MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Jezične vježbe 2

Šifra: 188372
ECTS: 4.0
Nositelji: lekt. Silvija Ugrina
Izvođači: lekt. Irina Boban - Lektorske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Lektorske vježbe 90
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Jezične vježbe II nadovezuju se na Jezične vježbe I.
Težište rada leži na proširenju znanja (leksičkog i gramatičkog) nužnog za nesmetanu usmenu i pismenu komunikaciju te ponavljanju i utvrđivanju stečenoga gramatičkog znanja.
Teme: Zeit und Tätigkeit, Spannung und Entspannung, Technik und Trends, Gesundheit und Umwelt uključujući planirane jezične radnje (vježbe izražavanja i pisanja).
Gramatika: Temporal- und Konditionalangaben und -sätze, Konjunktiv I: Indirekte Rede, sollen zur Weitergabe von Informationen, Nomen-Verb-Verbindungen, Präpositionen, Passiv und Passiversatzformen, Partizipien als Adjektive, Modalangaben und -sätze, Konzessivangaben und -sätze, erweiterte Partizipien, Funktionen von werden.
U okviru jezičnih vježbi rade se prijevodne vježbe, prvenstveno jednostavnijih tekstova s njemačkog na hrvatski jezik i obratno. Tekstovi koji se prevode tematski su vezani uz sadržaje koji su prethodno obrađeni na nastavi.
1. Zeit und Tätigkeit (10V) 2. Temporal- und Konditionalangaben und -sätze (4V) 3. Komunikacijske vježbe (2V) 4. Slušne vježbe (2V) 5. Vježbe prevođenja (2V) 6. Spannung und Entspannung (8V) 7. Konjunktiv I: Indirekte Rede (2V) 8. Sollen zur Weitergabe von Informationen (2V) 9. Nomen-Verb-Verbindungen (2V) 10. Präpositionen (2V) 11. Komunikacijske vježbe (2V) 12. Slušne vježbe (2V) 13. Vježbe prevođenja (2V) 14. Technik und Trends (8V) 15. Passiv und Passiversatzformen (4V) 16. Partizipien als Adjektive (2V) 17. Modalangaben und -sätze (4V) 18. Komunikacijske vježbe (2V) 19. Slušne vježbe (2V) 20. Vježbe prevođenja (2V) 21. Gesundheit und Umwelt (10V) 22. Konzessivangaben und -sätze (4V) 23. Erweiterte Partizipien (2V) 24. Die Funktionen von werden (2V) 25. Komunikacijske vježbe (2V) 26. Slušne vježbe (2V) 27. Vježbe prevođenja (2V)
Literatura:
  1. Anne Buscha, Susanne Raven, Szilvia Szita: Erkundungen Deutsch als Fremdsprache B2: Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch, Sprachniveau B2
  2. Dreyer, Schmitt: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik
Preporučena literatura:
  1. Helbig/Buscha: Übungsgrammatik Deutsch
  2. Helbig, Buscha: Deutsche Grammatik, Ein Handbuch für den Ausländerunterricht
  3. Hansen-Kokoruš, Renate i dr.: Njemačko-hrvatski univerzalni rječnik
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Njemački jezik i književnost (dvopredmetni)
Termini konzultacija: