MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

ČOVJEK, ZDRAVLJE I OKOLIŠ

Šifra: 218107
ECTS: 2.0
Nositelji: doc. dr. sc. Ivana Restović
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj ovog predmeta je usvojiti osnovne činjenice o okolišu i temeljnim zakonitostima života, utjecaju čovjeka na okoliš i važnosti očuvanja okoliša za zdravlje čovjeka s ciljem osposobljavanja za primjenu u nastavnoj praksi.

Sadržaj predmeta:

1. Zdravstvena ekologija.
2. Poremećaji ekosustava utjecajem čovjeka.
3. Utjecaj čovjeka na klimatske promjene.
4. Djelovanje klimatskih promjena na zdravlje čovjeka.
5. Djelovanje toksičnih tvari na ljudski organizam.
6. Utjecaj onečišćenja zraka na zdravlje čovjeka.
7. Voda i zdravlje čovjeka.
8. Prehrana i zdravlje čovjeka.
9. Utjecaj otpada na okoliš i zdravlje čovjeka.
10. Utjecaj pesticida na zdravlje čovjeka.
11. Onečišćenje okoliša i tumorske bolesti.
12. Onečišćenje okoliša i reprodukcija.
13. Zračenja u okolišu i utjecaj na zdravlje.
14. Utjecaj kemijskih tvari iz okoliša na zdravlje.
15. Ekološke bolesti.
Ishodi učenja:
 1. objasniti osnovne pojmove, zakonitosti i odnose živih bića i njihovog okoliša
 2. opisati odnose i objasniti povezanost okoliša i zdravlja čovjeka
 3. tumačiti osnovne prirodne zakone
 4. - argumentirati važnost usklađivanja čovjekovih aktivnosti s održanjem okoliša
 5. - diskutirati o klimatskim promjenama kao glavnom ekološkom problemu
 6. - analizirati utjecaj čovjeka na okoliš i negativne posljedice na zdravlje živih bića
 7. - objasniti utjecaj onečišćenja okoliša i zdravlja čovjeka
 8. - predlagati kako djelovati u smjeru zaštite zdravlja i očuvanja okoliša
 9. - objasniti povezanost čovjeka i okoliša, ovisnosti čovjeka o okolišu te primijeniti stečena znanja u svakodnevnom životu
Literatura:
 1. Zdravstvena ekologija, , Puntarić, D., Miškulin, M., Bošnir, J., Medicinska naklada. Zagreb, 2012.
 2. Medicina rada i okoliša, , Šarić, M. i Žuškin, E., Medicinska naklada. Zagreb., 2002.
 3. Čovjek i zdravlje, , Novoselić, D., Vidović, Lj., Alfa d.d., Zagreb, 2019.
Preporučena literatura:
 1. Gospodari vremena - povijest i utjecaj klimatskih promjena na budućnost, , Flannery, T., Algoritam, Zagreb., 2007.
 2. Uvod u globalnu ekologiju, , Glavač, V., HSN, POU. Zagreb, 2003.
 3. Zdravstvena ekologija., , Valić, F. i sur., Medicinska naklada. Zagreb., 2001.
10. semestar
MODUL 3: Obrazovanje za održivi razvoj (10. semestar) - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija: