MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

HRVATSKA KNJIŽEVNA BAŠTINA

Šifra: 68135
ECTS: 2.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ivana Odža
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Ivana Odža - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA
Cilj predmeta je upoznati studente s baštinom hrvatske književne riječi, glavnim razdobljima u njezinoj književnoj povijesti te s ključnim imenima u njezinu razvoju. Proširiti i novim spoznajama obogatiti dosadašnja znanja studenata te ih dodatno potaknuti na samostalan rad kako bi shvatili svu širinu hrvatske književne riječi i njezina značenja u ukupnoj duhovnosti naroda.
Definirati i interpretirati najznačajnija imena i djela hrvatske književnosti.
SADRŽAJ
Uvodni sat
Počeci hrvatske književnosti
Hrvatsko srednjovjekovlje i latinska kultura
Renesansa i petrarkizam
Hrvatski barok; barokni slavizam; Gundulić, Bunić
Književnost protestantizma i prosvjetiteljstva
Kačić, Grabovac
Hrvatski narodni i književni preporod; programatski tekstovi
Mažuranić, ban i pjesnik
Šenoino doba
Moderna i zaokret prema europskoj književnosti
Avangardni pravci
Suvremena hrvatska književnost
Najnovija hrvatska književnost
Razgovor o ispitu
NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
Predavanja i seminari
STUDENTSKE OBVEZE
1. redovito pohađanje predavanja (75%) i seminara (75%);
2. napisati i prezentirati seminarski rad prema unaprijed utvrđenim kriterijima;
3. aktivno sudjelovati u analizi tekstova na seminarima;
4. položiti usmeni ispit;
5. ponašati se u skladu s etičkim i znanstvenim načelima u visokoškolskoj nastavi;
6. pravovremeno i kvalitetno izvršavati individualne i grupne zadatke
Ishodi učenja:
 1. protumačiti značenje i ulogu pojedinih imena i književnih razdoblja u
  hrvatskoj književnoj povijesti
 2. interpretirati najznačajnija književna djela
 3. primjenjivati kritičke metode i spoznaje u vrednovanju ključnih književnih
  djela
 4. raspravljati o književnim djelima na kompetentan i istraživački način
 5. raspravljati o ključnim pitanjima iz područja hrvatske književnosti
 6. sudjelovati na tematskim skupovima o književnim temama
 7. naglasak na imenima, djelima i pojavama koja su obilježila hrvatsku književnost
Literatura:
 1. , Novak, S. P. (2004). Povijest hrvatske književnosti I.IV., Slobodna Dalmacija, Split.
  Povijest hrvatske književnosti I-V. (1978). Mladost-Liber, Zagreb.
  Sablić Tomić, H. - Rem, G. (2003).Slavonski tekst hrvatske književnosti, MH, Zagreb.
  Rapacka, J. (2002). Leksikon hrvatskih tradicija, MH. Zagreb.
  Nemec, K. (2003). Povijest hrvatskoga romana I-III, Znanje/ŠK, Zagreb.
  Frangeš, I. (1987). Povijest hrvatske književnosti, NZMH_Cankarjeva založba, Zagreb.
  Hrvatska književnost u evropskom kontekstu (1978). Ur.A. Flaker i K. Pranjić, ZZK- Liber, Zagreb.
  Botica, S. (2011). Biblija i hrvatska tradicijska kultura, ŠK, Zagreb., , , .
Preporučena literatura:
 1. , Pet stoljeća hrvatske književnosti
  Stoljeća hrvatske književnosti
  Jelčić, D. Povijest hrvatske književnosti, PiP, Naklada Pavičić, Zagreb.
  Brešić, V. (1997). Autobiografije hrvatskih pisaca, AGM, Zagreb.
  Horvatić, D. (2002). Hrvatski putopisi, K. Krešimir, Zagreb.
  Pavletić, V. prir. (1964). Panorama hrvatske književnosti XX. stoljeća, Stvarnost, Zagreb.
  Donat, B. (1997). Crni dossier, Globus, Zagreb.
  Detoni-Dujmić, D. (1998). Ljepša polovica književnosti, MH, Zagreb., , , .
2. semestar
Učiteljski studij 2 - Redovni studij - Učiteljski studij
Izborni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij

4. semestar
Učiteljski studij 4 - Redovni studij - Učiteljski studij
Izborni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij

6. semestar
Učiteljski studij 6 - Redovni studij - Učiteljski studij
Izborni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij

8. semestar
Učiteljski studij 8 - Redovni studij - Učiteljski studij
Izborni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij

10. semestar
Učiteljski studij 10 - Redovni studij - Učiteljski studij
Izborni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija: