MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

LIKOVNA UMJETNOST NA TLU HRVATSKE

Šifra: 204264
ECTS: 2.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Marija Brajčić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Marija Brajčić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi predmeta: usvojiti znanja iz likovne umjetnosti na tlu Hrvatske od prapovijesti do kraja 20. stoljeća da bi se stečena znanja mogla prezentirati i približiti učenicima, što je preduvjet za kvalitetan rad.
Specifični ciljevi: osvijestiti važnost poznavanja likovne umjetnosti na tlu Hrvatske, razvijati sposobnost korištenja informacija, razvijati kreativno i kritičko mišljenje, istraživačke sposobnosti, samostalnost i individualnost.
Sadržaj predmeta:
1. Paleolit na tlu Hrvatske: Paleolitske stanice na tlu Hrvatske
2. Neolit i eneolit: Neolitska i eneolitska nalazišta na tlu Hrvatske; Ornamentika i figuracija neolita i eneolita
3. Metalno doba: Vučedolska kultura; Ilirske gradine na tlu Hrvatske
4. Antičko doba: Grčka enklava na istočnoj obali Jadrana: Issa; Pharos
5. Rimska umjetnost: Rimski gradovi; Dioklecijanova palača
6. Starokršćanska umjetnost: Salona, Eufrazijeva bazilika
7. Umjetnost predromanike: Sv. Donat; Predromanička skulptura
8. Romanika: Trogirska katedrala; Buvinine vratnice na katedrali u Splitu
9. Gotika: Gotička umjetnost na sjeveru Hrvatske, Juraj Dalmatinac
10. Renesansa: Šibenska katedrala; Dubrovačka slikarska škola
11. Barok: Crkva Sv. Vlaha u Dubrovniku; Frederiko Benković
12. Osvit novog doba 19. st.: arhitektura i skulptura: kasicizam u arhitekturi; kipari razdoblja 1830.-1860.
13. Umjetnost 19. st.: slikarstvo: Vjekoslav Karas; Vlaho Bukovac
14. Umjetnost 20.st.; arhitektura i skulptura: Ivan Meštrović; Dušan Džamonja
15. Umjetnost 20. st.; slikarstvo: Emanuel Vidović; Edo Murti
Ishodi učenja:
 1. Klasificirati razdoblja likovne umjetnosti na tlu Hrvatske
 2. Objasniti, opisati i protumačiti pojedina razdoblja likovne umjetnosti na tlu Hrvatske
 3. uočiti razlike pojedinih razdoblja likovne umjetnosti na najvažnijim primjerima umjetničkih djela arhitekture, kiparstva i slikarstva
 4. Prepoznati pojedina likovna razdoblja na primjerima najvažnijih umjetničkih djela s područja Hrvatske
 5. Prepoznati i imenovati najvažnija likovna djela arhitekture, kiparstva i slikarstva s područja Hrvatske
 6. Analizirati najvažnija likovna djela arhitekture, kiparstva i slikarstva s područja Hrvatske
Literatura:
 1. Umjetničko blago Hrvatske., , Ivančević, R., ITP Motovun., 1993.
 2. Kulturna baština 1 i 2, , Marasović, T., Veleučilište u Splitu, 2001., 2001.
 3. Likovna umjetnost, , Damjanov, J., Školska knjiga, Zagreb, 2001.
Preporučena literatura:
 1. Antika,, , Cambi, N., Naknada Ljevak, Zagreb, 2002.
 2. Dioklecijanova palača, , Marasović, T., Sloboda, Beograd., 1982.
 3. Dalmatinsko slikarstvo 15. i 16. stoljeća, , Prijatelj, K., Grafički zavod Hrvatske, Zagreb., 1983.
 4. Hrvatsko slikarstvo XIX. i XX. stoljeća, , Gamulin, G., Naprijed, Zagreb, 1988.
 5. Likovna umjetnost 20. stoljeća., , Ratković, K., Školska knjiga, Zagreb., 2001.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : LIKOVNA KULTURA
7. semestar
Učiteljski studij 7 - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija: