MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

METODOLOGIJA ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKOG RADA

Šifra: 68127
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Zorana Šuljug Vučica
Izvođači: dr. sc. Sani Ćavar - Seminar
pred. dr. sc. Martina Lončar - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Predavanja: Uvod u opću metodologiju znanstvenog istraživanja ? osnovna pojmovna određenja; gnoseologijske osnove i epistemologijske karakteristike znanosti; društvo i znanost. Sustav i klasifikacija znanosti. Karakteristike i problemi znanstvene spoznaje. Osnove metodologije pedagoških istraživanja; granice i mogućnosti pedagoških istraživanja; izvori za izbor problema istraživanja. Vrste i metode pedagoških istraživanja; akcijska istraživanja. Projekt istraživanja. Tehnike i instrumenti prikupljanja podataka. Metode analize podataka. Karakteristike dobrog stručnog i znanstvenog rada. Pisanje izvješća te primjena rezultata istraživanja.
Seminar: Analiza znanstvenih radova i istraživačkih projekata. Samostalna/timska izrada projekta istraživanja. Rasprava o metodološkim pitanjima.
Kompetencije koje se stječu: Osposobljenost za početnu samostalnu i uspješnu provedbu znanstveno-istraživačkog rada; korištenje znanstvene literature i rezultata istraživanja tijekom studija i u budućem radu; osposobljenost za samostalno pisanje stručnog i znanstvenog rada u skladu sa zahtjevima metodologije.
Ishodi učenja:
 1. Navesti epistemološke karakteristike znanosti
 2. Objasniti karakteristike znanstvene spoznaje
 3. Razlikovati kvalitativnu i kvantitativnu metodologiju
 4. Navesti temeljne karakteristike postupaka prikupljanja podataka
 5. Izraditi različite instrumente za prikupljanje podataka
 6. Analizirati znanstvene radove i identificirati karakteristike dobrog stručnog i znanstvenog rada
 7. Na osnovu problema istraživanja izraditi nacrt kvalitativnog (akcijskog) i kvantitativnog istraživanja te odabrati prikladne postupke prikupljanja podataka
 8. Raspravljati o metodološkim pitanjima
Literatura:
 1. , 1. Milat, J. (2005). Osnove metodologije istraživanja. Zagreb: Školska knjiga.
  2. Mužić, V. (2002). Uvod u metodologiju istraživanja odgoja i obrazovanja. Zagreb: Educa
  3. TkalacVerčić, A., Sinčić Ćorić, D., Pološki Vokić, N. (2010). Priručnik za metodologiju istraživačkog rada: kako osmisliti, provesti i opisati znanstrveno i stručno istraživanje. Zagreb: M.E.P. d.o.o., , , .
Preporučena literatura:
 1. , 1. Andrilović, V. (1991). Metode i tehnike istraživanja u psihologiji odgoja i obrazovanja. Zagreb: Školska knjiga
  2. McNiff, J. (2002). Action research for professional development: Concise advice for new action researchers (dostupno: http://www.jeanmcniff.com/booklet1.html)
  3. Sekulić-Majurec, A. (1994). Akcijska istraživanja u praksi školskog pedagoga. U: Vrgoč, H. (ur.) Iz prakse pedagoga osnovne škole. Zagreb: HPKZ, 9-16.
  4. Vujević, M. (2001). Uvođenje u znanstveni rad u području društvenih znanosti. Zagreb: Školska knjiga., , , .
7. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija: