MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

Filozofija (dvopredmetni); smjer: nastavnički

1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 LOGIKA III (67495)
Smokrović, N.
30
30P
1
4.0 SUVREMENA FILOZOFIJA I (164044)
Jakić, M.
45
30P+15S
1
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Filozofija znanosti (164046)
Kokić, T.
45
30P+15S
2
3.0 SUVREMENA FILOZOFIJA II (67496)
Hanžek, L.
30
30P
2
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Filozofija odgoja (67861)
Brčić Kuljiš, M.
30
30P
3
3.0 Filozofija politike (120147)
Brčić Kuljiš, M.
30
30P
3
3.0 FILOZOFIJA UMA (67881)
Škarica, D.
30
30P
3
3.0 Metodika nastave filozofije (160567)
Ćurko, B.
30
15P+15S
3
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Praktikum i školska praksa (175189)
60
35T+25S
4
1. semestar, 1. godina
ECTS Filozofija (diplomski studij) zimski semestar
=> Studenti biraju izborne kolegije
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Etika u obrazovanju (175183)
Bešić-Smlatić, P.
30
30P
1, 3
3.0 Filozofija s djecom (175184)
Ćurko, B.
30
30P
1, 3
3.0 Intencionalnost (120157)
Hanžek, L.
30
30P
1, 3
ECTS Zajednički obvezni predmeti zimski semestar
=> Obvezni predmeti nastavničkih smjerova na diplomskoj razini
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Psihologija motivacije i socijalizacije u razredu (147627)
Hren, D.
60
30P+30S
1
5.0 Psihologija odgoja i obrazovanja (67858)
Kardum, G.
60
30P+30S
1
5.0 Sociologija odgoja i obrazovanja (67859)
Buzov, I.
60
30P+30S
1
2. semestar, 1. godina
ECTS Filozofija diplomski studij (ljetni semestar)
=> Studenti upisuju izborne kolegije
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Egzistencijalistička filozofija (130820)
Kokić, T.
30
30P
2, 4
20.0 Izrada diplomskog rada (Filozofija) (229715)
0
2, 4
3.0 Svijest (163995)
Škarica, D.
30
30P
2, 4
ECTS Zajednički obvezni predmeti ljetni semestar
=> biraju studenti nastavničkog usmjerenja
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Didaktika (71247)
Koludrović, M.
60
30P+30S
2
5.0 Komparativna pedagogija (67589)
Batarelo Kokić, I.
60
30P+30S
2
5.0 Metodologija izrade kurikuluma (147628)
Koludrović, M.
60
30P+30S
2
5.0 Osnove pedagogije (67856)
Jukić, T.
60
30P+30S
2
3. semestar, 2. godina
ECTS Filozofija (diplomski studij) zimski semestar
=> Studenti biraju izborne kolegije
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Etika u obrazovanju (175183)
Bešić-Smlatić, P.
30
30P
1, 3
3.0 Filozofija s djecom (175184)
Ćurko, B.
30
30P
1, 3
3.0 Intencionalnost (120157)
Hanžek, L.
30
30P
1, 3
4. semestar, 2. godina
ECTS Filozofija diplomski studij (ljetni semestar)
=> Studenti upisuju izborne kolegije
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Egzistencijalistička filozofija (130820)
Kokić, T.
30
30P
2, 4
20.0 Izrada diplomskog rada (Filozofija) (229715)
0
2, 4
3.0 Svijest (163995)
Škarica, D.
30
30P
2, 4
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 LOGIKA III (67495)
Smokrović, N.
30
30P
1
4.0 SUVREMENA FILOZOFIJA I (164044)
Jakić, M.
45
30P+15S
1
ECTS Filozofija (diplomski studij) zimski semestar
=> Studenti biraju izborne kolegije
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Etika u obrazovanju (175183)
Bešić-Smlatić, P.
30
30P
1, 3
3.0 Filozofija s djecom (175184)
Ćurko, B.
30
30P
1, 3
3.0 Intencionalnost (120157)
Hanžek, L.
30
30P
1, 3
ECTS Zajednički obvezni predmeti zimski semestar
=> Obvezni predmeti nastavničkih smjerova na diplomskoj razini
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Psihologija motivacije i socijalizacije u razredu (147627)
Hren, D.
60
30P+30S
1
5.0 Psihologija odgoja i obrazovanja (67858)
Kardum, G.
60
30P+30S
1
5.0 Sociologija odgoja i obrazovanja (67859)
Buzov, I.
60
30P+30S
1
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Filozofija znanosti (164046)
Kokić, T.
45
30P+15S
2
3.0 SUVREMENA FILOZOFIJA II (67496)
Hanžek, L.
30
30P
2
ECTS Filozofija diplomski studij (ljetni semestar)
=> Studenti upisuju izborne kolegije
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Egzistencijalistička filozofija (130820)
Kokić, T.
30
30P
2, 4
20.0 Izrada diplomskog rada (Filozofija) (229715)
0
2, 4
3.0 Svijest (163995)
Škarica, D.
30
30P
2, 4
ECTS Zajednički obvezni predmeti ljetni semestar
=> biraju studenti nastavničkog usmjerenja
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Didaktika (71247)
Koludrović, M.
60
30P+30S
2
5.0 Komparativna pedagogija (67589)
Batarelo Kokić, I.
60
30P+30S
2
5.0 Metodologija izrade kurikuluma (147628)
Koludrović, M.
60
30P+30S
2
5.0 Osnove pedagogije (67856)
Jukić, T.
60
30P+30S
2
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Filozofija odgoja (67861)
Brčić Kuljiš, M.
30
30P
3
3.0 Filozofija politike (120147)
Brčić Kuljiš, M.
30
30P
3
3.0 FILOZOFIJA UMA (67881)
Škarica, D.
30
30P
3
3.0 Metodika nastave filozofije (160567)
Ćurko, B.
30
15P+15S
3
ECTS Filozofija (diplomski studij) zimski semestar
=> Studenti biraju izborne kolegije
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Etika u obrazovanju (175183)
Bešić-Smlatić, P.
30
30P
1, 3
3.0 Filozofija s djecom (175184)
Ćurko, B.
30
30P
1, 3
3.0 Intencionalnost (120157)
Hanžek, L.
30
30P
1, 3
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Praktikum i školska praksa (175189)
60
35T+25S
4
ECTS Filozofija diplomski studij (ljetni semestar)
=> Studenti upisuju izborne kolegije
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Egzistencijalistička filozofija (130820)
Kokić, T.
30
30P
2, 4
20.0 Izrada diplomskog rada (Filozofija) (229715)
0
2, 4
3.0 Svijest (163995)
Škarica, D.
30
30P
2, 4

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj