MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Informatička pismenost

Šifra: 120196
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Lada Maleš
Izvođači: Martina Bašić, mag. ing. comp. - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Laboratorijske vježbe 30
Predavanja 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Stjecanje znanja o računalu i njegovoj ulozi u informacijsko-komunikacijskoj tehnologiji. Izjednačiti temeljna informatička znanja studenata bez obzira na vrstu
srednjoškolskog predznanja. Osposobiti studenta za samostalno korištenje računala u praksi. Dati temelje za samostalno nadograđivanje znanja.
PREDAVANJA: ICT (znanost i praktična primjena). Povijesni pregled razvoja računala i tehnologije. Komponente današnje računala. Brojevni sustavi. Pretvorbe brojevnih sustava. Aritmetičke operacije u binarnom brojevnom sustavu. Binarni zapis u računalu - predstavljanje informacija bitovima. Von Neumannov model računala. Računalo - sklopovska oprema računala i programska podrška. Računalne mreže (prijenos podataka, podjela). Internet (povijest, usluge i protokoli). Sigurnost na internetu (vrste prijetnji i kako se štititi).
VJEŽBE: Osobno računalo; rad s datotekama i mapama. Elektronička pošta, fakultetski CMS i LMS sustav. Obrada teksta (MS Word). Izrada prezentacija (MS Power Point). Izrada tabličnih kalkulacija (MS Excel).
Ishodi učenja:
 1. Klasificirati brojevne sustave; rješavati pretvorbe između njih i aritmetičke operacije
  u brojevnom sustavu (zbrajanje i oduzimanje).
 2. Primjenjivati programe za obradu teksta, izradu prezentacija i izradu tabličnih
  kalkulacija.
 3. Objasniti binarni način zapisa u računalu.
 4. Objasniti von Neumannov model računala.
 5. Nabrojati osnovne komponente računala i njihovu svrhu u računalu.
 6. Nabrojati i razlikovati programe po namjeni.
 7. Razlikovati usluge i protokole na internetu po namjeni.
 8. Nabrojati i objasniti vrste adresa na internetu.
 9. Nabrojati sigurnosne prijetnje na internetu i objasniti razlike.
 10. Koristiti se elektroničkom poštom, CMS i LMS sustavom.
Literatura:
 1. Nastavni materijali, Materijali objavljeni na fakultetskom intranetu i na sustavu Moodle (http://www.ffst.unist.hr/ i http://teachers2.ffst.hr/), L. Maleš, , .
 2. Nastavni materijali, Materijali objavljeni na fakultetskom intranetu i na sustavu Moodle (http://www.ffst.unist.hr/ i http://teachers2.ffst.hr/), D. Jelaš, , .
Preporučena literatura:
 1. Computer Science - An Overview, 11th Ed, , J. Glenn Brookshear, Addison-Wesley, 2012.
 2. Informatika 1, Online pristup na https://sysprint.hr/eudzbenici/infgim2019/, Galešev, Dmitrović, Vlahović, Kager, Lučić, SysPrint, 2019.
 3. Informatika, Online dostupno na https://www.e-sfera.hr/prelistaj-izdanje/5bf3b9e0-7489-4130-8c76-a10564bb9124, Brođanac, Budin, Markučić, Perić, Školska knjiga, 2019.
 4. Svijet informatike 1, Online dostupno na https://www.e-sfera.hr/prelistaj-izdanje/4a61194e-144d-48f7-9cd7-d22e49c0e7fc, Blagojević, Stjepanek, Stranjak, Tomić, Školska knjiga, 2019.
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: