MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

DIDAKTIKA

Šifra: 68056
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Sonja Kovačević
Izvođači: dr. sc. Joško Barbir - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj je predmeta da se studenti upoznaju sa pojmom i predmetom didaktike; da upoznaju teorijsko-metodološku utemeljenost didaktike i temeljne didaktičke pojmove; da se upoznaju sa didaktičkim teorijama; da se upoznaju s elementima nastavne situacije i drugih odgojno-obrazovnih situacija; da se upoznaju s procesom planiranja i programiranja nastave i da se osposobe za izradu nastavnog
programa; da se upoznaju sa fazama nastavnog procesa i artikulacijom pojedine nastavne situacije; da se upoznaju sa načelima, metodama, tehnologijom i medijima u nastavi i učenju; da se osposobe za pripremu nastavne situacije; da se upoznaju s elementima koji utječu na odgojno-obrazovnu klimu; da se osposobe za transfer i interferenciju spoznaja iz didaktike na različite situacije nastave i odgojno-obrazovnih procesa.
Ishodi učenja:
 1. identificirati didaktiku kao pedagošku disciplinu, te njen odnos prema drugim znanstvenim disciplinama
 2. opisati faze, pristupe i aspekte procesa planiranja i programiranja
 3. identificirati i objasniti odnos didaktike i metodika
 4. definirati i objasniti temeljne didaktičke pojmove
 5. identificirati uzročno-posljedične veze između različitih didaktičkih fenomena
 6. identificirati različite didaktičke teorije, pravce, modele i sustave
 7. razlikovati tipove nastavnika i objasniti njihov utjecaj na nastavni proces
 8. nabrojati i opisati elemente nastavnog procesa
 9. pravilno definirati i formulirati ciljeve i ishode učenja
 10. identificirati i objasniti različite teorije izbora sadržaja nastave
Literatura:
 1. Didaktika, , Bognar, L., Matijević, M., Školska knjiga, 2002.
 2. Vježbe iz didaktike, , Mušanović, M., Vasilj, M., Kovačević, S., HFD, 2010.
 3. Kurikulum: Teorije, Metodologija, Sadržaj, Struktura, , Previšić, V., Školska knjiga, 2007.
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija: