MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Diplomski rad (diplomski studij-hrvatski)

Diplomski rad (diplomski studij-hrvatski)

Šifra: 229732
ECTS: 20.0
Nositelji:
Izvođači: doc. dr. sc. Lucijana Armanda Šundov - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Tanja Brešan Ančić - Predavanja
doc. dr. sc. Eni Buljubašić - Predavanja
prof. dr. sc. Marko Dragić - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Jagoda Granić - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Katarina Lozić Knezović - Predavanja
prof. dr. sc. Jadranka Nemeth-Jajić - Predavanja
prof. dr. sc. Anita Runjić-Stoilova - Predavanja
doc. dr. sc. Nikola Sunara - Predavanja
prof. dr. sc. Boris Škvorc - Predavanja
prof. dr. sc. Marijana Tomelić Ćurlin - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ishodi učenja:
Literatura:
4. semestar
Hrvatski jezik-4. semestar ljetni (diplomski studij)kulturološki smjer - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni); smjer: kulturološki
Izborni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni); smjer: kulturološki
Hrvatski jezik-ljetni semestar 2. god(diplomski studij) - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Izborni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Termini konzultacija: