MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Darovita djeca

Šifra: 180340
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivana Batarelo Kokić
Izvođači: prof. dr. sc. Ivana Batarelo Kokić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Studenti će razviti znanje i razumijevanje:
- osnovnih principa ljudskog razvoja i prirode individualnih razlika, s fokusom na posebne sposobnosti;
- porijekla i prirode različitih vrsta i manifestacija darovitosti;
- kognitivnih čimbenika, te čimbenika okruženja koji potiču ili zaustavljaju razvoj darovitosti u cjelokupnoj populaciji;
- načina za stvaranje okruženja za poticanje darovitosti;
- osnovnih postavki teorijskih modela, primjera programa i obrazovnih; principa koji daju odgovarajuću osnovu za razvoj diferenciranih programa za rad s darovitom djecom;
- korištenja različitih metodičkih pristupa u radu s darovitom djecom, a kako bi se zadovoljile individualne potrebe djeteta;
- načina korištenja obrazovne tehnologije u istraživanju i poučavanju darovite djece;
- načina procjenjivanja napretka darovite djece;
- važnosti poticanja suradnje s obiteljima darovite djece.
Ishodi učenja:
  1. Studenti će moći uspoređivati i kritički objasniti različite pristupe odgoju i obrazovanju darovite djece.
  2. Studenti će moći kritički pojašnjavati programe za odgoj i obrazovanje darovite djece.
  3. Studenti će moći vrjednovati nastavne planove i programe za odgoj i obrazovanje darovite djece.
Literatura:
  1. Obrazovanje darovitih: Kako identificirati i obrazovati darovite i talentirane učenike, , George, D., Zagreb: Educa, 2005.
  2. Darovito je, što ću s njim: priručnik za odgoj i obrazovanje darovite djece predškolske dobi, , Cvetković Lay, J.; Sekulić Majurec, A., Zagreb: Alinea, 2008.
Preporučena literatura:
  1. Darovito je, što ću sa sobom?: Priručnik za obitelj, vrtić i školu, , Cvetković Lay, J., Zagreb: Alinea, 2010.
  2. Djeca s posebnim potrebama, , Kostelnik, M. J.; Onaga, E.; Rohde, B.; Whiren, A., Zagreb: Educa, 2004.
  3. Daroviti učenici: Teorijski pristup i primjena u školi, , Vlahović-Štetić. V., Zagreb: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, 2005.
1. semestar
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 1 (IZV) - Izvanredni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: