MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Komunikacija kroz scenske umjetnosti

Šifra: 180367
ECTS: 4.0
Nositelji: pred. Marica Grgurinović
Izvođači: pred. Marica Grgurinović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Sposobnost komunikacije s umjetnošću i uz pomoć umjetnosti. Poznavanje zajedničkih karakteristika i važnih razlika između lutkarskog i dramskog izražavanja. Osnovne spoznaje o lutkarsko-scenskoj umjetnosti kao poželjnom obliku komunikacije između djeteta i odraslih (neverbalna komunikacija s upotrebom elemenata tih umjetničkih disciplina), koja nadopunjava frontalne, više stresne oblike komunikacije. Poznavanje značenja komunikacije umjetničkim izražajnim sredstvima u nadilaženju verbalne komunikacije, za povezivanje pojedinaca s različitim kulturnim, socijalnim i intelektualnim pozadinama. Poznavanje, razumijevanje i fleksibilna upotreba znanja o širokim mogućnostima uključivanja scenske lutke i drugih kazališnih izražajnih sredstava na područja rada odgajatelja, učitelja i socijalnog pedagoga. Poznavanje teoretskih polazišta i principa kreativne drame. Osvijestiti da je lutka izvanredno motivacijsko sredstvo za bogaćenje i senzibiliziranje djetetovog čuvstvenog i socijalnog potencijala.
Ishodi učenja:
 1. Definirati komunikaciju s umjetnošću i uz pomoć umjetnosti.
 2. Interpretirati temeljne pojmove lutkarstva i scenske umjetnosti.
 3. Provesti i analizirati različite didaktičko-metodičke odluke u praktičnim situacijama niza odgojno-obrazovnih procesa.
 4. Osmisliti i izvesti nastavni sat primjenom adekvatne nastavne metode.
 5. Izraditi materijal za samostalno učenje.
 6. Provesti i interpretirati kazališne radionice iz područja komunikacije.
Literatura:
 1. Prolaz u zamišljeni svijet, Prolaz u zamišljeni svijet : procesna drama ili drama u nastajanju : priručnik za odgajatelje, učitelje, nastavnike i sve one koji se bave dramskim radom s djecom i mladima, Gruić, I., Zagreb:Golden marketing, 2002.
 2. Duša u stvari, osnovne lutkarske tehnike i njihova primjena, Opisane su različite vrste lutaka, dano je objašnjenje njihovog naziva (i eventualnih problema s nazivljem), kratak prikaz povijesnog razvoja s najvažnijim predstavnicima, poetika i primjeni pojedine lutkarske tehnike., Kroflin, Livija, Osijek: Akademija za umjetnost i kulturu, 2020.
 3. Tajna je u lutki, igrokazi, Jelašac, Mirjana, Zagreb: Međunarodni centar za usluge u kulturi, 2002.
 4. Lutka---divnog li čuda!, zbornik tekstova raznih autora koji rade s djecom i lutkom, o radu iz rauličitih aspekata, Majaron, E., Kroflin, L. (ur.), Zagreb: Međunarodni centar za usluge u kulturi, 2004.
 5. Lutka za kazalište i dušu, poetika lutkarstva, Paljetak, Luko, Zagreb: Međunarodni centar za usluge u kulturi, 2007.
 6. Drveni osmijesi, Eseji iz povijesti i teorije lutkarstva, Mrkšić, Borislav, Zagreb: Savez društava Naša djeca SR Hrvatske, 1975.
 7. Lutka ima srce i pamet, o lutkarstvu i lutki sa stajališta kliničke psihologije, Bastašić, Zlatko, Zagreb:Školska knjiga, 1988.
Preporučena literatura:
 1. Puppetry in Education and Therapy, se, Bernier, M., O'Hare, J. (ur.), United States: Authorhouse, 2005.
 2. Otrok v svetu glasbe, plesa in lutk., , Borota, B., Geršak, V., Korošec, H., Majaron, E., Koper: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper, 2006.
 3. The World Conference on Arts Education. Building Creative Capacities for 21st Century, , Road Map for Arts Education, Lisbon: UNESCO, 2006.
 4. Creative drama in the classroom and beyond, , McCaslin, N., Boston: Pearson Education, 2006.
3. semestar
MODUL: Dramsko i lutkarsko izražavanje i stvaranje (3.sem. - RPOO IZV) - Izvanredni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: