MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Historijska geografija Hrvatske

Šifra: 86935
ECTS: 2.0
Nositelji: prof. dr. sc. Nikola Glamuzina
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
U okviru Historijske geografije Hrvatske proučava se gradivo iz historijske geografije - grane geografske znanosti usko povezane sa suvremenom povijesnom znanosti. Geografija kao znanost usmjerena je na proučavanje Zemljine površine s naglaskom na procese koji se odvijaju u prostoru, a historijska geografija, kao njen integralni dio, proučava promjene prostora kroz povijest. One su ponajprije vidljive kroz promjene kulturnog pejzaža koji se oblikuje upravo kroz djelatnost ljudskog društva i civilizacije. Na primjeru Hrvatske studenti se upoznaju s primjenom historijskogeografskih spoznaja putem analize kulturnog pejzaža kroz relevantna razdoblja povijesnog razvoja. Na taj način studenti proširuju svoj dosadašnje znanje i upoznaju se s historijskogeografskima aspektom u proučavanju povijesnih spoznaja, kao i s geografskim razvojem hrvatskog teritorija tijekom povijesti.
Ishodi učenja:
 1. Razumjeti značenje historijske geografije za svoj budući rad.
 2. Interpretirati geografske promjene na hrvatskom prostoru tijekom povijesti.
 3. Izdvojiti i objasniti osnovne procese koji su utjecali na oblikovanje kultrurnoga pejzaža u pojedinim dijelovima hrvatske tijekom povijesti.
 4. Kritički raspravljati o pojedinim otvorenim pitanjima iz područja historijske geografije Hrvatske.
Literatura:
 1. , Glamuzina, N., Fuerst-Bjeliš, B., (2015.), Historijska geografija Hrvatske, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, , , .
Preporučena literatura:
 1. , Boban, Lj. (1993.), Hrvatske granice, Školska knjiga ? HAZU, Zagreb
  Boban, Lj. (1995.), Hrvatske granice od 1918. do 1993. godine, Školska knjiga, Zagreb
  Butlin, R.A. (1997.), Historical geography, Edward Arnold, London
  Butlin, R.A., Dodghson (ur.), (1998.), Historical Geography of Europe, Clarendon Press, Oxford
  Regan, K., Kaniški, T. (2003.), Hrvatski povijesni atlas, Leksikografski zavod ?Miroslav Krleža?, Zagreb
  Rogić, V. (1976.), Socio-geografski aspekt dinarskog krša, dinarskog kulturnog areala i dinarskog brdsko-planinskog prostora, Geografski glasnik, 38(1), 253-269.
  Rogić, V. (1982.), Historijsko-geografska osnova socijalno-kulturne diferencijacije vojnokrajiškog prostora, Geografski glasnik, 44(1), 23-38.
  Rogić, V. (1990.), Regionalna geografija Jugoslavije, knj. 1: Prirodna osnova i historijska geografija, Školska knjiga, Zagreb
  Žuljić, S. (1989.), Narodnosna struktura Jugoslavije i tokovi promjena, Ekonomski institut - Zagreb, Zagreb, , , .
5. semestar
Povijest 5 - Redovni studij - Povijest (dvopredmetni)
Termini konzultacija: