MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Didaktika

Šifra: 71247
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Morana Koludrović
Izvođači: Ante Grčić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
U okviru kolegija studenti će upoznati osnove suvremene didaktike na način da stečene kompetencije mogu primijeniti u vlastitom nastavnom radu s posebnim naglaskom na kompetencijski i konstruktivistički pristup planiranja, organiziranja, realiziranja i vrednovanja procesa učenja i poučavanja.
Literatura:
 1. odabrana poglavlja
 2. odabrana poglavlja
 3. Miljković, D.; Strugar, V.; Cindrić, M.: Didaktika i kurikulum
 4. Pivac, J.: Izazovi školi
 5. poglavlje o vrednovanju u odgojno - obrazovnom procesu
 6. Gudjons, H.: Pedagogija-temeljna znanja
Preporučena literatura:
 1. Suvremene teme u odgoju i obrazovanju - STOO Pedagogija i
  psihologija: od ispravljanja nedostataka do poticanja osobnih snaga i vrlina.
  Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
 2. Rijavec, M., Miljković, D.: Pozitivna disciplina u razredu
 3. Koludrović, M.: Mogućnosti razvijanja kompetencija učenja u suvremenoj nastavi
 4. Koludrović, M., Kolobarić, M.: Stjecanje životno-praktičnih vještina u hrvatskom školstvu nekad i danas
 5. Kyriacou, C.: Temeljna nastavna umijeća
 6. Marsh, J. C.: Kurikulum: temeljni pojmovi
 7. Meyer, H.: Didaktika razredne kvake
 8. Stoll, L., Fink, D.: Mijenjajmo naše škole
 9. Koludrović, M.: Problemsko učenje u kurikulumu obrazovanja nastavnika
 10. Narodne novine: Relevantni i aktualni zakonski i podzakonski akti iz područja odgoja i obrazovanja
 11. Koludrović, M., Vučić, M.: Učimo cjeloživotno učiti i poučavati. Priručnik za nastavnike u obrazovanju odraslih
2. semestar
Zajednički obvezni predmeti ljetni semestar - Redovni studij - Anglistika (nastavnički smjer)
Zajednički obvezni predmeti ljetni semestar - Redovni studij - Filozofija
Zajednički obvezni predmeti ljetni semestar - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost (nastavnički smjer)
Zajednički obvezni predmeti ljetni semestar - Redovni studij - Njemački jezik i književnost
Zajednički obvezni predmeti ljetni semestar - Redovni studij - Pedagogija
Zajednički obvezni predmeti ljetni semestar - Redovni studij - Povijest (nastavnički smjer)
Zajednički obvezni predmeti ljetni semestar - Redovni studij - Povijest umjetnosti
Zajednički obvezni predmeti ljetni semestar - Redovni studij - Talijanistika (nastavnički smjer)
Termini konzultacija: