MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MEDIJSKA KULTURA

Šifra: 175246
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Helena Dragić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Helena Dragić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
1. Uvod u semiotiku; medij; medij i društvo
2. Vrste medija
3. Uvod u retoriku; javni govor
4. Televizijske i radijske emisije
5. Tiskani mediji; tisak za djecu
6. Internet
7. Multimedijske i interaktivne aplikacije i softver
8. Film: definicija, filmska izražajna sredstva, filmski rodovi i vrste
9. Film: filmska montaža, sinopsis, scenarij i knjiga snimanja
10. Film u školi
11. Kazalište; lutkarsko kazalište
12. Plakat i slikovnica
13. Javnost i publicistika
14. Medijska recepcija i kompetencija
15. Uloga medija u čovjekovu životu
Ishodi učenja:
  1. Tumačiti temeljne pojmove Medijske kulture.
  2. Prepoznati i razlikovati informaciju od dezinformacije.
  3. Samostalno analizirati medijske proizvode.
  4. Razlikovati evidenciju od interpretacije.
  5. Vrjednovati i kritički procijeniti medijske proizvode.
Literatura:
  1. Teorija medija, , Inglis, Fred, Barbat, Zagreb, 1997.
  2. Film u nastavi medijske kulture, , Mikić, Krešimir, Educa, Zagreb, 1999.
  3. Metodika nastave filma na općeobrazovnoj razini, , Težak, Stjepko, Zagreb: Školska knjiga, 1990.
  4. Temeljci suvremenoga govorništva, Zagreb., , Ivo Škarić, Školska knjiga, 2000.
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija: