MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Hrvatsko-talijanska kontrastivna analiza

Šifra: 67846
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Andrea Rogošić
Izvođači: doc. dr. sc. Andrea Rogošić - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Analiza fonološkog sustava talijanskog i hrvatskog jezika. Analiza različitosti u fonološkom i morfološkom sustavu. Razlike u sintaksi. Kontrastivna hrvatsko-talijanska frazeologija.

Nakon što su im ukazane sveukupne razlike na fonološkoj, morfosintaktičkoj i leksičkoj razini između talijanskog i hrvatskog jezika, studenti izbjegavaju doslovno prevoditi misli s hrvatskog na talijanski jezik. Od studenata se očekuje znanje i razumijevanje tih razlika na svim razinama.

1.tjedan:Kontrastivna analiza vokalskog sustava hrvatskog i talijanskog jezika
2.tjedan:Kontrastivna analiza vokalskog sustava hrvatskog i talijanskog
3.tjedan:Kontrastivna analiza konsonantskog sustava hrvatskog i talijanskog jezika
4.tjedan:Kontrastivna analiza konsonantskog sustava hrvatskog i talijanskog jezika
5.tjedan:Izgovor i mišićna napetost
6.tjedan:Naglasak u talijanskom jeziku
7.tjedan:Poluvokali, polukonsonanti i diftonzi
8.tjedan:Sintaktičko udvostručenje
9.tjedan:Intonacija riječi i rečenice
10.tjedan:Hrvatsko-talijanska frazeologija
11.tjedan: Hrvatsko-talijanska frazeologija
12.tjedan:Kontrastivna analiza frazema
13.tjedan:Kontrastivna analiza frazema
14.tjedan: Najčešće pogreške u učenju talijanskog kao stranog jezika
15.tjedan:Najčešće pogreške u učenju talijanskog kao stranog jezika
Ishodi učenja:
 1. definirati mjesto kontrastivne analize u lingvistici
 2. opisati odnose između lingvističkog aspekta kontrastivnih istraživanja i pedagoških implikacija takvih studija
 3. primijeniti metodekontrastivne analize u izvršavanju konkretnih kontrastivnih zadataka na razini leksika i gramatičkih konstrukcija, što ima izravan utjecaj na daljnji razvoj jezične kompetencije
 4. prevoditi kulturološki uvjetovane idiomatske izraze
Literatura:
 1. L'analisi contrastiva degli errori di lingua applicata all' insegnamento dell'italiano a stranieri, , Katerinov, K., Perugia: Guerra, 1997.
 2. Frazeološki hrvatsko-talijanski rječnik, , Vučetić, Z. & Menac, A, Zagreb: Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1995.
 3. Modi di dire della lingua italiana., , Lapucci, C., Firenze: Valmartina E, 1987.
Preporučena literatura:
 1. , Jernej, J. (1986). Studi contrastivi croato-italiani. Zagreb: Sveučilište u Zg.
  Canepari, L. (2003). Manuale di fonetica. München: Lincom Europa., , , .
3. semestar
Talijanistika 3. zimski sem. (nastavnički smjer) - Redovni studij - Talijanistika (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Izborni predmet - Redovni studij - Talijanistika (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Talijanistika 3. zimski sem. (prevoditeljski smjer) - Redovni studij - Talijanistika (dvopredmetni); smjer: prevoditeljski
Izborni predmet - Redovni studij - Talijanistika (dvopredmetni); smjer: prevoditeljski
Termini konzultacija:
 • doc. dr. sc. Andrea Rogošić:

  Prema prethodnom dogovoru putem e-maila

  Lokacija: