MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Integrirani kurikul ranog i predškolskog odgoja 1

Šifra: 120208
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ivana Visković
Izvođači: Jelena Topić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj predmeta je osposobiti studente za razvoj integriranog kurikula u praksi ranog i predškolskog odgoja.
Ishodi učenja:
 1. Definirati integrirani pristup poticanju razvoja djeteta rane i predškolske dobi.
 2. Obrazložiti proces učenja djece te uloge odgojitelja u integriranom kurikulumskom
  pristupu.
 3. Objasniti čimbenike koji utječu na kvalitetnu provedbu integriranog kurikula.
 4. Obrazložiti načine dokumentiranja dječjih aktivnosti tijekom razvoja projekta.
 5. Demonstrirati različite dječje aktivnosti tijekom rada na projektu.
Literatura:
 1. Integrirani predškolski kurikulum, , Slunjski, E, Zagreb: Mali profesor, 2001.
 2. Stvaranje predškolskog kurikuluma u vrtiću - organizaciji koja uči, , Slunjski, E, Zagreb: Mali profesor, 2006.
 3. Kurikulum ranog odgoja, , Slunjski, E, Zagreb: Školska knjiga, 2011.
 4. Značajke suvremenog naspram tradicionalnog kurikuluma ranog odgoja, , Petrović - Sočo, B, Pedagogijska istraživanja 6 (1-2), 2009.
 5. Kontekst ustanove za rani odgoj i obrazovanje, , Petrović - Sočo, B, Zagreb: Mali profesor, 2007.
 6. Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, , Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Zabgreb: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, 2014.
Preporučena literatura:
 1. Osobine i psihološki uvjeti razvoja djeteta predškolske dobi, , Starc, B. i dr, Zagreb: Golden marketing, 2004.
 2. Humanistički pristup teoriji i praksi predškolskog odgoja, , Miljak, A, Zagreb: Persona, 1996.
 3. Teorijski okvir sukonstrukcije kurikuluma ranog odgoja. u: Previšić, V. (ur.). Kurikulum - teorija, metodologija, sadržaj, struktura, , Miljak, A, Zagreb: Školska knjiga, 2007.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Pedagogija ranog i predškolskog odgoja 1
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: