MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

 

skup Google alata za zajedničko korištenje u nastavi

skup Microsoft usluga za uređivanje dokumenata

usluge Srca

usluga elektroničkog identiteta AAI u sustavu znanosti i visokog obrazovanja
education roaming usluga za omogućavanje bežičnog pristupa Internetu

 

 

 


Obavijesti