MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Hrvatska i Europa - književne i kulturne veze

Šifra: 217507
ECTS: 3.0
Nositelji: nasl. izv. prof. dr. sc. Gordana Galić Kakkonen
Izvođači: Ema Botica - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Studenti će se osposobiti za analizu i usporedbu različitih razina i tipova odnosa na kulturnom i književnom planu između Hrvatske i Europe od srednjeg vijeka do suvremenog doba.
Ishodi učenja:
  1. Prepoznati glavne smjernice odnosa hrvatskog i europskog književnog i kulturnog naslijeđa.
  2. Objasniti kako cirkuliraju književna djela i kulturni impulsi.
  3. Uočiti važnost prijevodne djelatnosti u afirmaciji i promociji umjetničkih i intelektualnih ideja.
  4. Analizirati i definirati različite razine i vrste književnih i kulturnih utjecaja i kontakata.
Literatura:
  1. Hrvatska književnost u europskom kontekstu, ., Flaker, A. i Pranjić, K, Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: Sveučilišna naklada Liber, 1978.
  2. Hrvatska i Europa: kultura, znanost i umjetnost, I.,II.,III.,IV.,V. svezak, (selektivno, odabrane tematske cjeline), Supičić, I.; Hercigonja, E. i drugi (ur.), Zagreb: AGM/HAZU/Školska knjiga, 1997.
4. semestar
Hrvatski izborni (preddiplomski ) - 4. semestar - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni)
Izborni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni)

6. semestar
Hrvatski jezik 6 - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni)
Izborni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni)
Termini konzultacija: