MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Filozofija odgoja

Šifra: 120190
ECTS: 4.0
Nositelji: nasl. pred. mr. sc. Perislava Bešić-Smlatić
Izvođači: dr. sc. Josip Guć - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznavanje s filozofskim načinom mišljenja u području pedagogije. Kroz analizi filozofskih učenja student će dobiti primjereno filozofsko znanje koje se može primijeniti u odgojnim procesima.
1. Uvodno predavanje
2. Antičko poimanje odgoja, Sokratova majeutika. Odgoj kod Platona
3. Antičko poimanje odgoja, Aristotel
4. Humanistički odgojni ideali
5. Rousseau: odgojna transformacija čovjeka
6. Moralni razvoj kod Piage i Kohlberg
7. Moralni razvoj kod Piage i Kohlberg
8. Filozofija odgoja kod John Dewey
9. Odgoj i vrijednosti
10. Odgoj i politika
11. Filozofija odgoja u suvremenoj filozofiji
12. Filozofija odgoja u suvremenoj filozofiji
13. Odgoj za poduzetničke kompetencije
14. Odgoj za poduzetničke kompetencije
15. Zaključni sat
Ishodi učenja:
 1. Protumačiti odnos suvremene filozofije prema orijentacijama u znanosti o odgoju
 2. Objasniti problem odgojnih vrijednosti.
 3. Uspoređivati različiti odgojne prakse.
 4. Kritički preispitivati vlastite odgojne prakse.
 5. Razvijati svijest o kreativnosti, samorazvijanju, inicijativi.
Literatura:
 1. The Claim to Moral Adequacy of a Highest Stage of Moral Judgment, , Lawrence Kohlberg, The Journal of Philosophy, Vol. 70, No. 18, 1973.
 2. Filozofija za djecu: primjer Male filozofije, , Bruno Curko, Ivana Kragic,, Život i škola : časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja, Vol. LIV No. 20, 2008.
 3. Filozofija odgoja: izbor tekstova hrvatskih pisaca., , Ivan Čehok, Zagreb: Školska knjiga., 1997.
 4. K filozofiji odgoja, , Polić, M., Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo, 1993.
 5. Utemeljenost odgoja u filozofiji, , Marinkovic, J., Školska knjiga, Zagreb, 1991.
 6. Filozofija odgoja, , Golubvić, A., Riječki teološki časopis, Vol. 36 No. 2, 2010.
 7. Vodič za studij znanosti o odgoju - što može, što želi,, , Dieter Lenzen,, Zagreb, Educa, 2002.
Preporučena literatura:
 1. Odgojiti građanina?, , Canivez, P.,, Durieux, Zagreb, 1999.
 2. Postmoderno stanje: Izvještaj o znanju,, , Lyotard, J. F.,, Ibis, Zagreb, 2005.
 3. Odgoj za budućnost,, , Morin, E.,, Educa, Zagreb, 2002.
 4. Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education, , John Dewey, The Macmillan Company, New York, 1941.
 5. ,Democratic Education, , Gutmann, A., Princeton University Press, Princeton, 1999.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija:
 • dr. sc. Josip Guć:

  srijedom od 14.00 do 16.00 ili po dogovoru

  Lokacija: