MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Jadranski prostor i Osmansko carstvo

Šifra: 67636
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Marko Rimac
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Marko Rimac - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznavanje s osnovnim procesima razvoja Osmanskoga Carstva i njegovim političkim i kulturnim utjecajima na širi jadranski prostor. Posebni naglasak stavljen je na slijedeće teme: Osmanski Balkan. Dinamika osvajanja. Mletačko trgovačko carstvo. Sultanovi zakoni i carski divan. Janjičari. Nova diplomacija. Percepcija Muslimana u hrvatskoj književnoj tradiciji od humanizma do romantizma. Dubrovnik između Habsburgovaca i Osmanskoga Carstva. Dubrovačka Republika i Španjolska. Protuturski ratovi Svete lige. Osmanski i europski putopisci. Izgradnja obrambenoga sustava u Dalmaciji. Odraz revolucije cijena na osmansku ekonomiju. Migracije stanovništva kao izvor protuturskih napora. Dalmacija kao trgovački posrednik. Jadran i istočno pitanje. Dekompozicija Carstva u jadranskome zaleđu: Crna Gora, Srbija, Bosna i Hercegovina. Bosansko-hercegovački ustanak i Velika istočna kriza 1875.-1878.
Literatura:
  1. H. Inalcik, Osmansko carstvo: klasično doba 1300.-1600., Zagreb, 2002.
    J. Matuz, Osmansko carstvo, Zagreb, 1992., 1-100.
    "Povijest", Jutarnji list, sv. 8 -12.
Preporučena literatura:
  1. D. Goffman, The Ottoman Empire and Early Modern Europe, Cambridge University Press, 2003.
    A. Hourani, A History of the Arab Peoples, Warner Books, 1992.
    B. Nikšić, Osmansko carstvo 17. stoljeća očima bivšeg zarobljenika: opis osmanskog dvora i države Nikole Matije Iljanovića, Zagreb, 2006.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Povijest (istraživački smjer)

3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Povijest (nastavnički smjer)
Termini konzultacija: