MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Jezično-pragmatične teorije u interkulturalnom podučavanju jezika

Jezično-pragmatične teorije u interkulturalnom podučavanju jezika

Šifra: 240949
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Sandra Lukšić
Izvođači: doc. dr. sc. Sandra Lukšić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ishodi učenja:
Literatura:
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Njemački jezik i književnost (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Termini konzultacija: