MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Jezične kompetencije u nastavničkoj i prevoditeljskoj praksi II

Šifra: 175310
ECTS: 2.0
Nositelji: v. lekt. Renata Hace Citra
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Lektorske vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Vježbe (razvijanje četiriju lingvističkih kompetencija i vještina: slušanje, čitanje, pisanje, govorenje), analiziranje i prevođenje tekstova s hrvatskog na talijanski jezik i obratno.
Cilj je razviti kod studenata solidne usmene i pismene tehničke jezične kompetencije kroz analizu grešaka: tipične greške, greške uslijed transfera i pronalaženje strategija za eliminiranje pogrešaka. Studenti će analizirajući autentične tekstove (stilska analiza, sintaktička i leksička analiza ovladati mehanizmima i postupcima procesa prevođenja te usvojiti nova znanja o talijanskom jeziku, kulturi i civilizaciji kao i o suvremenim društvenim zbivanjima.
Tijekom nastave potiče se maksimalno sudjelovanje studenata kroz različite aktivnosti i zadatke, rješavanje zadataka u grupi, rad u paru, diskusije, usmene prezentacije.
Ishodi učenja:
 1. Razlikovati i analizirati priložne oznake, odnosno rečenične dopune (uvedene prijedlogom ). u talijanskom jeziku s obzirom na njihovu ulogu u rečenici (complementi indiretti - tassemi).
 2. Primijeniti stečena znanja o prijedlozima i prijedložnim izrazima u poslovnom dopisivanju na talijanskom jeziku.
 3. Interpretirati upotrebu prijedložno-padežnih izraza i predvidjeti njihovu upotrebu u novom kontekstu.
 4. (Re)konstruirati tekst na talijanskom jeziku u kojem nedostaju prepozicije.
 5. Definirati i objasniti temeljne pojmove usvajanja i podučavanja jezika.
 6. Prepoznati i primijeniti različite strategije i tehnike u podučavanju jezika i prevođenju.
 7. Služiti se normativnim priručnicima potrebnima za rad u struci.
 8. Analizirati materijale i građu za potrebe nastavnog procesa i prevođenja.
Literatura:
 1. Talijansko poslovno dopisivanje, , Luppi, A, Zagreb, Školska knjiga., 2000.
 2. La grammatica della lingua italiana,, , Sensini, M., Milano Mondadori., 1997.
 3. Guida all'uso delle preposizioni, , Chiuchiu, A. , Coletti. E., Perugia, Guerra Edizioni., 2006.
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Talijanistika (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Obavezni predmet - Redovni studij - Talijanistika (dvopredmetni); smjer: prevoditeljski
Termini konzultacija: