MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Historiografski praktikum

Šifra: 67672
ECTS: 2.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marko Trogrlić
Izvođači: Luka Marković - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Predmet je zamišljen kao uvod u povijesno istraživanje, uz upoznavanje s osnovnim praktičnim primjenama informacijske tehnologije u historijskoj znanosti. Izvodi se u računalnoj učionici te na terenu (knjižnice, arhivi, muzeji). Studenti/ce će dobiti osnovne informacije o tome gdje i kako tražiti literaturu i izvore, što su to znanstveni radovi te kako izraditi i pisati znanstvene i seminarske radove uz pomoć računala (strukturiranje rada, izrada znanstvenih bilješki i bibliografije).
Ishodi učenja:
 1. - objasniti osnovne informacije o domaćim i stranim historiografskim časopisima,
  najznačajnijim domaćim i stranim objavljenim zbirkama povijesnih izvora, arhivima i
  arhivskim fondovima značajnim za hrvatsku povijest, domaćim knjižnicama i muzejima
 2. napisati znanstveni rad uz pomoć računala: izrada znanstvenih bilježaka, bibliografije, sažetaka te strukturiranje samoga rada (bilježaka, prikaza, recenzija, članaka, seminarskih i diplomskih radnji)
 3. primijeniti IT u povijesnim znanostima
 4. kreirati tekst i računalno ga obraditi u historiografskom istraživanju ( izradbe tablica i grafikona, upoznavane s bazama podataka, slikovnim i audio - vizualnim izvorima i Internetom)
Literatura:
 1. Uvod u studij povijesti-Historiografski praktikum., , Zrinka Nikolić Jakus, Zagreb: Leykam international, 2012.
 2. William Kelleher Storey, , Writing History. A Guide for Students, New York: Oxford University Press, 2004.
 3. Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske, , cd-ROOM, _Hrvatski državni arhiv, 2007.
Preporučena literatura:
 1. Suvremena historiografija. Korijeni, postignuća, traganja, , Mirjana Gross, Zagreb: Novi Liber, 2001.
 2. The Chicago Manual of Style. 15th edition, , -, Chicago, London: The University of Chicago Press, 2003.
 3. Pomoćne povijesne znanosti u teoriji i praksi, , Jakov Stipišić, Zagreb: Školska knjiga, 1996.
 4. From reliable sources. An Introduction to Historical Methods, , Martha Howell, Walter Prevenier, Ithaca, London: Cornell University Press, 2001.
 5. Studying History, , Jeremy Black, Donald M. MacRaild, Palgrave Macmillan, 2007.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Povijest (dvopredmetni)
Termini konzultacija: