MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

UDRUGA "IMAGINACIJA"

Udruga Imaginacija osnovana je 2015. godine od strane studenata sociologije Filozofskog fakulteta u Splitu. Aktivnosti su usmjerene u razvoj kritičkog mišljenja i propitivanje aktualnih društvenih problema s posebnim naglaskom na mlade. Cilj Udruge je promicanje sociološke struke i djelatnosti te razumijevanje sociologije kao aktivne znanosti.

Zašto imaginacija?

Sociologija nas uči da ono što smatramo prirodnim, nužnim, razumljivim samim po sebi ne mora biti takvo, upozorava nas da trebamo proširiti vidokrug i izdići se iznad svakodnevnog iskustva. Ona objašnjava način na koji se pojedinačni životi i osobne brige isprepliću s javnim, društvenim pitanjima. Američki sociolog Charles Wright Mills nazvao je to sociološkom imaginacijom.

Sve aktivnosti naše Udruge možete pratiti na našoj Facebook i Instagram stranici, a na raspolaganju stoji i elektronička adresa za sva moguća pitanja.