MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Metodologija pedagoškog istraživanja

Šifra: 204194
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Tonća Jukić
Izvođači: dr. sc. Sani Ćavar - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Metodičke vježbe 15
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Osposobiti studente za početnu samostalnu i uspješnu provedbu znanstveno-istraživačkog rada; korištenje znanstvene literature i rezultata istraživanja tijekom studija i u budućem radu; za samostalno pisanje stručnog i znanstvenog rada u skladu sa zahtjevima metodologije.
Ishodi učenja:
 1. obrazložiti gnoseologijske osnove i epistemologijske karakteristike znanosti
 2. objasniti karakteristike znanstvene spoznaje
 3. razlikovati kvalitativnu i kvantitativnu metodologiju
 4. navesti temeljne karakteristike postupaka prikupljanja podataka
 5. izraditi različite instrumente za prikupljanje podataka
 6. analizirati znanstvene radove i identificirati karakteristike dobrog stručnog i znanstvenog rada
 7. na osnovu problema istraživanja izraditi nacrt istraživanja te odabrati prikladne postupke prikupljanja podataka
 8. provesti istraživanje
 9. raspravljati o metodološkim pitanjima
Literatura:
 1. Metode istraživanja u psihologiji i drugim društvenim znanostima, , Milas, G, Jastrebarsko: Naklada Slap. (odabrana poglavlja), 2009.
 2. Osnove metodologije istraživanja, , Milat, J, Zagreb: Školska knjiga (odabrana poglavlja), 2005.
 3. Uvod u metodologiju istraživanja odgoja i obrazovanja, , Mužić, V, Zagreb: Educa (odabrana poglavlja), 2002.
Preporučena literatura:
 1. Priručnik za metodologiju istraživačkog rada: kako osmisliti, provesti i opisati znanstveno i stručno istraživanje, , Tkalac Verčić, A., Sinčić Ćorić, D. i Pološki Vokić, N, Zagreb: M.E.P. d.o.o. (odabrana poglavlja), 2010.
 2. Metode i tehnike istraživanja u psihologiji odgoja i obrazovanja, , Andrilović, V, Zagreb: Školska knjiga, 1991.
 3. Metode istraživanja u obrazovanju, , Cohen, L., Manion, L. i Morrison, K, Jastrebarsko: Naklada Slap. (odabrana poglavlja), 2007.
 4. Metodika rada školskog pedagoga, , Jurić, V, Zagreb: Školska knjiga (odabrana poglavlja), 2004.
 5. Action research for professional development: Concise advice for new action researchers, , McNiff, J, Dostupno: http://www.jeanmcniff.com/booklet1.html, 2002.
 6. Uvođenje u znanstveni rad u području društvenih znanosti, , Vujević, M, Zagreb: Školska knjiga (odabrana poglavlja), 2001.
 7. Znanstveno proučavanje odgoja i obrazovanja.U: Matijević, M., Bilić, V. i Opić, S. Pedagogija za učitelje i nastavnike, , Opić, S., Zagreb: Školska knjiga i Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2016.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Pedagogija (dvopredmetni)
Termini konzultacija: