MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Kvalitativne analize u društvenim znanostima

Šifra: 131190
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Zorana Šuljug Vučica
Izvođači: doc. dr. sc. Tea Gutović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 20
Seminar 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ishodi učenja:
Literatura:
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Sociologija
Termini konzultacija: