MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Hrvatska povijest srednjeg vijeka

Šifra: 67663
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ivan Basić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Ivan Basić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Osnovni cilj predmeta jest da studenti steknu osnovna znanja o hrvatskom srednjovjekovlju i njegovom istraživanju, upoznaju načine na koje povjesničari koriste izvore i kako ih interpretiraju, da se upute u načine konstruiranja prošlosti, odnosno savladaju osnovnu terminologiju vezanu uz hrvatsko srednjovjekovlje.
Ishodi učenja:
  1. Objasniti temeljne pojmove i kronološki okvir hrvatskog srednjovjekovlja
  2. Opisati najvažnije zbirke objavljenih izvora, najvažnije arhivske zbirke te historiografiju hrvatskog srednjovjekovlja
  3. Interpretirati ključne teme hrvatske medievistike
  4. Protumačiti postupanje povjesničara sa srednjovjekovnim izvorima i kritički raspravljati o njemu
Literatura:
  1. Pregled povijesti hrvatskog naroda 600.-1526. Sv. 1., Raspoloživa izdanja: Zagreb, 1962. (Matica hrvatska); Zagreb, 1975. (Nakladni zavod Matice hrvatske); Split, 2004. (Marjan tisak), Ferdo Šišić, Matica hrvatska / Marjan tisak, 2004.
  2. Hrvatska povijest srednjeg vijeka, , Neven Budak, Tomislav Raukar, Školska knjiga, Zagreb, 2006.
Preporučena literatura:
  1. Izvori za hrvatsku povijest do 1526. godine, Raspoloživ je i pretisak iz 2018. (Fortuna, Zagreb, 2019.), Nada Klaić, Školska knjiga, Zagreb, 1972.
  2. Historia Salonitana - Povijest salonitanskih i splitskih prvosvećenika, , Toma Arhiđakon (prev. i prir. O. Perić, M. Matijević-Sokol, R. Katičić), Književni krug Split, 2003.
  3. Povijest Hrvata, knj. I. Srednji vijek, , Franjo Šanjek (ur.), Školska knjiga, Zagreb, 2003.
  4. Južna Panonija u kasnoj antici i ranom srednjovjekovlju (od konca 4. do konca 11. stoljeća), , Hrvoje Gračanin, Plejada, Zagreb, 2011.
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Povijest (dvopredmetni)
Termini konzultacija: