MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Etika (180352)
Brčić Kuljiš, M.
30
15P+15S
1
4.0 Hrvatski jezik akademske komunikacije (256229)
Milinović Hrga, A.
45
30P+15S
1
4.0 Kultura ustanove ranog i predškolskog odgoja (180356)
Visković, I.
45
30P+15S
1
3.0 Odgoj i obrazovanje za održivi razvoj (180357)
Kostović-Vranješ, V.
30
5T+15P+10S
1
5.0 Povijesni kontekst ranog i predškolskog odgoja (180355)
Mendeš, B.
60
30P+30S
1
3.0 Psihologija roditeljstva (180353)
Reić Ercegovac, I.
30
15P+15S
1
4.0 Vještine odgojno-obrazovne komunikacije (180354)
Kovačević, S.
45
30P+15S
1
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Akcijska istraživanja u ranom i predškolskom odgoju (180360)
Jukić, T.
60
15PK+30P+15S
2
3.0 Djeca u riziku (242202)
Maglica, T.
30
15P+15S
2
5.0 Informacijska i komunikacijska tehnologija u odgoju i obrazovanju (180359)
Tomaš, S.
60
30PK+30P
2
5.0 Kvaliteta i identitet ustanove ranog i predškolskog odgoja (201749)
Visković, I.
45
30P+15S
2
3.0 Sociologija djetinjstva (180358)
Stanić, S.
30
15P+15S
2
4.0 Suvremeni pristupi u ranom i predškolskom odgoju (256239)
Visković, I.
45
30P+15S
2
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Dijete i kreativnost (180363)
Jukić, T.
45
30P+15S
3
3.0 Suvremeno djetinjstvo i prava djeteta (180364)
Mandarić Vukušić, A.; Maglica, T.
30
15P+15S
3
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Diplomski rad (229709)
0
4
4.0 Profesionalni razvoj i cjeloživotno učenje odgojitelja (180366)
Mandarić Vukušić, A.
45
30P+15S
4
5.0 Strategije podrške djeci s posebnim potrebama (180365)
Sunko, E.
45
15PK+30P
4
1. semestar, 1. godina
ECTS Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 1 (IZV)
=> Izborni predmeti 1. semestra za izvanredni diplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Darovita djeca (180340)
Batarelo Kokić, I.
45
30P+15S
1
4.0 Dijete i mediji (180341)
Koludrović, M.
45
30P+15S
1
4.0 Socio-emocionalno učenje u prevenciji problema u ponašanju (231269)
Maglica, T.
45
30P+15S
1
2. semestar, 1. godina
ECTS Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 2 (IZV)
=> Izborni predmeti 2. semestra za izvanredni diplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Dekorativno oblikovanje (180344)
Brajčić, M.
45
30PK+15P
2
4.0 Igra i učenje na računalu (180345)
Tomaš, S.
45
15PK+30P
2
4.0 Tradicijske igre i igračke (180343)
Mendeš, B.
45
30P+15S
2
3. semestar, 2. godina
ECTS MODUL: Dramsko i lutkarsko izražavanje i stvaranje (3.sem. - RPOO IZV)
=> Predmeti dramskog modula 3. semestra za izvanredni diplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Dječja dramska književnost (180369)
Vidović Schreiber, T.
30
15P+15S
3
5.0 Dramska pedagogija s praktikumom (180368)
Grgurinović, M.
60
45PK+15P
3
4.0 Glazba u lutkarstvu (180371)
Kardum, A.
30
30PK
3
4.0 Komunikacija kroz scenske umjetnosti (180367)
Grgurinović, M.
45
30P+15S
3
3.0 Osnove dramatizacija i adaptacija književnih tekstova za djecu (180370)
Grgurinović, M.
45
30P+15S
3
ECTS MODUL: Glazbeno izražavanje i stvaranje (3.sem. - RPOO IZV)
=> Predmeti glazbenog modula 3. semestra za izvanredni diplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Instrumentalni praktikum 1 (180377)
Kardum, A.
60
60PK
3
5.0 Osnove vokalne tehnike s praktikumom (180376)
Krnić, M.
45
30PK+15P
3
2.0 Plesne strukture s praktikumom (180380)
Malada, D.
30
15PK+15P
3
3.0 Razvoj dječje muzikalnosti (180378)
Dobrota, S.
30
15P+15S
3
4.0 Vođenje dječjeg zbora s osnovama dirigiranja (180379)
Krnić, M.
45
30PK+15P
3
ECTS MODUL: Likovno izražavanje i stvaranje (3.sem. - RPOO IZV)
=> Predmeti likovnog modula 3. semestra za izvanredni diplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Crtanje s praktikumom (180387)
Ravlić, T.
45
30PK+15P
3
2.0 Muzejska pedagogija s praktikumom (180391)
Barbarić, V.
30
15PK+15P
3
3.0 Osnove likovne umjetnosti 1 (180386)
Brajčić, M.
30
15P+15S
3
2.0 Primjena grafičkih tehnika s praktikumom (180390)
Kuščević, D.
30
15PK+15P
3
4.0 Slikanje s praktikumom (180388)
Ravlić, T.
45
30PK+15P
3
4.0 Trodimenzionalno oblikovanje s praktikumom 1 (204144)
Brajčić, M.
45
30PK+15P
3
ECTS MODUL: Pokretno izražavanje i stvaranje (3.sem. - RPOO IZV)
=> Predmeti modula Pokretno izražavanje i stvaranje - 3. sem. za izv. dipl. studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Analiza kinezioloških aktivnosti u ranom i predškolskom odgoju (180396)
Vlahović, L.
45
15PK+30P
3
4.0 Estetska gimnastika s praktikumom (180397)
Malada, D.
45
30PK+15P
3
3.0 Folklor za djecu s praktikumom 1 (180399)
Malada, D.
30
15PK+15P
3
5.0 Ritmika i ples s praktikumom 1 (180398)
Malada, D.
60
45PK+15P
3
3.0 Skupno muziciranje (180400)
Krnić, M.
30
30PK
3
ECTS Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 3 (IZV)
=> Izborni predmeti 3. semestra za izvanredni diplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Drama i kazalište za djecu (180348)
Vidović Schreiber, T.
30
15P+15S
3
3.0 Ponašajni poremećaji u ranom djetinjstvu (180346)
Maglica, T.
30
15P+15S
3
4. semestar, 2. godina
ECTS MODUL: Dramsko i lutkarsko izražavanje i stvaranje (4.sem. - RPOO IZV)
=> Predmeti dramskog modula 4. semestra za izvanredni diplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Dječje dramsko i lutkarsko stvaralaštvo s praktikumom (180374)
Visković, I.
30
15PK+15P
4
2.0 Dramsko-scenski govor s praktikumom (180375)
Runjić-Stoilova, A.
30
15PK+15P
4
3.0 Likovna dramaturgija i lutkarska tehnologija (180372)
Županić Benić, M.
45
30PK+15P
4
6.0 Lutkarska animacija s praktikumom (180373)
Grgurinović, M.
75
45PK+30P
4
ECTS MODUL: Glazbeno izražavanje i stvaranje (4.sem. - RPOO IZV)
=> Predmeti glazbenog modula 4. semestra za izvanredni diplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Dječje glazbeno stvaralaštvo s praktikumom (180383)
30
15PK+15P
4
3.0 Folklor za djecu s praktikumom (180385)
Malada, D.
30
15PK+15P
4
2.0 Glazbena literatura za djecu (180384)
Dobrota, S.
30
15P+15S
4
4.0 Instrumentalni praktikum 2 (180381)
Kardum, A.
60
60PK
4
2.0 Skupno muziciranje (180382)
Krnić, M.
30
30PK
4
ECTS MODUL: Likovno izražavanje i stvaranje (4.sem. - RPOO IZV)
=> Predmeti likovnog modula 4. semestra za izvanredni diplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Likovne aktivnosti s didaktički neoblikovanim materijalom (180395)
Kuščević, D.
30
15PK+15P
4
4.0 Osnove likovne umjetnosti 2 (180392)
Brajčić, M.
60
30P+30S
4
3.0 Psihologija dječjeg crteža (180393)
Kalebić Jakupčević, K.
45
30P+15S
4
3.0 Trodimenzionalno oblikovanje s praktikumom 2 (204146)
Brajčić, M.
30
15PK+15P
4
ECTS MODUL: Pokretno izražavanje i stvaranje (4.sem. - RPOO IZV)
=> Predmeti modula Pokretno izražavanje i stvaranje - 4. sem. za izv. dipl. studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Dječje plesno stvaralaštvo s praktikumom (180404)
Malada, D.
45
30PK+15P
4
2.0 Folklor za djecu s praktikumom 2 (180403)
Malada, D.
30
15PK+15P
4
3.0 Planiranje i programiranje kinezioloških aktivnosti u ranom i predškolskom odgoju (180401)
Vlahović, L.
45
15PK+30P
4
5.0 Ritmika i ples s praktikumom 2 (180402)
Malada, D.
60
45PK+15P
4
ECTS Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 4 (IZV)
=> Izborni predmeti 4. semestra za izvanredni diplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Dijete i baština (180350)
Dvornik, D.
30
15P+15S
4
3.0 Roditelji i dijete s posebnim potrebama (180349)
Maglica, T.
30
15P+15S
4
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Etika (180352)
Brčić Kuljiš, M.
30
15P+15S
1
4.0 Hrvatski jezik akademske komunikacije (256229)
Milinović Hrga, A.
45
30P+15S
1
4.0 Kultura ustanove ranog i predškolskog odgoja (180356)
Visković, I.
45
30P+15S
1
3.0 Odgoj i obrazovanje za održivi razvoj (180357)
Kostović-Vranješ, V.
30
5T+15P+10S
1
5.0 Povijesni kontekst ranog i predškolskog odgoja (180355)
Mendeš, B.
60
30P+30S
1
3.0 Psihologija roditeljstva (180353)
Reić Ercegovac, I.
30
15P+15S
1
4.0 Vještine odgojno-obrazovne komunikacije (180354)
Kovačević, S.
45
30P+15S
1
ECTS Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 1 (IZV)
=> Izborni predmeti 1. semestra za izvanredni diplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Darovita djeca (180340)
Batarelo Kokić, I.
45
30P+15S
1
4.0 Dijete i mediji (180341)
Koludrović, M.
45
30P+15S
1
4.0 Socio-emocionalno učenje u prevenciji problema u ponašanju (231269)
Maglica, T.
45
30P+15S
1
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Akcijska istraživanja u ranom i predškolskom odgoju (180360)
Jukić, T.
60
15PK+30P+15S
2
3.0 Djeca u riziku (242202)
Maglica, T.
30
15P+15S
2
5.0 Informacijska i komunikacijska tehnologija u odgoju i obrazovanju (180359)
Tomaš, S.
60
30PK+30P
2
5.0 Kvaliteta i identitet ustanove ranog i predškolskog odgoja (201749)
Visković, I.
45
30P+15S
2
3.0 Sociologija djetinjstva (180358)
Stanić, S.
30
15P+15S
2
4.0 Suvremeni pristupi u ranom i predškolskom odgoju (256239)
Visković, I.
45
30P+15S
2
ECTS Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 2 (IZV)
=> Izborni predmeti 2. semestra za izvanredni diplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Dekorativno oblikovanje (180344)
Brajčić, M.
45
30PK+15P
2
4.0 Igra i učenje na računalu (180345)
Tomaš, S.
45
15PK+30P
2
4.0 Tradicijske igre i igračke (180343)
Mendeš, B.
45
30P+15S
2
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Dijete i kreativnost (180363)
Jukić, T.
45
30P+15S
3
3.0 Suvremeno djetinjstvo i prava djeteta (180364)
Mandarić Vukušić, A.; Maglica, T.
30
15P+15S
3
ECTS MODUL: Dramsko i lutkarsko izražavanje i stvaranje (3.sem. - RPOO IZV)
=> Predmeti dramskog modula 3. semestra za izvanredni diplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Dječja dramska književnost (180369)
Vidović Schreiber, T.
30
15P+15S
3
5.0 Dramska pedagogija s praktikumom (180368)
Grgurinović, M.
60
45PK+15P
3
4.0 Glazba u lutkarstvu (180371)
Kardum, A.
30
30PK
3
4.0 Komunikacija kroz scenske umjetnosti (180367)
Grgurinović, M.
45
30P+15S
3
3.0 Osnove dramatizacija i adaptacija književnih tekstova za djecu (180370)
Grgurinović, M.
45
30P+15S
3
ECTS MODUL: Glazbeno izražavanje i stvaranje (3.sem. - RPOO IZV)
=> Predmeti glazbenog modula 3. semestra za izvanredni diplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Instrumentalni praktikum 1 (180377)
Kardum, A.
60
60PK
3
5.0 Osnove vokalne tehnike s praktikumom (180376)
Krnić, M.
45
30PK+15P
3
2.0 Plesne strukture s praktikumom (180380)
Malada, D.
30
15PK+15P
3
3.0 Razvoj dječje muzikalnosti (180378)
Dobrota, S.
30
15P+15S
3
4.0 Vođenje dječjeg zbora s osnovama dirigiranja (180379)
Krnić, M.
45
30PK+15P
3
ECTS MODUL: Likovno izražavanje i stvaranje (3.sem. - RPOO IZV)
=> Predmeti likovnog modula 3. semestra za izvanredni diplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Crtanje s praktikumom (180387)
Ravlić, T.
45
30PK+15P
3
2.0 Muzejska pedagogija s praktikumom (180391)
Barbarić, V.
30
15PK+15P
3
3.0 Osnove likovne umjetnosti 1 (180386)
Brajčić, M.
30
15P+15S
3
2.0 Primjena grafičkih tehnika s praktikumom (180390)
Kuščević, D.
30
15PK+15P
3
4.0 Slikanje s praktikumom (180388)
Ravlić, T.
45
30PK+15P
3
4.0 Trodimenzionalno oblikovanje s praktikumom 1 (204144)
Brajčić, M.
45
30PK+15P
3
ECTS MODUL: Pokretno izražavanje i stvaranje (3.sem. - RPOO IZV)
=> Predmeti modula Pokretno izražavanje i stvaranje - 3. sem. za izv. dipl. studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Analiza kinezioloških aktivnosti u ranom i predškolskom odgoju (180396)
Vlahović, L.
45
15PK+30P
3
4.0 Estetska gimnastika s praktikumom (180397)
Malada, D.
45
30PK+15P
3
3.0 Folklor za djecu s praktikumom 1 (180399)
Malada, D.
30
15PK+15P
3
5.0 Ritmika i ples s praktikumom 1 (180398)
Malada, D.
60
45PK+15P
3
3.0 Skupno muziciranje (180400)
Krnić, M.
30
30PK
3
ECTS Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 3 (IZV)
=> Izborni predmeti 3. semestra za izvanredni diplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Drama i kazalište za djecu (180348)
Vidović Schreiber, T.
30
15P+15S
3
3.0 Ponašajni poremećaji u ranom djetinjstvu (180346)
Maglica, T.
30
15P+15S
3
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Diplomski rad (229709)
0
4
4.0 Profesionalni razvoj i cjeloživotno učenje odgojitelja (180366)
Mandarić Vukušić, A.
45
30P+15S
4
5.0 Strategije podrške djeci s posebnim potrebama (180365)
Sunko, E.
45
15PK+30P
4
ECTS MODUL: Dramsko i lutkarsko izražavanje i stvaranje (4.sem. - RPOO IZV)
=> Predmeti dramskog modula 4. semestra za izvanredni diplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Dječje dramsko i lutkarsko stvaralaštvo s praktikumom (180374)
Visković, I.
30
15PK+15P
4
2.0 Dramsko-scenski govor s praktikumom (180375)
Runjić-Stoilova, A.
30
15PK+15P
4
3.0 Likovna dramaturgija i lutkarska tehnologija (180372)
Županić Benić, M.
45
30PK+15P
4
6.0 Lutkarska animacija s praktikumom (180373)
Grgurinović, M.
75
45PK+30P
4
ECTS MODUL: Glazbeno izražavanje i stvaranje (4.sem. - RPOO IZV)
=> Predmeti glazbenog modula 4. semestra za izvanredni diplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Dječje glazbeno stvaralaštvo s praktikumom (180383)
30
15PK+15P
4
3.0 Folklor za djecu s praktikumom (180385)
Malada, D.
30
15PK+15P
4
2.0 Glazbena literatura za djecu (180384)
Dobrota, S.
30
15P+15S
4
4.0 Instrumentalni praktikum 2 (180381)
Kardum, A.
60
60PK
4
2.0 Skupno muziciranje (180382)
Krnić, M.
30
30PK
4
ECTS MODUL: Likovno izražavanje i stvaranje (4.sem. - RPOO IZV)
=> Predmeti likovnog modula 4. semestra za izvanredni diplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Likovne aktivnosti s didaktički neoblikovanim materijalom (180395)
Kuščević, D.
30
15PK+15P
4
4.0 Osnove likovne umjetnosti 2 (180392)
Brajčić, M.
60
30P+30S
4
3.0 Psihologija dječjeg crteža (180393)
Kalebić Jakupčević, K.
45
30P+15S
4
3.0 Trodimenzionalno oblikovanje s praktikumom 2 (204146)
Brajčić, M.
30
15PK+15P
4
ECTS MODUL: Pokretno izražavanje i stvaranje (4.sem. - RPOO IZV)
=> Predmeti modula Pokretno izražavanje i stvaranje - 4. sem. za izv. dipl. studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Dječje plesno stvaralaštvo s praktikumom (180404)
Malada, D.
45
30PK+15P
4
2.0 Folklor za djecu s praktikumom 2 (180403)
Malada, D.
30
15PK+15P
4
3.0 Planiranje i programiranje kinezioloških aktivnosti u ranom i predškolskom odgoju (180401)
Vlahović, L.
45
15PK+30P
4
5.0 Ritmika i ples s praktikumom 2 (180402)
Malada, D.
60
45PK+15P
4
ECTS Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 4 (IZV)
=> Izborni predmeti 4. semestra za izvanredni diplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Dijete i baština (180350)
Dvornik, D.
30
15P+15S
4
3.0 Roditelji i dijete s posebnim potrebama (180349)
Maglica, T.
30
15P+15S
4

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj