MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Jezične vježbe 6

Šifra: 188241
ECTS: 4.0
Nositelji: lekt. Silvija Ugrina
Izvođači: lekt. Iva Grubišić Ćurić - Lektorske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Lektorske vježbe 90
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Jezične vježbe VI nadovezuju se na Jezične vježbe V.
Težište rada leži na proširenju znanja (leksičkog i gramatičkog) nužnog za nesmetanu usmenu i pismenu komunikaciju te ponavljanju i utvrđivanju stečenoga gramatičkog znanja. Kolegij primjenjuje usvojene jezične strukture u usmenom i pismenom izražavanju putem razgovora o zadanoj temi, pisanju sastavaka te usmenom i pisanom iznošenju činjenica i obrazlaganju vlastitog stava na obrađenu temu.
Teme: Forschung und Technik, Besonderes und Gewöhnliches, Kunst und Kultur, Politisches und Amtliches uključujući planirane jezične radnje (vježbe izražavanja i pisanja).
Gramatika: (Wiederholung und Vertiefung) Passiv und Passiv-Ersatzformen, Modalverben, Adjektive (Deklination, Komparation, Wortbildung der Adjektive), Appositionen, Nominalstil, Präpositionen der Schriftsprache.
Prijevodne vježbe s njemačkog na hrvatski jezik i obratno također su važna komponenta ovog kolegija. Tekstovi koji se prevode tematski su vezani uz sadržaje koji su prethodno obrađeni na nastavi.
1. Forschung und Technik (14V) 2. Wiederholung und Vertiefung: Passiv und Passiv-Ersatzformen (4V) 3. Komunikacijske vježbe (2V) 4. Slušne vježbe (2V) 5. Vježbe prevođenja (2V) 6. Besonderes und Gewöhnliches (14V) 7. Wiederholung und Vertiefung: Modalverben (2V) 8. Komunikacijske vježbe (2V) 9. Slušne vježbe (2V) 10. Vježbe prevođenja (2V) 11. Kunst und Kultur (12V) 12. Wiederholung und Vertiefung: Adjektive (Deklination, Komparation, Wortbildung der Adjektive) (4V) 13. Komunikacijske vježbe (2V) 14. Slušne vježbe (2V)
15. Vježbe prevođenja (2V) 16. Politisches und Amtliches (10V) 17. Appositionen (2V) 18. Nominalstil (2V) 19. Präpositionen der Schriftsprache (2V) 20. Komunikacijske vježbe (2V)
21. Slušne vježbe (2V) 22. Vježbe prevođenja (2V)
Ishodi učenja:
 1. Nakon odslušanog i položenog kolegija studenti će moći usmeno i pismeno komunicirati na njemačkom jeziku na (minimalno) C2 razini ZEROJ-a.
 2. Nakon odslušanog i položenog kolegija studenti će moći pisati o složenim temama u pismu, sastavu ili izvještaju naglašavajući ono što smatraju važnim.
 3. Nakon odslušanog i položenog kolegija studenti će moći aktivno primijeniti obrađeni leksik.
 4. Nakon odslušanog i položenog kolegija studenti će moći aktivno primijeniti obrađene gramatičke strukture.
 5. Nakon odslušanog i položenog kolegija studenti će moći čitati tekstove s razumijevanjem na njemačkom jeziku na razini C2.
 6. Nakon odslušanog i položenog kolegija studenti će moći samostalno usavršavati jezik i primijeniti izvore znanja na njemačkom jeziku radi daljnje izobrazbe i usavršavanja.
 7. Nakon odslušanog i položenog kolegija studenti će moći tečno diskutirati o temama obrađenim na nastavi i u njima primijeniti stečeno znanje (vokabular i gramatička pravila).
 8. Nakon odslušanog i položenog kolegija studenti će moći usmeno i pismeno se izražavati jasno i strukturirano na složene teme.
 9. Nakon odslušanog i položenog kolegija studenti će moći iznijeti jasan, podroban opis složenih činjenica, povezujući tematske cjeline, razvijajući određene misli i zaokružujući izlaganje odgovarajućim zaključkom.
 10. Nakon odslušanog i položenog kolegija studenti će moći održati kratko izlaganje (5 min) ili prezentaciju (pomoću grafičkog prikaza) pred publikom.
Literatura:
 1. Erkundungen, Deutsch als Fremdsprache: Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch, Sprachniveau C2, , Anne Buscha, Susanne Raven, Mathias Toscher, Schubert Verlag Leipzig, 2014.
 2. Tatsachen über Deutschland, , https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/de/system/files/.../tatsachen_2015_deu.pdf, Societäts-Verlag, Frankfurt/Main, .
Preporučena literatura:
 1. Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache, , Götz, Redaktion Langenscheidt, München und Wien, 2015.
 2. Duden: Das Wörterbuch der sprachlichen Zweifelsfälle: Richtiges und gutes Deutsch, Band 9, , Dudenredaktion, Dudenverlag, Berlin, 2019.
 3. Fehlerfreies und gutes Deutsch, , Wahrig, Bertelsmann Lexikon Institut, 2003.
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Njemački jezik i književnost (dvopredmetni)
Termini konzultacija: