MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Didaktika

Šifra: 147618
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Sonja Kovačević
Izvođači: dr. sc. Joško Barbir - Seminar

dr. sc. Joško Barbir - Metodičke vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Metodičke vježbe 15
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi predmeta su da se studenti upoznaju sa pojmom i predmetom didaktike; da razumiju teorijsko-metodološku utemeljenost didaktike te razumiju i primjenjuju temeljne didaktičke pojmove. Nadalje, cilj je i da se upoznaju sa didaktičkim teorijama te analiziraju i vrednuju elemente nastavne situacije i druge odgojno-obrazovne situacije; da se upoznaju s procesom planiranja i programiranja nastave te da se osposobe za izradu i vrednovanje nastavnog programa kao i da se upoznaju s fazama nastavnog procesa i artikulacijom pojedine nastavne situacije; da vrednuju i primjenjuju načela, metode, tehnologije i medije u nastavi i učenju; da se osposobe za pripremu nastavne situacije; upoznaju s elementima koji utječu na odgojno-obrazovnu klimu te da se osposobe za transfer i interferenciju spoznaja iz didaktike na različite situacije nastave i odgojno-obrazovnih procesa.
Ishodi učenja:
 1. - identificirati didaktiku kao pedagošku disciplinu, te njen odnos prema drugim
  znanstvenim disciplinama
 2. - opisati faze, pristupe i aspekte procesa planiranja i programiranja
 3. - identificirati i objasniti odnos didaktike i metodika
 4. - definirati i objasniti temeljne didaktičke pojmove
 5. - identificirati uzročno-posljedične veze između različitih didaktičkih fenomena
 6. - identificirati različite didaktičke teorije, pravce, modele i sustave
 7. - razlikovati tipove nastavnika i objasniti njihov utjecaj na nastavni proces
 8. - nabrojati i opisati elemente nastavnog procesa
 9. - pravilno definirati i formulirati ciljeve i ishode učenja
 10. - identificirati i objasniti različite teorije izbora sadržaja nastave
Literatura:
 1. Didaktika, , Bognar, L., Matijević, M., Školska knjiga, 2002.
 2. Vježbe iz didaktike, , Mušanović, M., Vasilj, M., Kovačević, S., HFD, 2010.
 3. Kurikulum: Teorije, Metodologija, Sadržaj, Struktura, , Previšić, V., Školska knjiga, 2007.
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Pedagogija (dvopredmetni)
Termini konzultacija: