MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Europska i svjetska povijest ranoga novog vijeka

Šifra: 67664
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Josip Vrandečić
Izvođači: prof. dr. sc. Josip Vrandečić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Komparativno razumijevanje europske politike od XVI. do kraja XVIII. stoljeća. Upoznaje se razvoj političkih i društvenih europskih prilika od geografskih otkrića do Francuske revolucije s posebnim naglaskom na modernizacijske tokove. Poseban je naglasak stavljen na slijedeće teme: Vojna revolucija Trace italienne. Strukture svakidašnjice europskoga XVI. stoljeća. Politički slom Italije i prevlast Karla V. u Europi. Komercijalna, znanstvena i vjerska revolucija. Reformacija u Njemačkoj i socijalni sukobi. Reformacija u Engleskoj za vrijeme Henrika VIII. Habsburško-valoaški ratovi. Uspon i pad Španjolske za vrijeme Filipa II. i njegovih nasljednika. Vjerski rat u Francuskoj. Pobuna u Nizozemskoj protiv španjolske vlasti. Istočna Europa u XVI. stoljeću (Rusija, Poljska, Turska); prevlast "drugoga feudalizma". Mirna tranzicija vlasti u Engleskoj za vrijeme Jamesa I. Stuarta. Francuska za Louisa XIII. i Richelieua. Uspon Švedske za vrijeme Gustava Adolfa II. Tridesetogodišnji rat 1618.-1648, pobjednici i poraženi. Oliver Cromwell, engleska republika i restauracija Stuarta. Francuska za apsolutizma Louisa XIV. Opadanje Nizozemske u borbi za pomorsku prevlast. Slavna revolucija 1685.-1714. i počeci britanske prevlasti. Francuska protiv Europe za Devolucijskog i Nizozemskoga rata. Ratni napori Louisa XIV. u ratovima za augsburšku baštinu i španjolsko naslijeđe. Borba za Baltik (1648.-1721.) i uspon Rusije Petra Velikoga. Diplomatska revolucija nakon rata za austrijsko naslijeđe i Sedmogodišnji rat. Rusija za Katarine Velike. Austrija za prosvjetiteljskih vladara u XVIII. stoljeću. Reforme i predstavnici prosvijećenog apsolutizma. Francuska uoči revolucije, strukturalni problemi države i društva.
Ishodi učenja:
 1. objasniti glavne političke i društvene procese europskog ranog novog vijeka
 2. interpretirati glavne značajke unutrašnje političke i društvene dinamike pojedinih država
 3. usporediti značajke gospodarskog i političkog razvoja velikih sila
Literatura:
 1. , S. Bertoša, Svjetska povijest modernog doba (XVI.-XIX. stoljeće) s posebnim
  osvrtom na Apeninski poluotok, Zagreb 2004.
  Povijest, Biblioteka Jutarnjeg lista, sv. 12-16., , , .
Preporučena literatura:
 1. , Grupa autora, Velika ilustrirana povijest svijeta, 12 - 14, Rijeka, 1985.
  J. Carpentier - F. Lebrun, Povijest Francuske, Zagreb, 1999.
  J. F. Nöel, Sveto Rimsko Carstvo, Zagreb, 1998.
  G. Procacci, Povijest Talijana, Zagreb, 1996.
  J. M. Roberts, Povijest Europe, Zagreb, 2002.
  Grupa autora, Povijest Mađarske, Zagreb, 1995.;
  Grupa autora, Povijest svijeta, Zagreb, 1990.;
  E. Zöllner ? T. Schüssel, Povijest Austrije, Zagreb, 1997., , , .
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Povijest (dvopredmetni)
Termini konzultacija: