MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

KATEDRA ZA ENGLESKI JEZIK I PRIMIJENJENU LINGVISTIKU

Katedra za engleski jezik i primijenjenu lingvistiku osnovana je 2015. i jedna je od dviju katedri koje djeluju na Odsjeku za engleski jezik i književnost. Početci Katedre sežu do 2001. godine kada je osnovan studij Engleskog jezika i književnosti na tadašnjem Odjelu za humanističke znanosti Sveučilišta u Splitu. Katedra nudi niz teorijskih i praktičnih lingvističkih i primijenjenolingvističkih predmeta na preddiplomskom i diplomskom studiju, a uključena je i u izvedbu nastave na Poslijediplomskom doktorskom studiju Humanističke znanosti u okviru modula Lingvistika. Katedra je do sada bila uključena i u nekoliko znanstveno-istraživačkih projekata.

 

 doc. dr. sc. Mirjana Semren, predstojnica katedre

doc. dr. sc. Nataša Stojančlanica

Ana Bakašun, viša lektoricačlanica

Ivana Bojčić, viša lektoricačlanica

doc. dr. sc. Danijela Šegedin Borovinačlanica

doc. dr. sc. Ivana Petrović, članica

dr. sc. Marija Bilić, viša lektoricačlanica


KATEDRA ZA KNJIŽEVNOST NA ENGLESKOM JEZIKU

izv. prof. dr. sc. Brian Willems, predstojnik katedre

izv. prof. dr. sc. Simon Rylečlan

doc. dr. sc. Gordan Matasčlan

mr. sc. Ilonka Perišić, predavačicačlanica