MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Odgojni kontekst dječjih jaslica

Šifra: 120172
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ivana Visković
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Ivana Visković - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ovladavanja dodatnim kompetencijama za razvoj integriranog jasličnog kurikuluma
Literatura:
  1. Nenadić, S.: Odgoj u jaslicama.
  2. Stokes Szatan: Kurikulum za jaslice
  3. Došen-Dobud, A.: S djecom u jaslicama
  4. (odabrana poglavlja).
Preporučena literatura:
  1. Miljak, A.: Odgoj i njega djece u drugoj i trećoj godini života.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Pedagogija ranog i predškolskog odgoja 1
3. semestar
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 3 - Redovni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: