MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Izvanzapadne književne tradicije

Šifra: 204003
ECTS: 3.0
Nositelji: nasl. izv. prof. dr. sc. Gordana Galić Kakkonen
Izvođači: Ema Botica - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Studenti će se osposobiti za kritičko promišljanje o svjetskoj književnosti izvan zapadnoga civilizacijskoga kruga. Upoznat će se s najvažnijim piscima i djelima kineske, japanske, indijske, južnoameričke/srednjoameričke, bliskoistočne i afričke književne tradicije te steći znanja o mjestu i značaju koji imaju unutar koncepta svjetske književnosti. Osobita pozornost posvetit će se problematici širenja tradicionalnoga (zapadnoga) književnoga kanona, razinama i vrstama utjecaja, recepciji, prijevodima, dinamici odnosa između centra i periferije, cenzuri, usporedivosti te društvenim, političkim i kulturnim uvjetima koji upravljaju tim procesima.
Ishodi učenja:
 1. Objasniti glavne smjernice studija i koncepta svjetske/svjetskih književnosti.

  Explain the main characteristics and concept of world literature/s.
 2. Osvijestiti probleme primjene znanstvene metodologije zapadne orijentacije u pristupu i izučavanju svjetske/svjetskih književnosti izvan zapadnoga kruga.

  Understand the problems with the use of scientific methodology of Western orientation in the approach to and study of world literature/s of non-Western literary traditions.
 3. Prepoznati važnost prijevodne djelatnosti i recepcije.

  Recognize the importance of translation and reception.
 4. Razlikovati književne epohe i pravce, prikazati zakonitosti njihove smjene te na taj način ujedno sagledati najvažnije probleme periodizacije izvanzapadnih književnih tradicija.

  Differentiate between literary periods and styles, analyze and point out characteristics of the shifts of periods and styles and in this manner also reflect on on the most important problems of periodization of non-Western literary traditions.
 5. Definirati i problemski pristupiti pitanjima književnoga kanona u kontekstu izvanzapadnih književnih tradicija.

  Define and analytically approach questions relating to the literary canon in the context of non-Western literary traditions.
 6. Analizirati prepreke koje stoje na putu cjelovitoj integraciji i sintetskom pregledu građe 'pod istim kriterijima' za različite književne tradicije.

  Analyze the obstacles which prevent a complete integration and synthetic overview of works 'while applying the same criteria' for different literary traditions.
 7. Shvatiti ulogu pojedinih društvenih, političkih, ekonomskih i kulturnih čimbenika u različitim aspektima književne djelatnosti, s naglaskom na dinamiku odnosa između 'centra' i 'periferije'.

  Comprehend and reflect on the role of certain social, political, economic and cultural factors in various aspects of literary acticvity, with the focus on the dynamics of the relationship between the centre and the margin.
Literatura:
 1. Književna smotra (selektivno, tematski brojevi i radovi posvećeni književnostima izvan zapadnoga kruga)., , Blažina, D. (ur.), Zagreb: Hrvatsko filološko društvo, .
 2. Povijest svjetske književnosti, 1-7 (selektivno), , Čale, F. (ur.), _Zagreb: Mladost, 1971.
 3. East and West and the Concept of Literature, , Ruttkowski, W, GRIN Publishing: http://www.grin.com/en/e-book/7732/east-and-west-and-the-concept-of-literature, 2001.
4. semestar
Hrvatski izborni (preddiplomski ) - 4. semestar - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni)
Izborni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni)

6. semestar
Hrvatski jezik 6 - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni)
Izborni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni)
Termini konzultacija: