MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Hrvatska usmena književnost

Šifra: 185084
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marko Dragić
Izvođači: prof. dr. sc. Marko Dragić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Povijest i poetika hrvatske usmene književnosti u kontekstu svjetske usmene književnosti. Osposobljavanje studenata za doživljaj i razumijevanje estetskih, etičkih, spoznajnih i drugih vrijednosti ostvarenja usmene književnosti. Poseban je akcent predmeta na didaktičnosti i edukativnosti, te čuvanju: jezika, toponimije, antroponimije, poetike, običaja, obreda, ophoda i hrvatskoga identiteta u europskom kontekstu.
Ishodi učenja:
 1. Na terenu izvorno istraživati hrvatsku usmenu književnost i etnologiju i antropologiju.
 2. Proučavati stručnu i znanstvenu literaturu.
 3. Spoznati estetsku i životnu vrijednost hrvatske usmene književnosti.
 4. Metodom analize formirati vlastita mišljenja o suodnosu usmene književnosti i pomoćnih znanosti: etnologije, antropologije, povijesti, arheologije, teologije, povijesti umjetnosti.
 5. Metodom komparacije formirati vlastita mišljenja o hrvatskoj usmenoj književnosti u kontekstu europske i opće usmene književnosti.
 6. Značaj hrvatske usmene književnosti za očuvanje identiteta.
Literatura:
 1. Poetika i povijest hrvatske usmene književnosti, Dostupno na: http://inet1.ffst.hr/images/50023160/Dragic.Poetika.Povijest.pdf, Dragić, Marko, Split: Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu., 2008.
 2. Povijest hrvatske usmene književnosti., , Botica, Stipe, Zagreb: Školska knjiga., 2013.
 3. Usmena književnost u: Uvod u književnost (priredili Zdenko Škreb-Ante Stamać), , Kekez, Josip, Usmena književnost u: Uvod u književnost (priredili Zdenko Škreb-Ante Stamać)., 1998.
Preporučena literatura:
 1. Općedruštveni značaj usmene književnosti. Zbornik radova Utjecaj hrvatske usmene tradicije u suvremenoj književnosti za djecu i mlade., , Dragić, Marko, Split: Gradska knjižnica Marka Marulića Split., 2014.
 2. Muza uči pisati, Razmišljanja o usmenosti i pismenosti od antike do danas., , Havelock, E. A., Zagreb., 2003.
 3. Biblija i hrvatska kulturna tradicija., , Botica, S., Zagreb: Školska knjiga., 2001.
 4. Prva hrvatska rečenica., , Kekez, J., Zagreb: Matica hrvatska., 1988.
 5. Hrvatski književni oikotip., , Kekez, J., Zagreb: Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta., 1992.
 6. Usmena i pučka književnost. PHK knjiga I., , Bošković-Stulli, M.- Zečević, D., Zagreb: Liber-Mladost., 1978.
 7. Usmeno pjesništvo kvarnerskoga kraja., , Banov-Depope, E., Rijeka., 2000.
 8. Edicija SHK, kao i edicija PSHK. (Knjige o narodnoj/usmenoj književnosti)., , više autora, Zagreb: Matica hrvatska, 1996.
 9. Edicija Sto djela hrvatske književnosti u Bosni i Hercegovini knj.4. i 5., , Dragić, M., MH Sarajevo,, 2006.
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni)
Termini konzultacija: