MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Internet usluge

Šifra: 204427
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Lada Maleš
Izvođači: doc. dr. sc. Lada Maleš - Vježbe u praktikumu

doc. dr. sc. Lada Maleš - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Vježbe u praktikumu 15
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Dobiti uvid u koncept i funkcioniranje računalnih mreža s naglaskom na internet. Korištenje usluga na internetu. Korištenje aplikacija na internetu (računarstvo u oblaku) - aplikacije koje se mogu upotrijebiti kao podrška sociološkim istraživanjima. Izrada web stranica (HTML osnove) i postavljanje na poslužitelj.
PREDAVANJA: Računalne mreže (prijenos podataka, podjela). Internet: povijest i razvoj. Internet usluge (klijent/poslužitelj, mreže ravnopravnih sudionika, usluge i protokoli). Internet arhitektura, TCP/IP model (osnove). Adresiranja na internetu. Računarstvo u oblaku. HTML - povijest, oznake, elementi, atributi, kako radi HTML. Računalna grafika. Multimedijalni formati.
Poveznice (linkovi), definiranje boja, elementi za grupiranje.
SEMINAR: Izrada seminara korištenjem aplikacije u oblaku (aplikacija se bira u skladu s tehnološkim trendom). Prezentacija seminara.
VJEŽBE: Rad na sustavu Moodle i podešavanje opcija na webmailu fakultetskog poslužitelja. Pretraživanje informacija na internetu (napredno korištenje). Pristup i pretraživanje znanstvenih baza podataka. Računarstvo u oblaku: otvaranje korisničkog računa i korištenje. HTML (osnovna struktura html dokumenta, oznake za oblikovanje teksta, uređivanje lista). HTML (postavljanje web stranica na poslužitelj, oznake za multimediju (slika, video, audio)).
Ishodi učenja:
 1. Nabrojati različite podjele računalnih mreža i objasniti razlike
 2. Razlikovati usluge i protokole na internetu po namjeni.
 3. Nabrojati i objasniti vrste adresa na internetu.
 4. Objasniti razliku između modela klijent-poslužitelj i mreže ravnopravnih sudionika.
 5. Pronaći informacije na internetu.
 6. Koristiti aplikacije u računalnom oblaku (eng. cloud computing) za izradu interaktivnih prezentacija.
 7. Izrađivati HTML datoteke.
 8. Postavljati web stranice na poslužitelj.
Literatura:
 1. Nastavni materijali, Materijali objavljeni na stranici predmeta (fakultetski intranet http://www.ffst.unist.hr i sustav Moodle http://teachers2.ffst.hr/), L. Maleš, , .
 2. Prezi Next, Online izvori za Prezi dostupni na (https://www.youtube.com/watch?v=YKB4uJU-c9c, https://www.youtube.com/watch?v=0RaaGqDvqg4&feature=youtu.be, https://www.youtube.com/watch?v=YKB4uJU-c9c&list=PL8ciRIuEbGNa6u9bHP9IlLCXRRKS0Y1Fk&index=1), Online priručnik za aplikacije u računalnom oblaku., , .
 3. Mentimeter, Online priručnik za aplikaciju Mentimeter dostupan na (https://www.youtube.com/watch?v=Sd0fAenuAnw, https://www.youtube.com/watch?v=h0uVyR9fR-Q)., Online priručnici za aplikacije u računalnom oblaku., , .
 4. Osnove programiranja za web, , L. Maleš, S. Mladenović, Filozofski fakultet u Splitu, 2007.
 5. Learn HTML - w3schools.com, http://www.w3schools.com/html/default.asp, Online izvor, , .
 6. Head First HTML and CSS, , E. Robson, E. Freeman, O'Reilly Media, 2nd Ed., 2010.
Preporučena literatura:
 1. HTML & CSS: The Good Parts, , B. Henicks, O'Reilly Media., 2010.
 2. HTML5 spreman za upotrebu, autorizirani prijevod eng. izdanja knjige HTML5 Up and Running, M. Pilgrim, O'Reilly Media, 2012.
 3. Svijet informatike 1, Online dostupno na https://www.e-sfera.hr/prelistaj-izdanje/4a61194e-144d-48f7-9cd7-d22e49c0e7fc, Blagojević, Stjepanek, Stranjak, Tomić, Školska knjiga, 2019.
 4. Informatika, Online dostupno na https://www.e-sfera.hr/prelistaj-izdanje/5bf3b9e0-7489-4130-8c76-a10564bb9124, Brođanac, Budin, Markučić, Perić, Školska knjiga, 2019.
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Sociologija
Termini konzultacija: