MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

LIKOVNA UMJETNOST NA TLU HRVATSKE

Šifra: 204264
ECTS: 2.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Marija Brajčić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Marija Brajčić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi predmeta: usvojiti znanja iz likovne umjetnosti na tlu Hrvatske od prapovijesti do kraja 20. stoljeća da bi se stečena znanja mogla prezentirati i približiti učenicima, što je preduvjet za kvalitetan rad.
Specifični ciljevi: osvijestiti važnost poznavanja likovne umjetnosti na tlu Hrvatske, razvijati sposobnost korištenja informacija, razvijati kreativno i kritičko mišljenje, istraživačke sposobnosti, samostalnost i individualnost.
Sadržaj predmeta:
1. Paleolit na tlu Hrvatske: Paleolitske stanice na tlu Hrvatske
2. Neolit i eneolit: Neolitska i eneolitska nalazišta na tlu Hrvatske; Ornamentika i figuracija neolita i eneolita
3. Metalno doba: Vučedolska kultura; Ilirske gradine na tlu Hrvatske
4. Antičko doba: Grčka enklava na istočnoj obali Jadrana: Issa; Pharos
5. Rimska umjetnost: Rimski gradovi; Dioklecijanova palača
6. Starokršćanska umjetnost: Salona, Eufrazijeva bazilika
7. Umjetnost predromanike: Sv. Donat; Predromanička skulptura
8. Romanika: Trogirska katedrala; Buvinine vratnice na katedrali u Splitu
9. Gotika: Gotička umjetnost na sjeveru Hrvatske, Juraj Dalmatinac
10. Renesansa: Šibenska katedrala; Dubrovačka slikarska škola
11. Barok: Crkva Sv. Vlaha u Dubrovniku; Frederiko Benković
12. Osvit novog doba 19. st.: arhitektura i skulptura: kasicizam u arhitekturi; kipari razdoblja 1830.-1860.
13. Umjetnost 19. st.: slikarstvo: Vjekoslav Karas; Vlaho Bukovac
14. Umjetnost 20.st.; arhitektura i skulptura: Ivan Meštrović; Dušan Džamonja
15. Umjetnost 20. st.; slikarstvo: Emanuel Vidović; Edo Murti
Literatura:
  1. Ivančević, R.: Umjetničko blago Hrvatske.
  2. Marasović, T.: Kulturna baština 1 i 2
  3. Damjanov, J.: Likovna umjetnost
Preporučena literatura:
  1. Cambi, N.: Antika,
  2. Marasović, T.: Dioklecijanova palača
  3. Prijatelj, K.: Dalmatinsko slikarstvo 15. i 16. stoljeća
  4. Gamulin, G.: Hrvatsko slikarstvo XIX. i XX. stoljeća
  5. Ratković, K.: Likovna umjetnost 20. stoljeća.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : LIKOVNA KULTURA
7. semestar
Učiteljski studij 7 - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija: