MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Kršćanstvo i Crkva u Dalmaciji u ranom srednjem vijeku

Šifra: 130987
ECTS: 2.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ivan Basić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj predmeta jest upoznavanje s genezom, profilom i transformacijama Crkve na istočnom Jadranu u ranom srednjem vijeku.
Literatura:
 1. Josip Dukić, Slavko Kovačić, Ema Višić-Ljubić (ur.): Salonitansko-splitska crkva u prvom tisućljeću kršćanske povijesti
 2. Mirjana Matijević Sokol: Toma Arhiđakon i njegovo djelo: rano doba hrvatske povijesti
 3. Drago Šimundža (ur.): Počeci hrvatskog kršćanskog i društvenog života od VII. do kraja IX. stoljeća. Zbornik radova II. međunarodnog simpozija o hrvatskoj crkvenoj i društvenoj povijesti, Split, 30. rujna-5. listopada 1985
 4. Rajko Bratož: Vpliv oglejske cerkve na vzhodnoalpski in predalpski prostor od 4. do 8. st.
 5. Franjo Šanjek: Kršćanstvo na hrvatskom prostoru. Pregled religiozne povijesti Hrvata (7.-20. st.)
 6. Članak Nevena Budaka: Pokrštenje Hrvata i neki problemi crkvene organizacije
Preporučena literatura:
 1. Slavko Kovačić: Kršćanstvo i Crkva u staromu i srednjemu vijeku
 2. Rajko Bratož: Razvoj organizacije zgodnjekrščanske cerkve na ozemlju Jugoslavije od 3. do 6. stoletja
 3. Josip Lučić: Crkvene prilike u Hrvatskoj za kneza Branimira (879-892)
 4. Želimir Puljić, Nediljko A. Ančić (prir.): Tisuću godina uspostave dubrovačke (nad)biskupije. Zbornik radova znanstvenoga skupa u povodu tisuću godina uspostave dubrovačke (nad)biskupije / metropolije (998.-1998.)
 5. Članak Mladena Ančića: Zadarska biskupija u okviru splitske metropolije do 1154.
2. semestar
Povijest 2 - Redovni studij - Povijest
Termini konzultacija: