MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Makro perspektive u sociološkim teorijama

Šifra: 131156
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Sanja Stanić
Izvođači: dr. sc. Toni Popović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznavanje s makro sociološkim teorijama
Ishodi učenja:
  1. 1. Prepoznati makro perspektivu u sociologijskim teorijama
  2. 2. Kritički vrjednovati sociologijsko teoretiziranje socijalnih institucija, socijalnog poretka, socijalnih promjena i socijalne strukture.
  3. 3. Prepoznati i objasniti različito poimanje zajednice i društva i uvidjeti utjecaj ovih razlika na sociologijsku teoriju
  4. 4. Prepoznati specifičnosti poimanja poretka i napretka, konsenzusa i sukoba u dinamici društvenih odnosa
  5. Usporediti i argumentirano raspravljati o teorijskim poimanjima suvremenog klasnog društva i mogućnostima njegova razvoja i prevladavanja
Literatura:
  1. Suvremena sociologijska teorija., , Ritzer, G., Globus, Zagreb, 2005.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Mikro perspektive u sociološkim teorijama
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Sociologija
Termini konzultacija: