MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

Povijest umjetnosti

1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Metodika izvođenja nastave iz povijesti sakralne arhitekture od IV.-XII. stoljeća u okviru nastave likovne umjetnosti (177543)
Babić, K.
45
15P+30S
1
3.0 Osnove muzeologije i muzejske pedagogije (177544)
Barbarić, V.
45
30P+15S
1
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Metodika nastave likovne umjetnosti (185070)
Babić, K.
45
15P+30S
3
3.0 Pedagogija i medijacija u umjetnosti kroz muzejsko-galerijske prostore i vaninstitucionalne inicijative XX. i XXI. stoljeća (177553)
Prančević, D.
45
30P+15S
3
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Praktikum i školska praksa (229720)
Babić, K.
60
30PK+30S
4
1. semestar, 1. godina
ECTS Povijest umjetnosti 1. zimski sem. (diplomski studij)
=> Izborni kolegij za diplomski studij Povijest umjetnosti
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Odabrana poglavlja antičke umjetnosti (71168)
60
30P+30S
1
2.0 Odabrane teme iz srednjevjekovnog slikarstva i kiparstva (88056)
Staničić Demori, Z.
30
30P
1
3.0 Povijesno-umjetnička radionica 1 (71163)
Prančević, D.; Peković, Ž.; Prijatelj Pavičić, I.; Barbarić, V.; Čapeta Rakić, I.; Torlak, A.
45
15P+30S
1
2.0 Tumačenje modernizma - koncepti i značenja (86746)
Kolešnik, L.
30
20P+10S
1
ECTS Zajednički obvezni predmeti zimski semestar
=> Obvezni predmeti nastavničkih smjerova na diplomskoj razini
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Psihologija motivacije i socijalizacije u razredu (147627)
Hren, D.; Kalebić Jakupčević, K.
60
30P+30S
1
5.0 Psihologija odgoja i obrazovanja (67858)
Kardum, G.; Hren, D.
60
30P+30S
1
5.0 Sociologija odgoja i obrazovanja (67859)
Buzov, I.
60
30P+30S
1
2. semestar, 1. godina
ECTS Povijest umjetnosti 2. ljetni sem. (diplomski studij)
=> studenti upisuju izborne kolegije
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Interdisciplinarni pristup likovnom djelu u nastavi likovne umjetnosti (181299)
Čapeta Rakić, I.
45
15P+30S
2
2.0 Metode očuvanja i zaštite pokretnih kulturnih dobara (94200)
Čapeta Rakić, I.
30
30P
2
3.0 Metodologija istraživanja povijesti umjetnosti u nastavnom procesu (181341)
45
15P+30S
2
3.0 Odabrana poglavlja srednjovjekovne umjetnosti (71171)
Bužančić, R.
45
30P+15S
2
3.0 Povijesno-umjetnička radionica 2 (71166)
Peković, Ž.; Prijatelj Pavičić, I.; Prančević, D.; Čapeta Rakić, I.; Barbarić, V.; Kalčić, S.; Torlak, A.
45
15P+30S
2
3.0 Povijest izlaganja i umjetnost kroz suvremenu izložbenu praksu (181342)
Prančević, D.
45
15P+30S
2
ECTS Zajednički obvezni predmeti ljetni semestar
=> biraju studenti nastavničkog usmjerenja
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Didaktika (71247)
Koludrović, M.
60
30P+30S
2
5.0 Komparativna pedagogija (67589)
Batarelo Kokić, I.
60
30P+30S
2
5.0 Metodologija izrade kurikuluma (147628)
Koludrović, M.
60
30P+30S
2
5.0 Osnove pedagogije (67856)
Jukić, T.
60
30P+30S
2
3. semestar, 2. godina
ECTS Povijest umjetnosti 3. zimski sem (diplomski studij)
=> studenti upisuju izborne kolegije
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Antička mitologija i ikonografija (131117)
Torlak, A.; Jeličić-Radonić, J.
45
30P+15S
3
2.0 Dalmatinska slikarska škola (odabrane teme) (71165)
Prijatelj Pavičić, I.
30
15P+15S
3
2.0 Odabrana poglavlja iz dalmatinske umjetnosti (71172)
30
30P
3
4.0 Pisati o suvremenoj umjetnosti i arhitekturi-kritička teorija i interpretacijski modeli (217189)
Kalčić, S.
45
30P+15S
3
3.0 Povijesno-umjetnička radionica III. (117669)
Čapeta Rakić, I.; Torlak, A.; Prančević, D.; Prijatelj Pavičić, I.; Barbarić, V.; Kalčić, S.
45
15P+30S
3
3.0 Pristupi tumačenju odnosa sakralne baštine i prostora u nastavi likovne umjetnosti (177558)
Barbarić, V.
45
15P+30S
3
2.0 Slikarstvo XVII. i XVIII. stoljeća na Jadranu (131121)
Tomić, R.
30
30P
3
4. semestar, 2. godina
ECTS Povijest umjetnosti 4. ljetni sem. (diplomski studij)
=> Studenti upisuju izborne kolegije
Semestralno opterećenje Sem INFO
20.0 Diplomski rad (diplomski studij-pov.umjetnosti) (229721)
Prijatelj Pavičić, I.; Barbarić, V.; Čapeta Rakić, I.; Peković, Ž.; Torlak, A.
0
4
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Metodika izvođenja nastave iz povijesti sakralne arhitekture od IV.-XII. stoljeća u okviru nastave likovne umjetnosti (177543)
Babić, K.
45
15P+30S
1
3.0 Osnove muzeologije i muzejske pedagogije (177544)
Barbarić, V.
45
30P+15S
1
ECTS Povijest umjetnosti 1. zimski sem. (diplomski studij)
=> Izborni kolegij za diplomski studij Povijest umjetnosti
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Odabrana poglavlja antičke umjetnosti (71168)
60
30P+30S
1
2.0 Odabrane teme iz srednjevjekovnog slikarstva i kiparstva (88056)
Staničić Demori, Z.
30
30P
1
3.0 Povijesno-umjetnička radionica 1 (71163)
Prančević, D.; Peković, Ž.; Prijatelj Pavičić, I.; Barbarić, V.; Čapeta Rakić, I.; Torlak, A.
45
15P+30S
1
2.0 Tumačenje modernizma - koncepti i značenja (86746)
Kolešnik, L.
30
20P+10S
1
ECTS Zajednički obvezni predmeti zimski semestar
=> Obvezni predmeti nastavničkih smjerova na diplomskoj razini
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Psihologija motivacije i socijalizacije u razredu (147627)
Hren, D.; Kalebić Jakupčević, K.
60
30P+30S
1
5.0 Psihologija odgoja i obrazovanja (67858)
Kardum, G.; Hren, D.
60
30P+30S
1
5.0 Sociologija odgoja i obrazovanja (67859)
Buzov, I.
60
30P+30S
1
2. semestar, 1. godina
ECTS Povijest umjetnosti 2. ljetni sem. (diplomski studij)
=> studenti upisuju izborne kolegije
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Interdisciplinarni pristup likovnom djelu u nastavi likovne umjetnosti (181299)
Čapeta Rakić, I.
45
15P+30S
2
2.0 Metode očuvanja i zaštite pokretnih kulturnih dobara (94200)
Čapeta Rakić, I.
30
30P
2
3.0 Metodologija istraživanja povijesti umjetnosti u nastavnom procesu (181341)
45
15P+30S
2
3.0 Odabrana poglavlja srednjovjekovne umjetnosti (71171)
Bužančić, R.
45
30P+15S
2
3.0 Povijesno-umjetnička radionica 2 (71166)
Peković, Ž.; Prijatelj Pavičić, I.; Prančević, D.; Čapeta Rakić, I.; Barbarić, V.; Kalčić, S.; Torlak, A.
45
15P+30S
2
3.0 Povijest izlaganja i umjetnost kroz suvremenu izložbenu praksu (181342)
Prančević, D.
45
15P+30S
2
ECTS Zajednički obvezni predmeti ljetni semestar
=> biraju studenti nastavničkog usmjerenja
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Didaktika (71247)
Koludrović, M.
60
30P+30S
2
5.0 Komparativna pedagogija (67589)
Batarelo Kokić, I.
60
30P+30S
2
5.0 Metodologija izrade kurikuluma (147628)
Koludrović, M.
60
30P+30S
2
5.0 Osnove pedagogije (67856)
Jukić, T.
60
30P+30S
2
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Metodika nastave likovne umjetnosti (185070)
Babić, K.
45
15P+30S
3
3.0 Pedagogija i medijacija u umjetnosti kroz muzejsko-galerijske prostore i vaninstitucionalne inicijative XX. i XXI. stoljeća (177553)
Prančević, D.
45
30P+15S
3
ECTS Povijest umjetnosti 3. zimski sem (diplomski studij)
=> studenti upisuju izborne kolegije
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Antička mitologija i ikonografija (131117)
Torlak, A.; Jeličić-Radonić, J.
45
30P+15S
3
2.0 Dalmatinska slikarska škola (odabrane teme) (71165)
Prijatelj Pavičić, I.
30
15P+15S
3
2.0 Odabrana poglavlja iz dalmatinske umjetnosti (71172)
30
30P
3
4.0 Pisati o suvremenoj umjetnosti i arhitekturi-kritička teorija i interpretacijski modeli (217189)
Kalčić, S.
45
30P+15S
3
3.0 Povijesno-umjetnička radionica III. (117669)
Čapeta Rakić, I.; Torlak, A.; Prančević, D.; Prijatelj Pavičić, I.; Barbarić, V.; Kalčić, S.
45
15P+30S
3
3.0 Pristupi tumačenju odnosa sakralne baštine i prostora u nastavi likovne umjetnosti (177558)
Barbarić, V.
45
15P+30S
3
2.0 Slikarstvo XVII. i XVIII. stoljeća na Jadranu (131121)
Tomić, R.
30
30P
3
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Praktikum i školska praksa (229720)
Babić, K.
60
30PK+30S
4
ECTS Povijest umjetnosti 4. ljetni sem. (diplomski studij)
=> Studenti upisuju izborne kolegije
Semestralno opterećenje Sem INFO
20.0 Diplomski rad (diplomski studij-pov.umjetnosti) (229721)
Prijatelj Pavičić, I.; Barbarić, V.; Čapeta Rakić, I.; Peković, Ž.; Torlak, A.
0
4

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj