbach 3 prijediplomski  
Kultura i civilizacija zemalja njemačkog jezičnog izraza 2 prijediplomski  
Modeli govorne proizvodnje 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Njemačka ženska književnost 19. i 20. stoljeća 3 diplomski  
Povijest njemačkog filma 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Pragmalingvistika 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Slike Njemačke u europskim filmovima 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Sociolingvistika 1 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Theodor Fontane: "Effi Briest". Roman i filmovi 5 prijediplomski  
Trendovi u suvremenom njemačkom jeziku 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Uvod u književnu interpretaciju 2 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Uvod u retoriku 1 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Završni rad (njemački jezik i književnost) 6 prijediplomski  

Dokumenti

STUDIJSKI PROGRAMI

ZAVRŠNI I DIPLOMSKI RAD

Obavijesti

10.05.2024
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“, u suradnji s Fachhochschule Burgenland GmbH- Eisenstadt iz Austrije, i ove godine od  16.–30.7.2024 . organizira Ljetnu školu hrvatskog i njemačkog jezika.
29.04.2024
SpLitera vas poziva na književno događanje "Bečka kavana", na kojoj gostuje austrijski pisac Vladimir Vertlib.
12.02.2024
Raspisuje se natječaj za upis kolegija „Stručna praksa u nastavnoj bazi“ u ljetnom semestru akademske godine 2023./2024. na svim sveučilišnim dvopredmetnim diplomskim studijima. 
12.05.2023
Njemačka služba za akademsku razmjenu DAAD u sklopu manifestacije Lesefrühling organizira online čitanje njemačke autorice splitskih korijena Alide Bremer . Autorica će čitati iz romana Traume und Kulissen . Online događaj održat će se 17. svibnja 2023. od 18 sati .  
31.03.2023
Otkazuje se fakultativna nastava iz jezičnih vježbi srijedom od 9.45 do 11.15 koju je održavala DAAD-asistentica Jessica Beine.
22.03.2023
23.03.2023. i 30.03.2023. od 15.15 sati kao i prema dogovoru u uredu br. 328 održavaju se konzultacije o ERASMUS-programima u SR Njemačkoj. 
12.01.2023
Poštovani studenti i studentice,  studenti psihologije u sklopu predmeta Quantitative Research Designs provode istraživanje na temu motivacije za studijem. Molimo Vas da ispunite kratku anketu u priloženom linku. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYrvbAO_qhV-iP69MwCaoXCzeRkp3bDlWmM_IkEWK9pCMJoA/viewform
10.01.2023
Studenti završnih godina dužni su predati potpisani obrazac prijave teme završnog/diplomskog rada od strane mentora (i komentora ako ga student ima) u tajništvo odsjeka najkasnije do završetka nastave u zimskom semestru (20. siječnja 2023.).
19.04.2021
Aktualne informacije o stipendije DAAD-a i drugih institucija u SR Njemačkoj uvijek su dostupne kod aktulnog DAAD-asistenta odnosno aktualne DAAD-asistentice. Želimo Vam puno uspjeha!
18.02.2019
Mole se svi studenti da ispune kratki upitnik dostupan na sljedećoj poveznici. Upitnikom se ispituje interes studenata za pohađanje Stručne prakse u nastavnim bazama FFST-a https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOkkVxOFs_3PgLMb-X1hGxUCwWR4uWm7rRwzFVX9qnmL41Ig/viewform?usp=sf_link