MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Hrvatska književnost 20. stoljeća

Šifra: 217500
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Lucijana Armanda Šundov
Izvođači: doc. dr. sc. Lucijana Armanda Šundov - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj predmeta je upoznati studente s ključnim temama i sadržajima suvremene hrvatske književnosti, kako u vlastitom dijakronijskom slijedu tako i u njezinu europskom kontekstu, žanrovskim praksama i ostvarenjima najznačajnijih pisaca. Treba savladati književne epohe (paradigme) i razdoblja, od moderne i avangarde, preko Krležinog doba do krugovaša, razlogovaca i krugovaša.
Glavni ciljevi kolegija ostvarivat će se kroz proučavanje i kritičko promišljanje uloge pojedinih pisaca i djela u rahzvoju hrvatske književnosti, njihovu suodnosu s pojavama u europskom književnom kontekstu i hrvatskoj kulturi dvadesetog stoljeća.,Cilj je kolegija upoznati studente s ključnim temama i sadržajima suvremene hrvatske književnosti u njezinu europskom kontekstu, žanrovskim praksama te najznačajnijim imenima i djelima u njezinu razvoju. Uočiti i opisati periodizaciju hrvatske književnosti: književne epohe i razdoblja; hrvatsku književnost moderne; avangardne pravce; Krležino doba; Krležin govor na kongresu književnika; otpor građanskoj estetici i vulgarnim i utilitarističkim koncepcijama; upoznati pisce nakon Drugog svjetskog rata, književnost u egzilu; generaciju krugovaša; razgolgovske pjesnike; postemodernu (fantastični i postmoderni roman; časopise i književevne pripovijesti: književnu kritiku; suvremenu dramsku književnost te vodeće književnike, kao što su ova imena: Šegedin, Marinković, Parun, Kaleb, Kaštelan, Ivanišević, Matković, Pavletić, Božić, Šoljan, Slamnig, Novak, Mihalić, Pupačić, Gotovac, RAos, Dragojević i drugi.
Glavni ciljevi ovog kolegija ostvarivat će se kroz proučavanje i kritičko promišljanje uloge pojedinih imena i djela u razvoju hrvatske suvremene književnosti, njihovog suodnosa s pojavama u europskom književnom kontekstu i uloge u diskursu hrvatskog društva dvadesetog stoljeća.
Ishodi učenja:
  1. Po završetku ovog kolegija studenti će biti u stanju protumačiti značenje i ulogu pojedinih pisaca i njihovih djela u oblikovanju hrvatske književne povijesti
  2. Interpretirati književna djela u slojevitosti njihovih značenja
  3. Primjenjivati kritičke metode i spoznaje u vrednovanju novih književnih djela
  4. Raspravljati o književnim djelima na kompetentan način i u istraživački poticajnom okružju
  5. Prezentirati i arugmentirati vlastite spoznaje i zaključke
Literatura:
  1. Povijest hrvatske književnosti, Poglavlja vezana uz dvadeseto stoljeće, Ivo Frangeš, Nakladni zavod Matice hrvatske, 1987.
  2. Leksikon hrvatskih pisaca, Odabrane natuknice u dogovoru s profesorom, Dunja Fališevac i dr., Školska knjiga, 2000.
  3. Hrvatska književnost u europskom kontekstu, Odabrana poglavlja u dogovoru s profesorom, Aleksandar Flaker i dr., Zavod za znanost o književnosti, Zagreb, 1978.
  4. Hrvatsko pjesništvo od 1950. o 2000. (knjige I-III),, Odabrana poglavlja u dogovoru s profesorom, Cvjetko Milanja, Altagama, Zagreb, 2000.
  5. Povijest hrvatskog romana, Odabrana poglavlja u dogovoru s profesorom, Krešimir Nemec, Školska knjiga, Zagreb, 2003.
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni)
Termini konzultacija: