MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Hrvatska povijest 1918.-1945.

Šifra: 67670
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Aleksandar Jakir
Izvođači: prof. dr. sc. Aleksandar Jakir - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
U fokusu ovoga predmeta bit će ključni fenomeni, strukture i procesi koji su obilježili hrvatsku povijest u razdoblju između dvaju svjetskih ratova i tijekom Drugoga svjetskog rata. Nastava će obuhvatiti ne samo političku, nego i gospodarsku, socijalnu i kulturnu povijest. Neke od osnovnih tema koje će biti obrađivane jesu: nastanak i ustroj prve jugoslavenske države, političke stranke i njihovi programi, centralizam i unitarizam, neriješeno nacionalno pitanje, problemi društvenog i gospodarskoga razvitka, seljačko pitanje u međuratnome razdoblju, razvitak urbanih središta, kulturni razvoj, položaj i djelovanje vjerskih zajednica, utjecaj međunarodnih čimbenika na položaj hrvatskoga naroda i Hrvatske, položaj nacionalnih manjina, slom prve jugoslavenske države, organizacija i funkcioniranje NDH, antifašistički pokret, materijalne i demografske posljedice rata, stvaranje druge Jugoslavije na novim državnim, nacionalnim i društvenim osnovama te položaj Hrvatske i hrvatskoga naroda u njoj.
Ishodi učenja:
 1. Studenti bi nakon položenog ispita trebali biti sposobni:
  - Uočiti ključne političke događaje i procese koji su obuhvatili hrvatsku povijest između dva svjetska i tijekom II. svjetskog rata.
  - Prepoznati i objasniti razvoj pojedinih društvenih fenomena tijekom navedenog razdoblja.
  - Objasniti temeljne procese gospodarskih zbivanja u hrvatskim zemljama tijekom navedenog razdoblja.
  - Protumačiti osnovne pojmove socijalne i kulturne povijesti navedenog razdoblja.
Literatura:
 1. , Ivo Banac, Nacionalno pitanje u Jugoslaviji, Zagreb, 1988.
  Dušan Bilandžić, Hrvatska moderna povijest, Zagreb, 1999.
  Ivo Goldstein, Hrvatska povijest, Zagreb, 2003.
  Hrvoje Matković, Povijest Jugoslavije (1918.-1991.). Hrvatski pogled, Zagreb, 1998., , , .
Preporučena literatura:
 1. , Ljubo Boban, Maček i politika HSS, knj. I. - II., Zagreb, 1974.
  Ljubo Boban, Hrvatske granice 1918.-1992., Zagreb, 1993.
  Hodimir Sirotković, ZAVNOH. Rasprave i dokumenti, Zagreb, 2002., , , .
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Povijest (dvopredmetni)
Termini konzultacija:
 • prof. dr. sc. Aleksandar Jakir:

  ponedjeljkom i srijedom od 8.45-9.45 i po dogovoru (ajakir@ffst.hr)

  Lokacija: