MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

 

adresa: Poljička cesta 35, Split
savjetovanje@ffst.hr

v.d. voditeljica Centra
prof. dr. sc. Maja Ljubetić

Administrativna potpora Centra
Vesna Matijaš Rakonjac, dipl. iur.

 

Centar za savjetovanje studenata Filozofskog fakulteta studentima Sveučilišta u Splitu pruža usluge individualnog savjetovanja, odnosno pomoć u rješavanju osobnih poteškoća i unaprjeđivanju kvalitete života. Također, Centar organizira i aktivnosti grupnog savjetovanja, javna predavanja, tribine, tematske radionice i treninge posvećene unaprjeđenju akademskih i životnih vještina kao i psihoedukativne tečajeve i edukacije. 


Savjetodavne aktivnosti

Centar za savjetovanje studenata Filozofskog fakulteta studentima Sveučilišta u Splitu pruža usluge individualnog i grupnog savjetovanja s ciljem pružanja pomoći i podrške studentima u rješavanju osobnih teškoća, postizanju akademskih uspjeha, povećanju efikasnosti studiranja i unaprjeđenju kvalitete života.  Usluge individualnog savjetovanja pri Centru su besplatne, a svim korisnicima usluga individualnog savjetovanja jamčimo povjerljivost.


Edukativne aktivnosti

Centar za savjetovanje studenata organizira brojne edukativne aktivnosti koje uključuju javna predavanja, tribine, tematske radionice i treninge posvećene unaprjeđenju akademskih i životnih vještina kao i psihoedukativne tečajeve i edukacije. 


 


Članovi centra

 1. izv. prof. dr. sc. Vesna Antičević
 2. prof. dr. sc. Ivana Batarelo Kokić
 3. Bruno Barać, asist.
 4. dr. sc. Ivan Buljan, nasl. pred.
 5. izv. prof. dr. sc. Darko Hren
 6. dr. sc. Katija Kalebić Jakupčević, postdok.
 7. prof. dr. sc. Goran Kardum
 8. izv. prof. dr. sc. Morana Koludrović
 9. prof. dr. sc. Maja Ljubetić
 10. dr. sc. Toni Maglica, postdok.
 11. doc. dr. sc. Anita Mandarić Vukušić
 12. Mara Marasović, dipl. ped.
 13. mr. spec. Žana Pavlović, dipl. psih.
 14. Antonia Peroš, dipl. psih.
 15. Marijana Petrić Maršić, dipl. psih.
 16. izv. prof. dr. sc. Ina Reić Ercegovac
 17. Nelija Rudolfi, prof. psih.
 18. Tamara Slavinjak, prof. soc. ped.


 


Edukativni film protiv diskriminacije i uznemiravanja na Sveučilištu u Splitu


Obavijesti

16.11.2021
Ciklus radionica u ak. godini 2021./2022. u organizaciji Centra za savjetovanje studenata Filozofskog fakulteta započinje radionicom koju će voditi Tamara Slavinjak, prof. soc.ped. i č.s. Mirjana Kutleša, prof. pedagog i psihoterapeut. Radionica će se održati 24.11.2021. u 16h, na Filozofskom fakultetu u Splitu, Poljička cesta 35, u učionici P3. Tema radionice je :„Mogu sam, ali ljepše je zajedno“ - vježbanje socijalnih vještina. Broj sudionika je ograničen na 20, te Vas molimo da svoj prijave uputite na mail adresu mara.marasovic@gmail.com. Pohađanje radionice će se odvijati uz poštivanje svih važećih epidemioloških mjera. Radujemo se Vašem dolasku!
28.10.2021
Fiolozofski fakultet i Centar za savjetovanje studenata: edukativni film protiv diskriminacije i uznemiravanja na Sveučilištu u Splitu
22.10.2021
U organizaciji Centra za savjetovanje studenata, a na temelju ugovora o suradnji Filozofskog fakulteta Split i Caritasa Splitsko-makarske nadbiskupije održane su prve u nizu planiranih aktivnosti namijenjenih studentima Filozofskog fakulteta u Splitu i splitskog Caritasa. Ravnatelj Caritasa Denis Maslov, univ.spec. Probacijskog tretmana, dana 13. listopada 2021. godine, održao je studentima druge godine prediplomskog studija Pedagogija interaktivno predavanje na temu: Uzroci siromaštva. prof.dr.sc. Maja Ljubetić, dana 13. listopada 2021. godine, održala je radionicu s predavanjem za roditelje- korisnike Caritasa Splitsko-makarske nadbiskupije na temu: Obiteljska komunikacija i kako ju unaprijediti. Alumni Pedagogije Dino Dujmović, mag. paed. i povijesti, dana 20.10.2021. održao je predavanje studentima Pedagogije na temu: Sudentski stavovi o cijepljenju protiv COVID-19 (pedagogijska perspektiva).