MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Osnove likovne umjetnosti 1

Šifra: 180386
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Marija Brajčić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Marija Brajčić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi predmeta:
osvijestiti i razumjeti važnost likovno-vizualne kulture kroz povijest i danas
- razvijati perceptivne, oblikovne i stvaralačke sposobnosti studenata
- osvijestiti i usvojiti temeljne pojmove s područja likovne umjetnosti
- osposobiti studente za praćenje, vrjednovanje i ocjenjivanje vlastita rada
Sadržaj predmeta:
1. Pojam svjetlosti.
2. Područje vidljivog.
3. Osnovni pojmovi optike, uključujući boje spektra.
4. Fiziologija mozga. Građa oka. Dekodiranje slike.
5. Teorija percepcije, posebno s aspekta teorije informacija.
6. Psihologija forme s osnovnim pojmovima poput obrisa, figure i fonda.
7. Teorija boja; zbrajanje i miješanje boja kao pigmenta. Miješanje boja kao svjetla.
8. Fiziološki i simbolički aspekti boja.
9. Percepcija prostora. Monookularne naznake prostora (maskiranje, tekstura...). Različiti načini naznačavanja prostora u kartografiji i slikarstvu.
10. Naznake prostora u egipatskom, bizantskom i srednjovjekovnom slikarstvu.
11. Nestanak prostora, zlatni fondovi, te prostor bez prostora u bizantskom slikarstvu.
12. Renesansa i linearna perspektiva.
13. Pitanje očišta u slikarstvu. Analogije s pitanjem očišta u književnosti. Različita očišta i prostorni planovi u renesansnom i baroknom slikarstvu, s posebnim naglaskom na krajolik i urbane vedute.
14. Opća morfologija. Pojam agregatnih stanja i njihov morfološki aspekt. Razlike organsko-anorgansko. Morfologija kristala i njihova analogija u umjetnosti, posebno u arhitekturi. Morfologija tekućeg stanja, modaliteti prikazivanja vode, uključujući njen simbolizam u kulturi, posebno u umjetnosti. Morfologija plinovitog stanja i prikazivanje atmosfere, posebno oblaka u slikarstvu.
15. Energija i dinamika, njena vizualizacija s osobitim obzirom na pitanje vremenske perspektive.
Ishodi učenja:
 1. Tumačenje osnovnih pojmova u likovnoj umjetnosti
 2. Uočavanje osnovnih pojmova u likovnoj umjetnosti
 3. Opisivanje osnovnih pojmova u likovnoj umjetnosti
 4. Interpretacija osnovnih pojmova u likovnoj umjetnosti
 5. Razumijevanje podjela i međuovisnosti raznorodnih područja umjetnosti
Literatura:
 1. Povijest umjetnosti, , Janson, H. W., Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2003.
 2. Istorija moderne umjetnosti, , Arnason, H. H., Jugoslavija, Beograd, 1975.
 3. Umjetnost u slici, , Grupa autora, Otokar Keršovani, Rijeka, 1970.
 4. Umetnost i iluzija, , Gombrih, E.H., Nolit, Beograd, 1984.
Preporučena literatura:
 1. Percepcija i informacija, , Breber, P., Leg, D., Beograd, 1976.
 2. Umetnost i vizualno opažanje, , Arnhajm, R., Univerzitet umetnosti u Beogradu, Beograd, 1981.
 3. Ivančević, R., , Ivančević, R., Školska knjiga, Zagreb, 1996.
3. semestar
MODUL: Likovno izražavanje i stvaranje (3.sem. - RPOO IZV) - Izvanredni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: