MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

Filozofija (dvopredmetni)

1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 ANTIČKA FILOZOFIJA I (67465)
Kokić, T.
30
30P
1
2.0 Filozofija prirode I (242170)
Hanžek, L.
30
15P+15S
1
4.0 Logika I (242168)
Smokrović, N.
45
15PK+30P
1
3.0 UVOD U FILOZOFIJU (67469)
Ćurko, B.
30
30P
1
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 ANTIČKA FILOZOFIJA II (67470)
Kokić, T.
30
30P
2
2.0 Filozofija prirode II (242172)
Hanžek, L.
30
15P+15S
2
3.0 Filozofska metodologija (160505)
Hanžek, L.
30
30P
2
4.0 Logika II (242171)
Smokrović, N.; Hanžek, L.
45
15PK+30P
2
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 EPISTEMOLOGIJA I (67475)
Hanžek, L.
30
30P
3
3.0 METAFIZIKA I (67477)
Relja, H.
30
30P
3
3.0 SOCIJALNA FILOZOFIJA (67476)
Brčić Kuljiš, M.
30
30P
3
3.0 SREDNJOVJEKOVNA FILOZOFIJA I (67478)
Relja, H.
30
30P
3
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 EPISTEMOLOGIJA II (67479)
Škarica, D.
30
30P
4
3.0 Estetika (69478)
Brčić Kuljiš, M.
30
30P
4
3.0 METAFIZIKA II (67480)
Relja, H.
30
30P
4
3.0 SREDNJOVJEKOVNA FILOZOFIJA II (67481)
Relja, H.
30
30P
4
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Etika 1 (175160)
Ćurko, B.
45
30P+15S
5
4.0 Novovjekovna filozofija I (175159)
Jakić, M.
45
30P+15S
5
4.0 Povijest hrvatske filozofije (175161)
Jakić, M.
45
30P+15S
5
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Etika II (175163)
Ćurko, B.
45
30P+15S
6
4.0 Novovjekovna filozofija II (175162)
Jakić, M.
45
30P+15S
6
2.0 Priprema za pisanje završnog rada (229019)
Brčić Kuljiš, M.
15
4PK+2P+9S
6
1. semestar, 1. godina
ECTS Filozofija zimski semestar(prediplomski studij)
=> studenti upisuju izborne kolegije
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Filozofija biologije (67872)
Kokić, T.
30
30P
1, 3, 5
3.0 Introspekcija (93912)
Hanžek, L.
30
30P
1, 3, 5
3.0 Kritičko mišljenje (175149)
Ćurko, B.
30
30P
1, 3, 5
2. semestar, 1. godina
ECTS Filozofija ljetni semestar (preddiplomski studij)
=> studenti upisuju izborne kolegije
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 FILOZOFIJA DEMOKRACIJE (67874)
Brčić Kuljiš, M.
30
30P
2, 4, 6
3.0 FILOZOFIJSKA ANTROPOLOGIJA (67871)
Kokić, T.
30
30P
2, 4, 6
3. semestar, 2. godina
ECTS Filozofija zimski semestar(prediplomski studij)
=> studenti upisuju izborne kolegije
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Filozofija biologije (67872)
Kokić, T.
30
30P
1, 3, 5
3.0 Introspekcija (93912)
Hanžek, L.
30
30P
1, 3, 5
3.0 Kritičko mišljenje (175149)
Ćurko, B.
30
30P
1, 3, 5
4. semestar, 2. godina
ECTS Filozofija 4. semestar izborni
=> Biraju studenti 4. semestra
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 FILOZOFIJA DEMOKRACIJE (67874)
Brčić Kuljiš, M.
30
30P
2, 4, 6
3.0 Filozofija povijesti (68336)
Trogrlić, M.
30
30P
4, 6
3.0 FILOZOFIJSKA ANTROPOLOGIJA (67871)
Kokić, T.
30
30P
2, 4, 6
5. semestar, 3. godina
ECTS Filozofija 5. semestar izborni
=> Biraju studenti filozofije
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Filozofija biologije (67872)
Kokić, T.
30
30P
1, 3, 5
3.0 Introspekcija (93912)
Hanžek, L.
30
30P
1, 3, 5
3.0 Kritičko mišljenje (175149)
Ćurko, B.
30
30P
1, 3, 5
3.0 Sloboda govora (255663)
Brčić Kuljiš, M.
30
30P
5
6. semestar, 3. godina
ECTS Filozofija 6. semestar izborni
=> Biraju studenti filozofije
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 FILOZOFIJA DEMOKRACIJE (67874)
Brčić Kuljiš, M.
30
30P
2, 4, 6
3.0 Filozofija povijesti (68336)
Trogrlić, M.
30
30P
4, 6
3.0 Filozofija religije (175150)
Relja, H.
30
30P
6
3.0 FILOZOFIJSKA ANTROPOLOGIJA (67871)
Kokić, T.
30
30P
2, 4, 6
10.0 Završni rad - Filozofija (229714)
0
6
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 ANTIČKA FILOZOFIJA I (67465)
Kokić, T.
30
30P
1
2.0 Filozofija prirode I (242170)
Hanžek, L.
30
15P+15S
1
4.0 Logika I (242168)
Smokrović, N.
45
15PK+30P
1
3.0 UVOD U FILOZOFIJU (67469)
Ćurko, B.
30
30P
1
ECTS Filozofija zimski semestar(prediplomski studij)
=> studenti upisuju izborne kolegije
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Filozofija biologije (67872)
Kokić, T.
30
30P
1, 3, 5
3.0 Introspekcija (93912)
Hanžek, L.
30
30P
1, 3, 5
3.0 Kritičko mišljenje (175149)
Ćurko, B.
30
30P
1, 3, 5
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 ANTIČKA FILOZOFIJA II (67470)
Kokić, T.
30
30P
2
2.0 Filozofija prirode II (242172)
Hanžek, L.
30
15P+15S
2
3.0 Filozofska metodologija (160505)
Hanžek, L.
30
30P
2
4.0 Logika II (242171)
Smokrović, N.; Hanžek, L.
45
15PK+30P
2
ECTS Filozofija ljetni semestar (preddiplomski studij)
=> studenti upisuju izborne kolegije
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 FILOZOFIJA DEMOKRACIJE (67874)
Brčić Kuljiš, M.
30
30P
2, 4, 6
3.0 FILOZOFIJSKA ANTROPOLOGIJA (67871)
Kokić, T.
30
30P
2, 4, 6
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 EPISTEMOLOGIJA I (67475)
Hanžek, L.
30
30P
3
3.0 METAFIZIKA I (67477)
Relja, H.
30
30P
3
3.0 SOCIJALNA FILOZOFIJA (67476)
Brčić Kuljiš, M.
30
30P
3
3.0 SREDNJOVJEKOVNA FILOZOFIJA I (67478)
Relja, H.
30
30P
3
ECTS Filozofija zimski semestar(prediplomski studij)
=> studenti upisuju izborne kolegije
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Filozofija biologije (67872)
Kokić, T.
30
30P
1, 3, 5
3.0 Introspekcija (93912)
Hanžek, L.
30
30P
1, 3, 5
3.0 Kritičko mišljenje (175149)
Ćurko, B.
30
30P
1, 3, 5
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 EPISTEMOLOGIJA II (67479)
Škarica, D.
30
30P
4
3.0 Estetika (69478)
Brčić Kuljiš, M.
30
30P
4
3.0 METAFIZIKA II (67480)
Relja, H.
30
30P
4
3.0 SREDNJOVJEKOVNA FILOZOFIJA II (67481)
Relja, H.
30
30P
4
ECTS Filozofija 4. semestar izborni
=> Biraju studenti 4. semestra
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 FILOZOFIJA DEMOKRACIJE (67874)
Brčić Kuljiš, M.
30
30P
2, 4, 6
3.0 Filozofija povijesti (68336)
Trogrlić, M.
30
30P
4, 6
3.0 FILOZOFIJSKA ANTROPOLOGIJA (67871)
Kokić, T.
30
30P
2, 4, 6
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Etika 1 (175160)
Ćurko, B.
45
30P+15S
5
4.0 Novovjekovna filozofija I (175159)
Jakić, M.
45
30P+15S
5
4.0 Povijest hrvatske filozofije (175161)
Jakić, M.
45
30P+15S
5
ECTS Filozofija 5. semestar izborni
=> Biraju studenti filozofije
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Filozofija biologije (67872)
Kokić, T.
30
30P
1, 3, 5
3.0 Introspekcija (93912)
Hanžek, L.
30
30P
1, 3, 5
3.0 Kritičko mišljenje (175149)
Ćurko, B.
30
30P
1, 3, 5
3.0 Sloboda govora (255663)
Brčić Kuljiš, M.
30
30P
5
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Etika II (175163)
Ćurko, B.
45
30P+15S
6
4.0 Novovjekovna filozofija II (175162)
Jakić, M.
45
30P+15S
6
2.0 Priprema za pisanje završnog rada (229019)
Brčić Kuljiš, M.
15
4PK+2P+9S
6
ECTS Filozofija 6. semestar izborni
=> Biraju studenti filozofije
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 FILOZOFIJA DEMOKRACIJE (67874)
Brčić Kuljiš, M.
30
30P
2, 4, 6
3.0 Filozofija povijesti (68336)
Trogrlić, M.
30
30P
4, 6
3.0 Filozofija religije (175150)
Relja, H.
30
30P
6
3.0 FILOZOFIJSKA ANTROPOLOGIJA (67871)
Kokić, T.
30
30P
2, 4, 6
10.0 Završni rad - Filozofija (229714)
0
6

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj