MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MATEMATIKA 2

Šifra: 175206
ECTS: 5.0
Nositelji: v. pred. dr. sc. Nives Baranović
Izvođači: v. pred. dr. sc. Nives Baranović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi predmeta:
Ujednačiti i nadograditi predznanja studenata o geometrijskim pojmovima u ravnini. Unaprijediti sposobnost matematičkog mišljenja studenata (procesom poimanja i zaključivanja), vještine rješavanja različitih vrsta matematičkih zadataka te argumentiranog i učinkovitog komuniciranja matematičkih znanja, ideja i rezultata vezanih za geometriju ravnine. Razviti pozitivan odnos prema učenju i poučavanju sadržaja iz geometrije ravnine, odgovornost za svoj uspjeh i napredak te svijest o svojim matematičkim sposobnostima. Izgraditi čvrste temelje za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja.

Sadržaj predmeta:
Uvodno: upoznavanje sa ciljevima i ishodima učenja, planom i programom rada, načinima vrednovanja i kriterijom ocjenjivanja.
1. Osnovni geometrijski pojmovi i aksiomi (2)
2. Izvedeni geometrijski pojmovi i njihova svojstva (6)
3. Sukladnost (4)
4. Površina (4)
5. Izoperimetrijski problem u ravnini (4)
6. Sličnost (2)
7. Osnovne geometrijske konstrukcije (2)
8. Izometrije ravnine (4)
9. Popločavanje ravnine (2)
Ishodi učenja:
 1. Nakon uspješnog savladavanja sadržaja kolegija, od studenta se očekuje da
  argumentirano i učinkovito komuniciraju matematička znanja i ideje pri definiranju i opisivanju geometrijskih pojmova u ravnini.
 2. Od studenta se očekuje da argumentirano i učinkovito komuniciraju matematička znanja i ideje pri iskazivanju i dokazivanju matematičkih tvrdnji u geometriji ravnine.
 3. Od studenta se očekuje da argumentirano i učinkovito komuniciraju matematička znanja i ideje pri uspostavljanju veza govornog jezika, simboličkog zapisa i vizualnog prikaza u geometriji ravnine.
 4. Od studenta se očekuje da argumentirano i učinkovito komuniciraju matematička znanja i ideje pri rješavanju matematičkih zadataka i problema koji se svode na odgovarajući matematički zadatak, a vezano za geometriju ravnine.
Literatura:
 1. Matematika 2, , Baranović, N, Nastavni materijal dostupan na: https://inet1.ffst.hr/predmet/mat2_a, 2020.
 2. Mathematics for Elementary Teachers: a Contempporary Approach, , Musser, G.L, Burger, W.F., Peterson, B.E, John Wiley & Sons, Inc, USA, 2006.
Preporučena literatura:
 1. Tako poučavamo matematiku, , Pelle, B, Školske novine i HMD, Zagreb, 2004.
 2. Elementarna matematika I, , Pavković, B., Veljan, D, Školska knjiga, Zagreb, 2004.
 3. Elementi geometrije, , Legendre, A. M, Element, Zagreb, 2010.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : MATEMATIKA I
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija:
 • v. pred. dr. sc. Nives Baranović:

  Prema dogovoru na e-mail: nives@ffst.hr

  Lokacija: